Zahraniční pobyty

Pohotovostní linka - Emergency call
pohotovostní linka pro studenty a zaměstnance JU, kteří se ocitnou v mimořádné situaci
Průvodce pro studenty, kteří chtějí vyjet do zahraničí
Guide for students wishing to go abroad
Průvodce pro zaměstnance vyjíždějící na výukový pobyt nebo školení do zahraničí_final
Guide for employees participating in teaching or training mobility abroad_final
ERASMUS +
Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)
Podpora mobilit studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi, tj. mimo Evropu. Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat výhradně v rámci schválených projektů.
AIA
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
AIESEC
AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží nebo členstvím v organizaci.
AKTION Česká republika - Rakousko
AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.
AMVIA
AMVIA administruje žádosti o podporu vědecko-technické spolupráce mezi ČR a USA v rámci programu KONTAKT II (LH).
CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.
DAAD
Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt.
EUROPEAN FUNDING GUIDE
EUROPEAN FUNDING GUIDE je platforma pro vyhledávání stipendií pro studenty.
FULBRIGHTOVA STIPENDIA
FULBRIGHTOVA STIPENDIA pro studium a studentský výzkum v USA patří mezi základní a tradiční programy nabízené Fulbrightovou komisí. Každoročně je do těchto programů vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol. Fulbrightova stipendia však, na rozdíl např. od programu Eramus, nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty.
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP
Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
PLOTEUS
Cílem portálu PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) je pomoci studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt informace o studiu v Evropě.
VISEGRÁDSKÝ FOND
VISEGRÁDSKÝ FOND nabízí stipendia pro studenty v magisterském nebo doktorském programu ze zemí V4, ke studiu nebo výzkumu na dobu od jednoho semestru až po dvouleté programy (v rámci tohoto programu je při splnění maximálně stanovené doby možně absolvovat také kompletní studijní program)
Další nabídky stipendií a pobytů
Aktuální nabídky naleznete v záložce AKTUALITY