Hydrobiologie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0511D030052

Popis programu

Program je zaměřen na komplexní studium procesů ve vodních ekosystémech, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty, včetně povodí. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje holistický výzkum rybníků, údolních nádrží a jezer s procesy v jejich povodích, včetně zapojení do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů či aplikací využitelných v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Důraz je kladen na využití inovativních metod výzkumu, jako jsou sekvenování nové generace, stabilní izotopy, stechiometrie, mezokosmové experimenty a další.Program je akreditován ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, pracovištěm Algatech v Třeboni

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti problematiky a metod současné hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na výzkum ekosystémů údolních nádrží a jezer, chemické procesy a transformaci živin, produkční a mikrobiální procesy probíhající v povrchových vodách,
 • komplexně navrhovat a provádět experimenty a psát grantové návrhy,
 • vyhodnocovat a kriticky interpretovat dosažené výsledky,
 • psát a prezentovat vědecké publikace a výstupy projektů.
Uplatníte se například jako:
 • výzkumný pracovník,
 • vedoucí v institucích zaměřených na hydrobiologický a limnologický výzkum a vodohospodářský management,
 • odborník ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu ve vodním hospodářství, případně v zemědělství, lesnictví a ochraně přírody,
 • odborník v muzeích, institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích i v neziskových organizacích v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí.

Něco navíc

Kontakt

prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc.

Tel.: 389032346

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1