Učitelství pro střední školy

Specializace: Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Magisterské studium Učitelství pro střední školy - specializace Základy společenských věd je realizováno ve spolupráci Pedagogické fakulty JU s Teologickou fakultou nebo Filozofickou fakultou JU a je koncipováno s důrazem na další prohlubování interdisciplinárního charakteru současných společenských věd. Výuka společenskovědních disciplín je výrazně doplňována průběžnou a souvislou pedagogickou praxí studentů na středních školách, proto je ve vazbě na obecné poznatky pedagogiky, psychologie a didaktiky kladen zvýšený důraz na moderní oborovou didaktiku základů společenských věd a na praktické a efektivní zvládnutí moderních vyučovacích metod. Opomíjeny nejsou ani metodické a didaktické aspekty některých průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zejména problematika migrace, interkulturního vzdělávání, aktuální otázky evropské integrace i specifika současných masových a síťových médií.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • učitel na středních školách,
 • výchovný pracovník ve školských i neškolských zařízeních,
 • instruktor ve střediscích volného času,
 • akademický pracovník,
 • pracovník ve státní správě, firemním managementu..
Uplatníte se například jako:
 • učitel pro střední školy,
 • instruktor ve střediscích volného času.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Absolvent navazujícího magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských studijních programech (např. Dějiny novější české literatury, České dějiny, Románské jazyky, Vzdělávání v biologii, Teorie vzdělávání v matematice, Teorie vzdělávání ve fyzice, apod.)

Kontakt

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková Ph.D.

Tel.: 389033093

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1