Archeologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0222D120028

Popis programu

 • Cílem doktorského studijního programu, který navazuje na studium magisterské, je dovršení vědeckého vzdělání v oboru archeologie tak, aby byl jeho absolvent schopen samostatné vědecké práce v České republice i v zahraničí.

 • Základem doktorského studia je příprava disertační práce a absolvování povinných a vybraných povinně volitelných kurzů, které odpovídají základní specializaci studia archeologie na FF JU, tj. 1/ archeologie pravěku a raného středověku, 2/ archeologie medievální a postmedievální, 3/ archeologie environmentální a 4/ archeologická teorie a metoda.

 • V rámci společné doktorandské školy archeologie se Západočeskou univerzitou Plzeň a s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. má student možnost volby i dalších kurzů nabízených uvedenými institucemi. Významný důraz je přitom kladen na samostatnou vědeckou práci, kterou každý student absolvuje individuálně, na základě intenzivního kontaktu se svým školitelem.
 • Informace o studiu

 • Doktorské studium archeologie je postaveno na individuálních studijních plánech, které odrážejí studentům vědecký zájem, daný tématem disertační práce. Velký důraz je kladen na samostatnou odbornou a vědeckou činnost, jako např. na napsání min. dvou vědeckých článků přijatých do tisku v relevantních oborových periodikách, na aktivní účast na mezinárodní konferenci či na vedení výběrové přednášky, semináře či jiný podíl na výuce.

 • Studenti doktorského studia si sami podávají individuální projekty v rámci GAJU a rovněž jsou zapojováni do běžících vědeckých projektů (např. v rámci GAČR, GAJU apod.).
 • Profil absolventa

  Naučíte se:
  • zpracovat, analyzovat, vyhodnotit a publikovat významné vědecké práce,
  • orientovat se v nejmodernějších teoretických konceptech a oborové metodice,
  • připravit a realizovat vědecké projekty,
  • prezentovat vědecké poznatky na domácích i mezinárodních konferencích,
  • připravit a prezentovat výběrovou přednášku.
  Uplatníte se například jako:
  • odborný pracovník ve vědeckých institucích a na dalších odborných pracovištích, v rámci různých vědeckých projektů, při vydávání historických pramenů a publikací..

  Přijímací řízení

  - ukončené magisterské studium archeologie nebo příbuzného oboru
  - znalosti z archeologie ČR a střední Evropy, archeologické teorie a metody v rozsahu magisterského studia
  - uchazeč předloží tezi své disertační práce v rozsahu 2-3 strany formátu A4 (teze bude obsahovat téma disertační práce, jeho zdůvodnění, metodiku zpracování a výběr literatury k tématu)
  - uchazeč předloží seznam dosavadní vědecké činnosti
  prokáže aktivní znalost dvou cizích jazyků (s preferencí anglického a německého jazyka)

  Něco navíc

  • Součástí studia je i pobyt na zahraniční univerzitě nebo jiném vědeckém pracovišti.

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389034804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1