Radiologická asistence

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0914P360005

Popis programu

Absolvováním programu student získá odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích. Absolvent je schopen poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související odborné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti. Dále bude mít odbornou způsobilost k výkonu pování na oddělení Nukleární medicíny, Radioterapie a Radiodiagnostiky (CT, NMR, Ag, UZ).

Informace o studiu

Studijní program je tříletý bakalářský koncipovaný v prezenční formě studia. Studenti se v prvním roce seznámí se všeobecnými znalostmi v oblasti zdravotnictví se zaměřením na profil Radiologického asistenta. Jednotlivé semestry teoretické výuky jsou doplněny praktickými cvičeními a následně praktickou výukou. Studijní program je složen ze dvou modulů ? student si zvolí ve druhém ročníku studia formou povinně volitelných předmětů zaměření na Hybridní zobrazovací metody nebo na zaměření na Radiobiologii.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát strukturu, funkce a diagnostikovat dysfunkce lidského těla,
 • používat zdravotnickou techniku, nástroje a zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším možném pohodlí,
 • pracovat v oborech radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny,
 • kvalifikovaně informovat pacienta o prováděném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupy k jejich snížení.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník na radiodiagnostice,
 • pracovník na radioterapii,
 • pracovník na nukleární medicíně,
 • pracovník u veterinárních RTG,
 • pracovník na výzkumném pracovišti se zdroji ionizujícího záření,
 • pracovník podílející se na výuce na VŠ,
 • pracovník na pracovišti SUJB nebo SURO (pracovníci radiační ochrany).

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, jež bylo ukončeno maturitní zkouškou. a) Uchazeč/ka splní podmínky přijímacího řízení. b) Uchazeč/ka splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium v souladu s platnými právními předpisy. c) Uchazeči/ky - cizinci/ky mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky. Podmínky přijímacího řízení: Přijímací zkoušky jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Uchazeči jsou následně počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí jsou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů. Obsahová kritéria přijímacího řízení: písemný test z biologie - obecné a biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek); písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek); písemný test z fyziky v rozsahu učební látky gymnázia (30 otázek). Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • stálý požadavek zaměstnavatelů na absolventy oboru RAD
 • velký potenciál profesního rozvoje

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1