Rybářství

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0831D370001

Popis programu

Doktorské studium ve studijním programu Rybářství představuje zajímavou možnost pokračovat v získávání vědeckých poznatku dle individuálního studijního plánu. V tomto studiu se prohlubují znalosti a dovednosti získané v magisterském studiu s detailní provázaností odborné specializace zpravidla v kontextu s aktuálními vědecko-výzkumnými problémy, orientovanými na oblast rybníkářství, biologie a chovu ryb, ochrany populací ryb, rybářského obhospodařování volných vod, udržování hydrocenózy volných vod v souladu se současnými ochranářskými přístupy a na další příbuzné oblasti.

Informace o studiu

Doktorská forma studia propojuje zapojení do činnosti jedné z našich laboratoří či jiných pracovišť s prací na tématu disertační práce. Studentovi je pravidelně vypláceno stipendium, zároveň získává minimální úvazek ve výši 0,1. V některých případek může být úvazek navýšen i na 1. Průměrný měsíční příjem studenta doktorského studijního programu činí 17.000 Kč až 20.000 Kč.
Doktorský studijní program Rybářství je nastaven jako silně výzkumně orientovaný. Studenti jsou součástí týmů výzkumných laboratoří. Základním požadavkem na studenta je práce na tématu disertace a zapojení se do chodu své výzkumné laboratoře a celé fakulty. Student musí prokázat všechny dovednosti, které jsou pro kvalitního vědce či odborníka v budoucnu důležité - samostatnost, schopnost komunikace s kolegy na domovské i zahraniční instituci, komunikace v anglickém jazyce, schopnost učit se novým věcem, schopnost naspat kvalitní vědeckou publikaci jako první autor, prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni a diskutovat o nich, stejně jako osvojit si potřebné dovednosti spojené s pedagogickými kompetencemi. Studenti jsou rovněž motivováni procvičit si schopnost navrhnout výzkumný projekt v rámci Grantové agentury JU a v případě jeho financování i samostatné řešení projektu a čerpání přidělené finanční podpory dle plánu. Není ani zapomínáno na prohloubení si praktických zkušeností.
Podrobné informace o studiu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • vědeckého a analytického myšlení,
 • orientovat v oblasti rybníkářství, biologie a chovu ryb, ochrany populací ryb, rybářského obhospodařování volných vod i v příbuzných,
 • inovovat produkci a chov ryb a jiných vodních organismů, dlouhodobě a harmonicky udržovat hydrocenózy volných vod v souladu se současnými ochranářskými přístupy,
 • ovládat nejnovější metody zpracování dat a práci se zdroji.
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-výzkumný pracovník na institucích zabývajících se rybářským, zemědělským, potravinářským, veterinárním, přírodovědným či dalším tematicky blízkým základním i aplikovaným výzkumem,
 • vysokoškolský pedagog se zaměřením na rybářskou, zemědělskou, přírodovědnou, potravinářskou či veterinární problematiku,
 • inovátor či vysoce kvalifikovaný chovatel/zpracovatel ryb v produkčních podnicích, krmivářských či zpracovatelských závodech nebo poradenských firmách,
 • rybářský technolog zabývající se zvyšováním efektivity a kvality produkce ryb a rybích produktů,
 • OSVČ v oblasti rybářství,
 • osoba působící ve vyšším managementu podniků zaměřených na chov ryb a rybářství,
 • specializovaný referent ve státní správě na úrovni ministerských, krajských či městských úřadů v oblasti působnosti rybářství, zemědělství, potravinářství, ochrany přírody či životního prostředí,
 • odborník působící v institucí zaměřujících se na obhospodařování volných vod, rybolov či udržování ichtyofauny volných vod.

Přijímací řízení

 • Vyberte si téma své disertační práce.
 • Navažte kontakt s vedoucím zvoleného tématu, v případě vzájemné domluvy podejte přihlášku ke studiu.

Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Kontakt

Bc. Lucie Kačerová

Tel.: 389034736

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1