Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

 • Fakulta: Zemědělská a technologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0731P370001

Popis programu

Bakalářský stupeň programu vybaví absolventy znalostmi a dovednostmi pro jejich uplatnění ve sféře pozemkových úprav resp. projektování krajiny za současného vypořádání majetkoprávních vztahů a ve sféře oceňování a správy majetku. Předností absolventů je hlubší profilace v podobě obecných, teoretických i odborných znalostí a dovedností se zaměřením na projekční činnost v souladu s agroenvironmentálním využíváním krajiny. Pro navýšení možnosti uplatnění absolventů jsou zahrnuty jak předměty všeobecného základu, splňující společenské požadavky na absolventy vysokých škol, týkající se především počítačové gramotnosti a jazykové výbavy, sociálních a komunikačních dovedností, schopnosti samostatně pracovat, aktivně rozvíjet své profesní i ostatní stránky osobnosti za současného vysokého stupně sebemotivace, tak předměty odborného zaměření odpovídající kvalifikačním potřebám pro uplatnění absolventů. Odborné a speciální znalosti a dovednosti lze rozčlenit do čtyř vzájemně propojených okruhů, které odpovídají potřebám a cílům uplatnění absolventa:
 1. Pozemkové úpravy;
 2. Právo;
 3. Geodézie v katastru;
 4. Správa majetku a převody nemovitostí.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • metody projektování pozemkových úprav a plánování krajiny,
 • připravovat projekce pozemkových úprav,
 • ovládat principy oceňování nemovitostí.
Uplatníte se například jako:
 • odborný pracovník pozemkového úřadu,
 • realitní makléř,
 • geodet,
 • projektant pozemkových úprav.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Kontakt

doc. Ing. Pavel Ondr CSc.

Tel.: 389032771

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1