Teologie

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0221D100013

Popis programu

Doktorský studijní program teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny.

Informace o studiu

Základní studium se skládá ze tří povinných seminářů.
 • Základní doktorský seminář
 • Specializační doktorský seminář
 • Individuální doktorský seminář
Seminář je na konci každého semestru zakončen zápočtem.

Semináře jsou zaměřeny na získání speciální odbornosti doktoranda.
 • systematická teologie
 • teologická antropologie a etika
 • praktická teologie
 • církevní právo
 • biblická teologie
 • církevní dějiny
Speciální znalosti:
 • Systematická teologie: dějinný dogmaticky vývoj, pluralita metodologii v teologii, znalosti novější teologie v ekumenickém a světovém kontextu, teologicky pohled na mnohoznačnost náboženské skutečnosti
 • Teologická antropologie a etika: teologie člověka v jeho dimenzích: kreativní, ontické, kulturotvorné, společensko-politické, morální, náboženské a eschatologické.
 • Praktická teologie: metodologie praktické teologie, liturgika, praktická teologie v kontextu nejnovějších církevních dokumentů, praktická teologie jako teologická reflexe křesťanské praxe.
 • Církevní právo: římské právo jako podklad pro pochopení církevního práva, dějinný vývoj církevního práva, současné normy církevního práva a jejich aplikace.
 • Církevní dějiny: dějiny teologického myšleni, historické souvislosti v teologii.
 • Biblická teologie: prohloubení odborné kompetence studentů v oblasti práce s biblickým textem v rámci teologického diskurzu

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z následujících částí:
- písemný jazykový test
- ústní pohovor:
 • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru
 • nad písemným návrhem projektu k disertaci

Kontakt

prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis Th.D.

Tel.: 389033517

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1