Románské jazyky

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0231D090012

Popis programu

 • Doktorský studijní program Románské jazyky poskytuje absolventovi ucelené jazykovědné znalosti oboru, metodologií jazykovědného výzkumu, kritické analýzy a jazykovědných teorií a jejich samostatného rozvíjení a inovování.

 • Program Románské jazyky je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru jak synchronní tak diachronní románské jazykovědy. V některých svých užších specializacích pak zahrnuje i studium odborného jazyka, kontrastivní analýzu románských jazyků ve vztahu k češtině a korpusovou lingvistiku.
 • Informace o studiu

  Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, který je každoročně sestavován po dohodě studenta se školitelem. Těžiště studia spočívá v přípravě disertační práce a pokročilé teoretické průpravě. Studenti jsou zapojování do výuky na Ústavu romanistiky, účastní se vědeckých konferencí, grantových a publikačních projektů. Studium má výrazný mezinárodní rozměr, nabízí též možnost doktorátů pod dvojím vedením (co-tutelle).

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • orientovat v metodologii jazykovědného výzkumu,
  • analyzovat a hodnotit moderní jazykovědné teorie,
  • zásady vědecké publikační práce,
  • připravovat žádosti o vědecko-výzkumné granty,
  • pokročilé teorie v oblasti syntaxe, sémantiky a pragmatiky románských jazyků, textové lingvistiky i analýzy diskurzu.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovník vysokoškolských institucí,
  • pracovník v jazykovědných výzkumných ústavech,
  • díky své pokročilé schopnosti vědecky analyzovat jazyk a diskurs i na pozicích jazykových specialistů ve sféře veřejné i soukromé (média, vydavatelství, jazykové expertízy a poradenství).

  Přijímací řízení

  - Absolutorium magisterského studia francouzského, italského nebo španělského jazyka, resp. oboru příbuzného
  - Absolvování přijímacího pohovoru, který sleduje zejména dva cíle:
  -- ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného oboru a předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci; uchazeč mj. prokáže výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
  -- diskutovat uchazečovy představy o tématu doktorské práce na základě předem zpracovaného písemného projektu (přikládá se k přihlášce)
  - Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům konzultovat téma a zaměření dizertační práce s předpokládaným školitelem.

  Něco navíc

  • možnost absolvování zahraničních pobytů na atraktivních univerzitách v Evropě (Francie, Itálie, Španělsko, Polsko) i mimo Evropu (Kanada, Peru, Argentina)
  • možnost doktorátů pod dvojím vedením (co-tutelle)
  • zapojení do fakultních vědeckých projektů
  • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
  • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389034804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1