Psychologická poradna

Poradna je zde pro všechny zájemce o psychologickou či pedagogickou pomoc. Zároveň ale nejsme klinické pracoviště (tedy nenahrazujeme služby klinického psychologa a psychiatra). V případě, že by problematika klienta byla nad rámec vzdělání, zkušeností či časových možností konkrétních poradců, pomůžeme vyhledat vhodnou pomoc.

 

V souladu s opatřením vlády proti šíření koronaviru nelze v současnosti poskytovat osobní konzultace, nicméně chápeme, že právě v této době můžebýt potřeba psychologické podpory a pomoci obzvlášť naléhavá. Je tedy možné konzultovat po mailu, telefonu či skypu (na formě konzultací se prosím domluvte s konkrétním poradcem).

Poslání poradny

Posláním poradny je poskytovat psychologické a pedagogicko psychologické služby studentům a zaměstnancům všech fakult JU.

Poskytovatelé poradenství

Poradna je zřízena při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty. K dispozici je tým poradenských pracovníků, kteří jsou zároveň pedagogickými pracovníky na KPE PF. Garantem je Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Přístup

Náš přístup zahrnuje poradenské, psychoterapeutické a diagnostické způsoby práce. Poradna se zaměřuje zejména na problematiku v oblasti osobní, studijní a profesní. Poradna organizuje také skupinové aktivity formou seminářů, přednášek a workshopů

Právní zázemí

Poradenství pro vysokoškolské studenty je zákonnou povinností vysokých škol (Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.).

Etické zásady

Dodržujeme profesní a etické zásady psychologické práce (etický kodex), zejména klademe důraz na mlčenlivost, důvěrnost a nehodnotící přístup ke klientovi poradny.

Návaznost

Spolupracujeme s Asociací vysokoškolských poradců a s dalšími odborníky a institucemi z oblasti pomáhajících profesí.

ZAJÍMAVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE!

Zajímá Vás jak se vzepřít prokrastinaci nebo-li odkládání úkolů? Co můžete dělat proti stresu? Jak vlastně psycholog pomáhá? Co pro sebe můžete udělat sami?

Klikněte zde 

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Co ještě potřebujete, abyste vyřešili svou situaci a nenabízí to naše poradna? Podívejte se na možnosti navazujících služeb, se kterými máme dobrou zkušenost.

Klikněte zde 

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1