Skip to main content

Den otevřených dveří

Těšíme se na vás už 19. 1. 2024. Na našich osmi fakultách pro vás chystáme zajímavý program a prezentaci našich studijních programů. Více informací naleznete v odkazech na naše fakulty níže.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří JU a všech našich fakult. Podrobný program naleznete níže v odkazech na jednotlivé fakulty.

Datum konání

19. ledna 2024

Program na našich fakultách

Vyber si fakultu, která tě zajímá a po kliknutí nalezneš podrobný program a informace k místu a formě konání.

Proč studovat v Českých Budějovicích?

31 národních kulturních památek v regionu

5 000 km cyklistických tras

5 720 značených turistických stezek

40 km do národního parku Šumava i Novohradských hor

100 tisícové univerzitní město s příjemnou atmosférou

více než 20 kaváren a restaurací na unikátním čtvercovém náměstí

NESPOČET kulturních zážitků a příležitostí k vyžití

Proč studovat Jihočeskou univerzitu?

8 fakult, 220 studijních programů

téměř 9 000 studentů

2 200 absolventů ročně

568 studijních míst v Akademické knihovně

nejvzdálenější laboratoř 3 355 km od kampusu

spolupráce s 400+ partnerskými univerzitami

studentský klub uprostřed 14 hektarového kampusu plného zeleně

NESPOČET kamarádů a kolegů z celého světa

Proč jít studovat vysokou školu?

  • 400–800 milionů lidí bude muset do 2030 změnit práci kvůli automatizaci. (Studie McKinsey Global Institute)
  • Do 15 let můžou být až 2 miliony zaměstnanců v ČR nahrazeno technologiemi. (MPO, 2019)
  • Zatímco ru­tinní činnosti jsou stále více automatizovány a postupně zanikají, poptávka po kvalifikovaných pracovnících stále roste. (Brynjolfsson, McAfee 2015)
  • Lze očekávat, že v příštích desetiletích dojde k proměně povolání a mnozí dnešní studenti budou pracovat v pozicích a profesích, které dnes ještě neexistují.
  •  pětina celosvětové pracovní síly může být v budoucnu nahrazena automatickými roboty.
  • Ve vyspělých zemích bude potřeba, aby rostl počet lidí s vysokoškolským vzděláním, protože zaměstnání, ve kterých není třeba velkého vzdělání, budou postupně na ústupu.

Kontakt

Recepce tel.+420 389 032 191 
Fax.+420 387 772 033
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1