Arteterapie

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: bakalářský
  • Doba studia: 3 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: kombinovaná
  • Kód programu: BART

Popis programu

Studijní program představuje podobu systematického vzdělávání v projektivně intervenčním typu arteterapie. Tento přístup zprostředkovává zkušenost s metodickým vedením klienta a kultivací jeho výtvarného projevu (art as therapy). Zároveň navazuje na dynamicky zaměřené terapeutické přístupy, intenzivně pracuje s analýzou výtvarného projevu a interpretací symbolických obsahů artefaktu, kdy formulace verbálního sdělení je výsledkem komunikace mezi arteterapeutem a klientem (art in therapy, art psychotherapy). Specifikem vzdělávacího programu je výukově výcviková podoba, v učebním plánu na širší teoretický základ plynule navazují teoretické předměty arteterapeutického výcviku a praktická výuka zaměřená na práci s výtvarným projevem i na terapeutické dovednosti.
Cílem studijního programu je osvojení znalostí a praktických dovedností arteterapie, které umožňují absolventům kvalifikované výtvarné vedení klientů a podporu růstu jejich osobní integrity.

Profil absolventa

Naučíte se:
  • Absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti, své povolání rovněž mohou vykonávat i v oblastech, které přímo souvisí s poskytováním zdravotní péče, kde pracují ve spolupráci či pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče.Pro vykonávání profese arteterapeuta jsou vybaveni znalostmi z oborů psychologie, psychopatologie, psychoterapie, speciální pedagogiky, dějin umění, výtvarné metodiky, arteterapie, artefiletiky. Dále praktickými dovednostmi a terapeutickými postoji nezbytnými pro profesní působení (odborné arteterapeutické vedení výtvarné činnosti jednotlivce i skupiny, práce v terapeutickém vztahu, terapeutická práce s emočními konflikty a dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi klienta prostřednictvím výtvarných aktivit, anamnestická a diagnostická činnost, znalost a dodržování etického kodexu, porozumění procesu výtvarné tvorby, praktická aplikace znalostí v terapeutické praxi ? vizuální zážitek v kontextu estetických hledisek, zvládnutí arterapeutické metodiky, praktické zvládnutí a účelné využití arteterapeutických technik a postupů, samostatná interpretační práce s artefaktem). Student prochází v průběhu studia též sebezkušeností, v rámci níž se kultivuje jeho osobnostní výbava potřebná pro výkon profese arteterapeuta..
Uplatníte se například jako:
  • Absolvování studijního programu umožňuje uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob..

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky.Přijímací zkouška má 2 části.1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na následující oblasti: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění.2. část obsahuje: pohovor, testový ateliér (v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma) a řízený ateliér (v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí).

Kontakt

Petr Vejskrab

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.