doc. Ing. Roman Švec, Ph.D.

 • Unit:
  EF Department of Trade, Tourism and Languages | Associate Professor
  EF Department of Trade, Tourism and Languages | Head
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 032 449
 • Room:
  01109 1. patro - Budova A - děkanát (104) , Studentská, 370 05 České Budějovice
  navigate

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publication

Detail Authors Publication title Year Publication type Publication sub-type

CV

Publikační činnost

 • ŠVEC, R., 2008. Stravovací služby jako součást cestovního ruchu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Improforum 2008. Č. Budějovice: EF JU, s. 227-233 [CD Rom] ISBN 978-80-7394-130-7.
 • NAVRÁTIL, J. a R. ŠVEC, 2008. Rekreace u vodních ploch v ČR. In Czech Hospitality and Tourism Papers 2008. s. 69-79. VŠH v Praze 8. ISSN 1801-1535.
 • DVOŘÁK, V. a R. ŠVEC, 2009. Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji Sborník z konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 2009. Praha: VŠH v Praze 8, ISBN 978-80-7394-173-4.
 • ŠVEC, R., V. DVOŘÁK a P. ŠTUMPF, 2010. Nové trendy v oblasti stravovacích služeb. In Inproforum Junior 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní doktorské vědecké konference, České Budějovice, 26. listopadu 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2010, s. 202 - 210. ISBN 978-80-7394-226-7. 
 • NAVRÁTIL.J., KNOTEK, R. ŠVEC, K. PÍCHA a J. NAVRÁTILOVÁ, 2011. Návštěvnické preference naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích.  In. Czech Hospitality and Tourism Papers. 2011 s. 1-16,  VŠH v Praze 8. ISSN 1801-1535.
 • NAVRÁTIL, J., K. PÍCHA, J. NAVRÁTILOVÁ, R. ŠVEC a H. DOLEŽALOVÁ, 2012. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 60 No. 4 pp. 281-288. ISSN 1211-8516.
 • Švec, r., j. Navrátil, K. Pícha a Baravalle, 2012. The perception of the quality of acomodation establishments´ product. In Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism. Vol. 4, Iss. 2, pp. 4-21. ISSN 1821-2506.
 • Švec, r., K. Pícha, v. Baravalle, j. Navrátil, a H. DOLEŽALOVÁ, 2013. The impact of visitors segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 60 No. 7, ISSN 1211-8516
 • PÍCHA, K., L. VÍTEK, H. DOLEŽALOVÁ, J. NAVRÁTIL a R. ŠVEC, 2012. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Vol. 15, No. 2. pp. 3-13, ISSN:1212-3285
 • NAVRÁTIL. J., R. ŠVEC, K. PÍCHA a H. DOLEŽALOVÁ. 2012. The Location of Tourist Accommodation Facilities: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. V 20, No. 3, pp. 50-63 ISSN 1210-8812
 • NAVRÁTIL, J., PÍCHA, K., MARTINÁT, S., KNOTEK, J., KUČERA, T., BALOUNOVÁ, Z., Baravalle, R. ŠVEC a J. RAJCHARD, J, 2013. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist tegions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1, pp. 25–40.
 • NAVRÁTIL J., M. LESJAK, K. PÍCHA, S. MARTINÁT, J. NAVRÁTILOVÁ, Baravalle, J. KNOTEK, T. KUČERA, R. ŠVEC, Z. BALOUNOVÁ, J. RAJCHARD, 2014. The Importance of Vulnerable Areas with Potential Tourism Development: A Case Study of the Šumava Mountains and the South Bohemia Regions in the Czech Republic. Acta Geographica Slovenica. Vol. 54, No.1, pp. 115-130. ISSN: 1581-8314.
 • ŠVEC R., J. NAVRÁTIL a K. PÍCHA, 2014. The Impact of the Location on the Price Off ered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 62, No. 6. pp 1475–1485. ISSN:1212-3285.
 • ŠVEC, R. a SLABÁ, 2015. Podniky cestovního ruchu 1 : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 145 s. ISBN 978-80-7468-086-1.
 • KUČERA, L. a ŠVEC, 2015. Postavení Číny v mezinárodním obchodě: vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 137 s. ISBN 978-80-7468-085-4.
 • NAVRÁTIL, J. a ŠVEC, 2015. Perception of the "Cheap Accommodation" in the Youth Tourism Market. In 25th International Business Information Management Association Conference - Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2015. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, s. 944-954, 11 s. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • SLABÁ, M., ŠVEC, Q. HUDEČKOVÁ, a L. KUČERA, 2015. Postavení Číny v mezinárodním obchodě: vysokoškolská učebnice. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015.
 • ŠVEC, R., SLABÁ. M. a SOLAROVÁ, 2015. Podniky cestovního ruchu 2 : Vysokoškolská učenice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-096-0.
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope Central European Journal of Regional Development and Tourism. Vol. 8, Iss.1, pp. 78-91, ISSN 1821-2506.
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. Food Tourism as an Opportunity of Promoting local GastronomyIn 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, s. 1995 – 2007, 12 s. ISBN: 978-0-9860419-6-9

