Nutriční terapie

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0915P360014

Popis programu

Absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Studijní program má teoretickou a praktickou složku. Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v preklinických oborech, které tvoří základ potřebný pro oblast nutriční terapie a správné výživy, dále pak vlastních odborných předmětů, a dalších klinických oborech a v sociálních a společenskovědních oborech. Praktická výuka je zaměřena na ověření, uplatnění a upevnění teoretických vědomostí a dovedností získaných při teoretické výuce v odborných učebnách, dále na jednotlivých odděleních nemocnice a klinických pracovištích Zdravotně sociální fakulty, pod odborným vedením nutričních terapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • zásady léčebné a správné výživy,
 • podílet se na přípravě výživových standardů a screeningových metod,
 • zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu,
 • sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet,
 • provádět poradenství a edukovat jedince, rodinu a skupinu v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků.
Uplatníte se například jako:
 • nutriční terapeut na lůžkových oddělení nemocnic,
 • nutriční terapeut v odborných ambulantních státních i nestátních zařízeních,
 • nutriční terapeut v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech,
 • nutriční terapeut ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny,
 • nutriční terapeut v institucích sociální a pedagogické péče.

Přijímací řízení

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky jsou ve formě písemných testů z biologie člověka (50 otázek) a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď, uchazeč může získat maximálně 100 bodů.


Pro podrobnější informace přejděte sem.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1