České dějiny

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0222D120007

Popis programu

 • Doktorský studijní program směřuje k jasně vymezené vědecké orientaci absolventa, která odpovídá současným požadavkům na teoretické, metodologické a obsahové nároky historických věd. Je rozdělen do tří následných rovin:

 • V metodologicko-heuristické rovině si doktorand prohloubí a podstatně rozšíří metodologické i metodické poznatky z historické vědy, historiografie a filozofie dějin, které získal v předchozím magisterském studiu. Prokáže odpovídající úroveň jazykových znalostí a bude formulovat heuristická východiska zadané disertační práce.

 • V kriticko-interpretační fázi získá doktorand ucelený přehled heuristiky a bude prohlubovat metodickou stránku svého výzkumu. Formou kratších vědeckých sdělení bude schopen publikovat dílčí závěry svého bádání.

 • V závěrečné fázi studia se doktorand zaměří na interpretaci nových poznatků výzkumu zadaného tématu, které představí v disertační práci. Ta bude mít charakter a náležitosti původní vědecké monografie v rozsahu okolo 300 stran normovaného textu.
 • Profil absolventa

  Naučíte se:
  • výrazné prohloubení kompetencí k samostatné vědecké práci,
  • seznámení se "s vědeckým provozem",
  • výrazné prohloubení teorie a metodologie historické vědy,
  • schopnost samostatně koncipovat původní vědeckou monografii.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovník v institucích zaměřených na základní výzkum v historických vědách (Akademie věd ČR, historické ústavy a katedry vysokých škol, muzea a archivy).

  Přijímací řízení

  - ukončené magisterské studium historie nebo příbuzného oboru
  vyhraněný badatelský zájem o české dějiny v širším středoevropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis - prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  - uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
  - prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka

  Něco navíc

  • aktivní účast na domácích a zahraničních konferencích
  • pracovní stáže na zahraničních univerzitách a v odborných institucích

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389 034 804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1