 

 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. Customer relationship management (CRM) in small brick-and-mortar retail shops: back to the essence of CRM. In 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, s. 1279 – 1288, 9 s. ISBN: 978-0-9860419-6-9
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. In 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, s.  1442-1453, 11 s. ISBN: 978-0-9860419-6-9.
 • ŠVEC, R. a SOLAROVÁ. Motivace k cestě jako determinující podmínka úspěšné marketingové komunikace podniků a institucí cestovního ruchu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 102-114, 13 s. ISBN 978-80-86277-82-0.
 • ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. Regionální potraviny jako jeden z prvků moderní gastronomie. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 93-101, 9 s. ISBN 978-80-86277-82-0.
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. Perception of the Service Quality in the Senior Tourism Market. In 28th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, s. 741 – 757. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • DOLEŽALOVÁ, H., K. PÍCHA, J. NAVRÁTIL, M. VESELÁ a R. ŠVEC. 2016 Perception of Quality in Decision Making regarding Purchase of Organic Food. Calitatea - Food Safety Management. 17, No. 153, s. 86 – 91. ISSN 1582- 2559.
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2016. Obtaining Customer Feedback: Experoence of „Stafino“ from the Manegerial Point of View. In 28th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA s. 657 - 670,  ISBN:  978-09-86041-98-3.                                                             
 • ŠVEC, R., 2016. Chinese tourists’ perception of service quality in Český Krumlov (Czech Republic). In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 40-50, 11 s.
 • SOLAROVÁ, P. a ŠVEC, R. Stimulation of Customer Feedback in B2C e-Shops In 29th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA. ISBN: 978-0-9860419-7-6.
 • ŠVEC, R. a P. SOLAROVÁ, 2017. Motivation for travelling as a determining condition in the case of Asian tourists. In 29th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA ISBN: 978-0-9860419-7-6.
 • MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. 2017 What Influences Guests’ Total Evaluation of Five-Star Hotels. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management trough Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Vienna, Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2533-2545, 13 s. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 • MARTÍŠKOVÁ, P. a R. ŠVEC, 2017. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.)
 • ŠVEC, R. 2017. Preference stravování seniorů jako možný prvek rozvoje cestovního ruchu. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 3, s. 112 – 117. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R. a P. MARTÍŠKOVÁ 2017. Preference zákazníků při výběru potravinářských prodejen. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 3, s. 128 – 138. ISSN 1339 – 3189.
 • MARTÍŠKOVÁ, P., M. SLABÁ a R. ŠVEC, 2017. Společenská role reklamy očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol v české republice. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 3, s. 72 – 85. ISSN 1339-3189.
 • MARTÍŠKOVÁ, P., M. SLABÁ a R. ŠVEC, 2017. Kontroverzní témata v reklamě z pohledu prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol v České republice. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 6, s. 12 – 23. ISSN 1339-3189.
 • HUMLEROVÁ, V. a R. ŠVEC, 2017. Self-marketing a osobní branding jako nutná dovednost absolventů vysokých škol. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 6, s. 45 – 51. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R., V. HUMLEROVÁ a P. SOLAROVÁ, 2017. Motivace pracovníků v cestovním ruchu. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 6, s. 84 – 96. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a A. ŠTENSOVÁ, 2017. Preference zákazníků při výběru ubytovacího zařízení a jejich vztah k PR firem. In Mladá veda. Prešov: Universum. Roč. 5, č. 6, s. 97 – 112. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R., PÍCHA, K., 2017. Kulturní eventy v městském cestovním ruchu. In. Aktuální témata cestovního ruchu – Městský cestovní ruch. 1. vydání Olomouc: 2017 univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-2445255-5.
