Filosofie

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0223D100012

Popis programu

Doktorský studijní program Filosofie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin filosofie a systematické filosofie. Standardní doba studia jsou 4 roky.
Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to jak ve formě prezenční, tak ve formě kombinované. Program vytváří podmínky pro soustavnou vědeckou práci v oblasti filosofie. V průběhu svého studia si doktorandi osvojují metody vědecké práce a její odborné prezentace. Studijní plán zahrnuje základní doktorandský seminář, který absolvují všichni studenti 1. a 2. ročníku společně, dále individuální doktorandský seminář spočívající přípravě vlastní disertační práce pod vedením školitele, a specializační doktorandské semináře, jejichž počet a témata pro jednotlivé doktorandy určuje oborová rada dle potřeby (podle předchozího studia, tématu práce a vůbec potřeb studenta v konkrétním případě).
Studijní obor je postaven na základě vědecké činnosti kmenových pracovníků Katedry filosofie a religionistiky TF JU, která se zaměřuje jak na dějiny filosofie, tak na systematickou filosofii. V oblasti novověké (tzv. druhé) scholastiky patří pracoviště k velmi dobře vyprofilovaným institucím, které obstojí v mezinárodním srovnání. V této oblasti má jak významné dosavadní úspěchy, tak velký rozvojový potenciál do budoucna. Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství.
V rámci oboru se projevuje jistý přesah katedry ve spolupráci s jinými katedrami TF JU (především etika na katedře etiky, psychologie a charitativní práce), jinými fakultami JU (především estetika na FF JU) a jinými badatelskými institucemi v ČR (především Filosofický ústav AV ČR).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • schopni samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti,
 • se orientovat v systematické filosofii a jejích dějinách,
 • ovládat etiku a filosofii náboženství..
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník,
 • vysokoškolský pedagog,
 • redaktor,
 • pracovník v PR nebo médiích..

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z následujících částí:
- písemný jazykový test
- ústní pohovor:
 • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru
 • nad písemným návrhem projektu k disertaci

Kontakt

doc. Daniel Heider Ph.D.

Tel.: 389033543

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1