Pomocné vědy historické

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0222D120008

Popis programu

Doktorský studijní program směřuje k vědecké orientaci absolventa. Soustřeďuje se na prohloubení obecně teoretických a metodologických základů oboru, získaných v předchozím studiu (s důrazem na dějiny pozdního středověku, raného novověku a novověku), na získání odpovídající úrovně jazykových znalostí a na zvládnutí konkrétní problematiky, související s tématem disertační práce. Doktorand bude schopen publikovat dílčí závěry svého bádání, v závěru studia se zaměří na sepsání disertační práce, která bude mít charakter původní vědecké monografie.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v teoretických i metodologických otázkách příslušné odborné problematiky,
 • využívat cizojazyčnou odbornou literaturu i prameny a sám v cizích jazycích publikovat či prezentovat své výsledky,
 • připravovat vědecké studie,
 • vytvořit původní přínosné a hodnotné vědecké dílo, včetně vědeckých edic.
Uplatníte se například jako:
 • odborný pracovník archivů a dalších paměťových institucí či institucí souvisejících s ochranou a využitím kulturního dědictví (podobně jako absolvent nMgr. studia Archivnictví),
 • vědecký pracovník v akademických a vědeckých institucích (vysoké školy, ústavy Akademie věd, apod.).

Přijímací řízení

- ukončené magisterské studium Archivnictví, Pomocné vědy historické či Historie nebo příbuzných oborů
- vyhraněný badatelský zájem o pomocné vědy historické a příbuzné obory (dějiny správy, pramenověda), schopnost samostatné vědecké práce a uchazečovy představy o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
- uchazeč prokáže odpovídající výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
- uchazeč prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka (zvláště s ohledem na téma práce)
- absolventi jiných oborů než Archivnictví či Pomocné vědy historické prokáží při přijímacím řízení i základní znalosti z profilových předmětů oboru (PVH, dějiny správy)

Něco navíc

 • Možnost absolvovat zahraniční stáže, ale i stáže v domácích vědeckých institucích.
 • Možnost připravit návrh vědeckého projektu a požádat o podporu jeho řešení Grantovou agenturu JU.
 • Možnost zapojení do vědeckých projektů ústavu nebo spolupráce s různými archivy.
 • Podíl na výuce oboru.

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389034804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1