Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.

 • Unit:
  EF Department of Accounting and Finances | Assistant Professor
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 032 508
 • Room:
  020103055 pracovna 055 - 3. patro - Budova A - děkanát (pracovna 315)
  Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice
  navigate

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publication

Detail Authors Publication title Year Publication type Publication sub-type

CV

Vlčková, M., Kouřilová, J., Hlaváčková, H., Rybová, J. (2021) Účetnictví v obchodní činnosti. Monografie. Praha: Wolters Kluwer. 208 stran, ISBN 978-80-7676-069-1

Rybová, J. (2021). Road and Circular Taxes in the Member States of the European Union. Kapitola v knize. In: Škodová Parmová, D., Dvořáková, Líšková, Z. (2021). Regions in Context III. Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems 1st. Edition. Collective monograph. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, s. 175 (35-44), GAJU 121/2020/S. ISBN 978-80-7394-886-3, e-ISBN 978-80-7394-887-0.

Rybová, J. Sekničková, I. (2021). Comparison of European Union Member States in the field of social insurance in the period 2007 – 2019. Sborník abstraktů. XXV. Mezinárodní odborná konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Oeconomica. Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Dne 17. – 18. září 2021. Sborník abstraktů, ISBN 978-80-245-2433-7. 21 stran  (14): link: https://kvf.vse.cz/tapapf/wp-content/uploads/page/24/TPAVF_Book_of_Abstracts_2021.pdf..

 Rybová, J. (2021) Zdanění motorových vozidel v členských státech Evropské unie. The 15th International Conference Inproforum 2021. Proceedings of the 15th International Scientific Conference INPROFORUM. November 4. – 5. 2021. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Rybová, J. (2020). Support for the circular economy in the czech tax system. Kapitola v knize. In: Škodová Parmová, D., Dvořáková, Líšková, Z. (2020). Regions in Context II. Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems 1st. Edition. Collective monograph. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, s. 192 (30-41), GAJU 121/2020/S. ISBN 978-80-7394-831-3, e-ISBN 978-80-7394-832-0.

Novotná, R., Rybová, J. (2019). Progresivita daňového zatížení konkrétních poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Sborník „Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní“, 6. díl. Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci projektu GAJU 111/2017/S. ISBN 978-80-7394 – 773-6

Rybová, J. (2019). Taxation in the Czech Republic and other countries of the European Union. Kapitola v knize. In: Škodová Parmová, D., Dvořáková, Líšková, Z. (2019). Regions in Context. Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems 1st. Edition. Collective monograph. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, s. 200 (74-88), ISBN 978-80-7394-759-0

Rybová, J., Hlaváčková, H. (2017) Spotřeba a její zdanění v souvislosti se stárnutím obyvatelstva. Proceedings of the 13th International Scientific Conference INPROFORUM. 100 Years of the Koruna. The International Scientific Conference Inproforum 2019, November 7. – 8. 2019. České Budějovice: University of South Bohemia, Economic Faculty. s. 218-226. ISBN 978-80-7394-776-7, online ISSN 2336-6788 (http:/inproforum.ef.jcu.cz/INP2019)

Rybová, J., Doležalová, K. (2019). Úloha minimálních sazeb spotřebních daní. Monografie. České Budějovice, ČR: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN 978-80-7394-774-3

Rybová, J., Hlaváčková, H. (2018). Tax Mix Developement in the Member States of the European Union. Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management. The International Scientific Conference Inproforum 2018, Novenber 1 - 2. 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, Economic Faculty. s. 32-36. ISBN 978-80-7394-726-2

Rybová, J. (2017). Convergence of EU Member States in the field of excise duties in the period 2000 – 2015. Vol. 65, No. 4, 2017. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, s. 1415-1424, [on line]. Dostupné: https://doi.org/10.11118/actaun201765041415, EID kód: 2-s2.0-85028835658

Rybová, J., Obertíková L. (2017). Konvergence spotřebních daní států Evropské unie. Sborník „Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní“, 4. díl. Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci projektu GAJU  111/2017/S. ISBN 978-80-7394-669-2

Rybová, J., Beránková M. (2017). Dílčí versus složené daňové kvóty v členských státech Evropské unie. Sborník „Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní“, 4. díl. Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci projektu GAJU 111/2017/S. ISBN 978-80-7394-669-2  

Rybová, J. (2017). Does the harmonization of excise duties lead to the convergence of the Member States of the European Union? Proceedings of the 11th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice, ČR: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics., 9. -10. 11.2017

Rybová, J. (2017). Změny spotřebních daní v souvislosti s harmonizačními procesy v členských státech Evropské unie. Doktorská disertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, s. 93.

Creative activity

Current scheduleSubscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1