 • PÍCHA, K., J. NAVRÁTIL a R. ŠVEC. 2018. Preference to local food vs. preference to “national” and regional food. Journal of Food Products Marketing. Roč. 24, č. 2, s. 125-145. ISSN:1045-4446.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. KOUBKOVÁ, 2018. Preference rodin s dětmi při výběru aktivit a atraktivit cestovního ruchu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13. ISSN 1339-3189.
 • MARTÍŠKOVÁ, P., SLABÁ a R. ŠVEC, 2018. Reklama kolem nás pohledem prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol v české republice. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.
 • MARTÍŠKOVÁ, P., ŠVEC, M. SLABÁ a J. ŘÍHOVÁ, 2018. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R. , MARTÍŠKOVÁ, M. SLABÁ a V. ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189.
 • SLABÁ, M. , MARTÍŠKOVÁ, R. ŠVEC a M. KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 115-121. ISSN 1339-3189.
 • SLABÁ, M., MARTÍŠKOVÁ a R. ŠVEC. The Impact of the Economic Crisis on the Development of the Number of Accommodation Establishments in V4 Countries. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 4796-4803, 8 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • SLABÁ, M., MARTÍŠKOVÁ a R. ŠVEC. Usage of Urgency Variable in Marketing Communication of Colleges. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 4804-4810, 7 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • KOUBKOVÁ, M. a ŠVEC. Preferences of Tourism Participants in the Area of Animation Programs. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5877-5886, 10 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • ŠVEC, R. MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ. Tourist Preferences in Ceský Krumlov (Czech Republic) Depending on the Country of Their Origin. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 4322-4331, 10 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • HUMLEROVÁ, V. , ŠVEC a P. MARTÍŠKOVÁ. Povědomí české společnosti o Čínské lidové republice. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 52-58. ISSN 1339-3189.
 • ŠVEC, R., HUMLEROVÁ a P. MARTÍŠKOVÁ. Preference hostů lokálních ubytovacích zařízení ve vztahu k preferencím ostatních hostů. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 114-121. ISSN 1339-3189.
 • MARTÍŠKOVÁ, P. , ŠVEC a V. HUMLEROVÁ, 2018. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví". Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 103-113. ISSN 1339-3189.
 • SLABÁ, M. , MARTÍŠKOVÁ a R. ŠVEC, 2018. Advertising at Media Market – Evidence from the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 1808-1816, 9 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • SLABÁ, M. MARTÍŠKOVÁ a R. ŠVEC, 2018. Factors Influencing Customer Loyalty towards Private Labels. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), s. 2150-2159, 10 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • MARTÍŠKOVÁ, P. , ŠVEC a M. SLABÁ, 2018. The Impact of the Consumers’ Limited Time on the Character of Their Decision: Theoretical Point of View on the Rationality of the Decision. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 2402-2411, 10 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018. Guests' Preferences of Local Accommodation Facilities in Relation to the Preference of Other Guests. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), s. 6502-6508, 7 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • SLABÁ, M., MARTÍŠKOVÁ a R. ŠVEC 2018. E-commerce and online purchasing in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 7015-7023, 9 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • MARTÍŠKOVÁ, P., ŠVEC a M. SLABÁ 2018. Theoretical Point of View on (UN) Conscious Decision-Making, Decision Quality and Decision Costs. