Skip to main content

Učitelství pro střední školy

Specializace: Učitelství pro střední školy se specializací biologie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Poplatek za studium: 2871;2872;2873;2880;3453
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Magisterský studijní program Učitelství střední školy se specializací biologie přímo navazuje na bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a uzavírá přípravu učitelů pro střední školy. Úspěšné absolvování programu vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi studijního programu Učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách), podle názvu akreditovaných studijních programů a jejich zaměření.Studenti si vedle biologie zapisují druhý aprobační obor podle svého zaměření z bakalářského stupně studia. Absolventi jsou kvalifikováni k výuce biologie na střední škole po stránce pedagogicko-psychologické, odborného základu, didaktické a metodické. Kromě vzdělávacích a výchovných kompetencí jsou připraveni i v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů, školních projektů aj. Současně jsou připraveni pro samostatnou práci v oblasti organizace, řízení a výuky na střední škole a v mimoškolní činnosti.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • rozvíjet oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostněsociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy,
 • prohlubovat znalosti oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie se zaměřením na střední školy,
 • zastávat vzdělávací a výchovnou.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský učitel,
 • vychovatel ve školských i neškolských zařízeních,
 • instruktor ve střediscích volného času,
 • pracovník v akademické sféře, státní správě, firemním managementu.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1