PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 • Unit:
  FF The Habsburgs in The History of The Czech Lands in The Early Modern Period | Researcher
  FF Institute of History | Assistant Professor
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 034 820
 • Room:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigate

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

CV

ORCID: 0000-0003-2662-3137

Scopus Author ID: 55227740900

 

Studies:

 • 2010–2015: PhD studies in Czech History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice. Dissertation Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785–1855. [Widowhood and Orphanhood in Rural Society. The Manor of Nový Rychnov (1785–1855)].

 • 2010: Rigorous examination and obtaining PhDr., Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice. Thesis Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století [Widows and Widowhood in Rural Society. The Manor of Nový Rychnov in the First Half of the Nineteenth Century].

 • 2007–2009: Master’s studies in History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice. Thesis Venkovské vdovy a jejich postavení v rámci rodinných a sociálních struktur. Situace na panství Nový Rychnov v první polovině 19. století [Rural Widows and Their Position Within Familial and Social Structures. The Situation at on the Manor of Nový Rychnov in the First Half of the Nineteenth Century)]. 

 • 2006–2009: bachelor´s studies in Archival Science, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice. Thesis Kniha smluv novorychnovského panství z let 1799-1831.
   
 • 2004–2007: bachelor´s studies in History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice. Thesis Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století.

 

Work experience:

 • 2016–present: Assistant Professor, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice
 • 2012–2016: External Lecturer, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice

 • 2009–present: Research Assistant (historian, archivist, ethnographer), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.

 

Grants:

 • 2020–2022: GAČR 20-14957S Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva [Baptismal and confirmation practice in the 19th-century rural society as a consequence of cultural and social identity of inhabitants].

 • 2019: Podpora tradiční lidové kultury v roce 2018, project Edice Kramářské písně z Pelhřimovska [Anthology Chapbooks from the region of Pelhřimovsko], project of Ministry of Culture Czech Republic, proposer Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.

 • 2017–2018: GAČR 17-17160S Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800–1899) [The transformation of godparenthood in the rural environment in the 19th century (Nový Rychnov, 1800–1899)].

 

Study tours:

 • 2022: École PopFam, La Rochelle
 • 2019: Paris, Sorbonne, workshop La confirmation : Un sacrament oublié ?

 

International conferences:

Rural History 2022 - Uppsala, ESHD Conference 2022 - Madrid, Convegno trienalle SIDeS 2021 – Milano; ESSHC 2021 – Leiden; Convegno trienalle SIDeS 2018 – Bologna; XVIII World Economic History Conference 2018 – Boston-Cambridge, USA; ESSHC 2016 – Valencia

 

Languages:

English, French

Creative activity

 

Books:

 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019, 206 s.
 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 2016 (=Monographia historica 16), 432 s.
 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. Pelhřimov 2016, 372 s.

 

Chapters:

 • Skořepová, Markéta, Une histoire sociale de la confirmation en Bohême (XVIIIe-XIXe siècle), in: Michaël Gasperoni - Vincent Gourdon (eds.), Le sacrement oublié. Histoire de la confimation XVIe - XXe siècle, Paris 2022, s. 155-172.
 • Skořepová, Markéta, Hospodaření poddaných a ekonomika velkostatku, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 121–128.
 • Skořepová, Markéta, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250.
 • Skořepová, Markéta – Pavlíček, Tomáš W., Jan Pauly (1869-1944). Velkoměstský děkan, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820-1938), Praha 2017, s. 131-148.
 • Skořepová, Markéta, Msgre Vaněk a Msgre Pauly – současníci, kolegové, rivalové, in: Kolektiv autorů, Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried – Dva pelhřimovské osudy, Pelhřimov 2015, s. 82-89.

 

Papers:

 • Skořepová, Markéta, Godparenthood in the Context of Family Relations in the 19th Century Bohemian Rural Space, Annales de démographie historique, 2023, 2, s. 219–244.
 • Skořepová, Markéta, Nemanželsky narozené děti na Pelhřimovsku v 19. století a jejich obraz v matrikách křtěných a zemřelých, Historická demografie 46, 2022, s. 167–196.
 • Skořepová, Markéta, Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století, Opera Historica 23, 2022, s. 29–57.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství a biologické příbuzenství na českém venkově 19. století, Historická demografie 45, 2021, s. 139–160.
 • Skořepová, Markéta,  Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, Opera Historica 21, 2020, s. 224–246.
 • Hrubý, Petr – Derner, Kryštof – Skořepová, Markéta, Středověké hornické komunity v období Přemyslovců, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 873-905.
 • Skořepová, Markéta, The concept of gender in the Czech rural history and historiography, Opera Historica 20, 2019, č. 2, s. 91-108.
 • Skořepová, Markéta, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 37, 2018, č. 4, s. 106-119.
 • Skořepová, Markéta, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, Český lid 105, 2018, č. 2, s. 199-218.
 • Skořepová, Markéta, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, Historická demografie 42, 2018, č. 1, s. 43-63.
 • Skořepová, Markéta, Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho, Moderní dějiny 26, 2018, s. 45-66.
 • Skořepová, Markéta, „Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 175-184.
 • Těsnohlídek, Jakub – Duffek, Petr – Těsnohlídková, Kateřina – Prachařová, Marie – Skořepová, Markéta – Janoušek, Tomáš – Stančíková, Michaela, Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov), Archaeologia historica 42, 2017, s. 669-690.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Skořepová, Markéta, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69-84.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 58-82.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický 113, 2015, s. 50-75.
 • Skořepová, Markéta, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, Historická demografie 37, 2013, s. 51-78.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Vdovství v tradiční venkovské společnosti (přehled bádání). Historická demografie 35, 2011, s. 1-31.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344-360.
 • Skořepová, Markéta, Struktura venkovských domácností v Novém Rychnově v první polovině 19. století. Historická demografie 32, 2008, s. 57-104.

 

 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření v prostředí českého venkova pohledem historiografie. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 157-168.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy 19. století a možnosti jejich využití  (na příkladu panství Nový Rychnov), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 17, 2010, s. 48-72.

 

 • Skořepová, Markéta, Nově objevený špalíček kramářských písní v pelhřimovském muzeu, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26, 2020, s. 132–164.
 • Skořepová, Markéta, Pelhřimovské pivovary / Die Brauereien  von Pelhřimov, in: Lubomír Anděl (ed.), Muzea a památková Péče. Museen und Denkmalpflege. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference, Havlíčkův Brod 2013, s. 147-178.
 • Skořepová, Markéta, Vlastivědné sborníky na Pelhřimovsku, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (Vlašim 24. – 25. listopadu 2011), Benešov – Vlašim 2012, s. 147-154.
 • Skořepová, Markéta, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti (=Opera Historica 15), České Budějovice 2011, s. 283-321.
 • Skořepová, Markéta, Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Jižní Čechy, 1. polovina 19. století), in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 175-198.

 

Popularization:

 • Skořepová, Markéta, Furianti a furiantky, in: Naši furianti - programme of the National Theatre, Prague 2023, s. 46-53.
 • Skořepová, Markéta, Vyhladovělá země. Český hladomor 1777-1772. Dějiny a současnost 49, 2017, č. 5, s. 18-20.
 • Skořepová, Markéta, Dějiny dějin dětství, in: Hana Vondrů (ed.), Umění KÝČE, Pelhřimov 2016, s. 51-60. http://www.muzeumpe.cz/a%2022_16/umeni_kyce.pdf

Current scheduleInformation

ORCID: 0000-0003-2662-3137

Scopus Author ID: 55227740900

 

 

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1