Investiční odbor

Investiční odbor

  • doprovází investiční akce JU po odborné stránce jak v období projektové přípravy akce, tak v období vlastní realizace stavby. Zde působí v roli odborného dozoru investora, koordinuje další subjekty podílející se na stavbě – především TDI (technický dozor investora), KBOZP (koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
  • organizuje tvorbu plánu, projektovou přípravu a následnou realizaci rozsáhlých oprav, mající charakter technického zhodnocení budov a investic na základě podkladů z vedení JU
    a od jednotlivých součástí JU,
  • podílí se na zpracování koncepce investičního rozvoje JU v podobě dlouhodobých investičních plánů JU,
  • zajišťuje podklady pro financování stavebních akcí z prostředků JU,
  • zajišťuje soulad stavebního rozvoje JU s rozvojovými plány kraje, města, případně dalších regionálních celků, úzce spolupracuje s Úřadem územního plánování Magistrátu města České Budějovice a dalšími odbory magistrátu v souladu se zájmy JU,
  • sleduje ve spolupráci s Útvarem rozpočtu průběh čerpání investičních limitů a včas informuje kvestora o významných odchylkách a skutečnostech včetně návrhu souvisejících opatření,
  • administruje celouniverzitní databázi budov JU v softwaru AMI, poskytuje stávající data databáze ostatním součástem k tvorbě analytických úloh či rozvojových projektů JU, po zakončení odborem investic doprovázených nových investičních projektů zajišťuje přípravu a vložení nových dat do databáze i prostřednictvím pověřených osob na fakultách a součástech JU.

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1