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), s. 7511-7519, 9 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018. Comparison of Asian Tourists’ Preferences on the Basis of Their Destination in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), s. 8336-8344, 9 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • NAVRÁTIL, J., K. PÍCHA,M.BUCHECKER, S.MARTINÁT, R. SVEC., M. BREZINOVÁ. aj. KNOTEK. 2019 Visitors´prefereces of renawable energy options in „green“ hotels. Renaweble Energy č. 138, s. 1065-1077. ISSN 0960-1481.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018. Difference in Guests´Preferences od Globally operating and local accomodation Facilities. 18 th Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina, s. 390-397. ISBN 978-810-8154-249-7.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018. Perceived Sensitivity odf Personal Data in Globalised World: Common Personal Data and heallth-related Data. 18 th Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina, s. 2229-2236. ISBN 978-810-8154-249-7.
 • MARTÍŠKOVÁ, R. ŠVEC, M. SLABÁ a J. ŘÍHOVÁ 2018. Guests´satisfaction whit one-star hotels. Knoeledge for market Use 2018: public financesin the background of sustaible development. Olomouc: Palacký university Olomouc s. 301-307. ISBN 978-80-244-5392-7.
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018. Digitized data and data connected with using ICT – its perceived sensitivity)
 • ŠVEC, R., MARTÍŠKOVÁ a M. SLABÁ 2018 Perception of the service quality in the Senior Tourism Market v tisku
 • NOVACKA, L., PÍCHA, K., NAVRATIL, J., TOPALOGLU, C., ŠVEC, R. Adopting environmentally friendly mechanisms in the hotel industry: A perspective of hotel managers in Central and Eastern European countries. International Journal of Contemporary Hospitality Management Roč. 31, č. 6, s 2488-2508
 • MARTÍŠKOVÁ P. a Švec, 2019. Online shoping and Reading e- Shops´Terms and Conditions. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA) v tisku
 • SLABÁ, M., R. ŠVEC, R. a P. MARTÍŠKOVÁ 2019. Stakeholder identification andsekection – teo steps of stakeholder analysis for management strategicdecision-making. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA) v tisku
 • CAHA, Z., J. FALTERMEIER, J. GREGOR, X. JUSTUS,  KAJANOVÁ, J.MÁCHA, V.MACHOVÁP.MARTÍŠKOVÁL., POLANECKÝM. RUSCHAK, S. SASSMANNSHAUSEN, M. SLABÁF. STELLNER, J. STRAKOVÁM. ŠUTA, R. ŠVEC, J., VÁCHALV.VELKOVÁ a M. VOKOUNHandbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019.  s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 • CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN.Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí.  vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 • MARTÍŠKOVÁ, P.a R. ŠVEC, 2020. Digital Era and Consumer Behavior on the Internet. In S. Ashmarina, M. Vochozka, V. Vyacheslavovna Mantulenko. Digital Age: Chances, Challenges and Future. Basel, Switzerland: Springer, 2020. s. 92-100, 9 s. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_12.
 • Inproforum 2019
 • ŠVEC, R., PÍCHA, K., 2020. Kulturní eventy v městském cestovním ruchu. In. Šíp, J. a kol. Aktuální témata cestovního ruchu – Venkovský cestovní ruch 64-72. 1. vydání.  Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu.  ISBN 978-80-210-9593-9.
 • VYSUŠILOVÁ, P., ŠVEC, R., 2020. Komparativní studie Smart koncepcí přetížených destinací cestovního ruchu. In. Cudlínová, E. a Rozvoj Jihočeského kraje – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart regions. 76-93. 1. vydání.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.  ISBN 978-80-7394-799-6.
 • ŠVEC, R.,MARTINAT, S., PÍCHA, P., KLUSÁČEK, P., KNOTEK, J., SCHAEFER J.C. BŘEZINOVÁ,M. NAVRÁTIL. J. 2021. What drives visitors to tourist sites to choose “green” accommodation facilities? Environment Development and Sustainability

Creative activity

Current scheduleSubscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1