Finance a účetnictví

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0411A050005

Popis programu

Studijní program Finance a účetnictví je vhodný pro uchazeče se zájmem o problematiku finančního rozhodování v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti, pro ty, kteří chtějí proniknout do zajímavé a zároveň velmi užitečné problematiky účetnictví a jejího využití pro finanční řízení podniků a organizací, pro ty uchazeče, kteří chtějí nahlédnout do problematiky finančních analýz, investičního rozhodování, posuzování finančního zdraví i zdanění. Proč některé firmy krachují a jiné jsou úspěšné? Proč i dobrý nápad ještě nemusí být úspěšně realizovaným podnikatelským plánem? Jakou roli v úspěchu podnikání hrají finance? Studijní program umožní velmi dobře pochopit fungování firem a organizací v prostředí mezinárodně otevřené ekonomiky s významnými zásahy státu a faktory ovlivňující tvorbu zisku a tržní hodnoty, což jsou zásadní faktory úspěšného uplatnění absolventů, ať již v roli zaměstnance, nebo v roli podnikatele rozvíjejícího vlastní podnik. Studijní program je pro ty uchazeče, kteří chtějí pochopit zákonitosti a provázanosti ekonomického systému.
Bakalářský studijní program Finance a účetnictví je uzpůsoben pro uchazeče nejen z obchodních akademií, ale také z dalších typů středních škol, včetně gymnázií.
Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.

Informace o studiu

 • Studijní program Finance a účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami podnikového sektoru, finančních institucí i vládního sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, investování, finančních analýz, zdanění, účetnictví a výkaznictví obvyklé v zemích EU.
 • Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, profesních organizací, z podnikového sektoru, bankovního sektoru nebo státních institucí.
 • Studijní plán je koncipován tak, aby vytvořil nejlepší předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného programu na EF JU, který navazuje zejména v oblastech podnikových financí, finanční trhů, mezinárodních financí, veřejných financí, manažerského účetnictví, mezinárodních standardů účetního výkaznictví a auditingu.
 • Pro absolventy významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy programu existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.
 • Studijní program je rovněž oficiálně certifikován Mezinárodní asociací certifikovaných účetních (Association of Certified Chartered Accountants) ACCA a studenti mají možnost nechat si v rámci tohoto systému uznat vybrané zkoušky (https://www.kariera-finance.cz/acca-na-univerzitach/ ).
 • V rámci studia je možné vyjet do zahraničí a absolvovat některé předměty na zahraničních univerzitách.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • vedení účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých účetních standardů, včetně využití ICT,
 • přípravu a základní analýzu účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé finanční rozhodování,
 • základní analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • činnosti v oblasti finanční kontroly,
 • plnění povinností daňových subjektů ve vztahu ke správci daně,
 • porozumění legislativním normám upravujícím fungování právnických osob.
Uplatníte se například jako:
 • ekonom,
 • účetní metodik,
 • specialista controllingu,
 • finanční analytik.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • Přednášky významných hostujících odborníků (Česká národní banka, ekonomičtí analytici, auditorské společnosti, finanční správa apod.)
 • Uznání zkoušek Mezinárodní asociací certifikovaných účetních (ACCA) a Svazem účetních ČR

Kontakt

doc. Ing. Milan Jílek Ph.D.

Tel.: 389032470

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1