Other programmes

AIA
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

Odkaz s podrobnými informacemi o programu

AKTION Česká republika - Rakousko
AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

odkaz s podrobnými informacemi o programu

AMVIA
AMVIA administruje žádosti o podporu vědecko-technické spolupráce mezi ČR a USA v rámci programu KONTAKT II (LH).

DAAD
Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt.

odkaz s podrobnými informacemi o programu

FULBRIGHTOVA STIPENDIA
FULBRIGHTOVA STIPENDIA pro studium a studentský výzkum v USA patří mezi základní a tradiční programy nabízené Fulbrightovou komisí. Každoročně je do těchto programů vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol. Fulbrightova stipendia však, na rozdíl např. od programu Eramus, nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty.
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP
Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Odkaz na podrobné informace k tomuto programu

PLOTEUS
Cílem portálu PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) je pomoci studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt informace o studiu v Evropě.

Odkaz na podrobné informace k tomuto programu

CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.

CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies

Informace o programu

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS

aktuální pravidla pro stipendisty a zájemce o stipendium v rámci programu CEEPUS, která formulovala česká Národní kancelář programu CEEPUS s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Cestovní příkaz pro zaměstnance JU (.xlsx)

EUROPEAN FUNDING GUIDE

European-funding-guide.eu: platforma pro vyhledávání stipendií pro studenty

www.european-funding-guide.eu pracuje s vyhledávacím mechanismem, který zobrazuje jen ta stipendia, granty, ceny a odměny, které opravdu odpovídají individuálnímu profilu studenta. 12 000 podpůrných programů pokrývá široké spektrum oblastí, kde mohou studenti žádat o (finanční) pomoc – od běžných životních nákladů, přes školné a stáže, až po zvláštní náklady na semestry v zahraničí, jazykové kurzy a náklady spojené s vědeckými projekty.

Prezentace European funding Guide

VISEGRÁDSKÝ FOND
VISEGRÁDSKÝ FOND nabízí stipendia pro studenty v magisterském nebo doktorském programu ze zemí V4, ke studiu nebo výzkumu na dobu od jednoho semestru až po dvouleté programy (v rámci tohoto programu je při splnění maximálně stanovené doby možně absolvovat také kompletní studijní program)

VISEGRÁDSKÝ FOND

odkaz na stránky MŠMT s podrobnými informacemi o programu

VISEGRAD FUND

odkaz na oficiální stránky (v AJ)

VSP_CZ

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1