Skip to main content

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 • Unit:
  PF Department of Geography | Associate Professor
  PF Department of Geography | Head
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 033 062
 • Room:
  050103019 pracovna pedagogů 019 - 3. patro - Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10) (pracovna 409)
  Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice
  navigate

Office hours

 • Wednesday (10:30 - 11:30)

Courses taught

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

CV

Education and academic qualifications

2016 

Associate Professor. - Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia (Human Geography)

2012

Ph.D. - Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Regional Geography and Regional Planning)

2009

RNDr. - Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Social Geography)

20022007

Mgr. - Faculty of Education, University of South Bohemia, České Budějovice (Teaching History and Geography)

 

Employment

since 2007 

Assistant Professor (since 2016 Associate Professor) at Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia, České Budějovice

 

Other activities

Member of the Scientific Council of the Faculty of Education USB

Scientific Secretary of the Czech Geographical Society

Member of the Editorial board of Journal of Geography, Politics and Society

Member of the Editorial board of Geografický časopis (WoS, Scopus)

Member of the Editorial board of Transport Geography Papers of Polish Geographical Society 

Member of Transport Geography Research Center

Member of Center for Analysis of Regional Systems (Palacký university, Olomouc)

Foreign Member of the Expert Team OPUS/Sonata/Preludium - National Science Centre, Poland

Creative activity

PUBLICATIONS

Web of Science database

Kraft, S., Mrkvička, T., Petříček, J., Blažek, V. (2023): Modelling the Road Network Riskiness for Motorcycle Transport: The use of Accident Probability and Accessibility of Emergency Medical Service. Moravian Geographical Reports, 31, 2, 64-72. doi: 10.2478/mgr-2023-0006 (IF 2022 = 2.5; Q2 in Geography)

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. (2022): Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: The use of population flows data. Applied Geography, doi: 10.1016/j.apgeog.2022.102732 (IF 2022 = 4.9; Q1 in Geography)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. (2022): Identification of Motorcycle Accidents Hotspots in the Czech Republic and Their Conditional Factors: The Use of KDE+ and Two-step Cluster Analysis. The Geographical Journal, doi: 10.1111/geoj.12446. (IF 2022 = 3.0; Q2 in Geography)

Kraft, S., Blažek, V., Marada, M. (2022): Exploring the daily mobility rhythms in an urban environment: Using the data from intelligent transport systems. Geografie, doi: 10.37040/geografie.2022.004 (IF 2021 = 0.9; Q4 in Geography)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2021 = 2.657; Q2 in Geography)

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: a graph theory approach for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855 (IF 2020 = 4.986; Q1 in Geography)

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal, 186, 1, 2-15. doi: 10.1111/geoj.12313 (IF 2020 = 3.288; Q2 in Geography)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2020 = 2.25; Q3 in Geography).

Kraft, S., Nerad, J. (2019): Administrative boundaries, transport accessibility and functional relations: A critical review of administrative regions in the Czech Republic from a spatial perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 56, 1, 60-76. doi: 10.24193/tras.56E.4 (IF 2019 = 0.603; Q4 in Public Administration)

Pešek, O., Kraft, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. Geografický časopis, 71, 3, 264-282. doi: 10.31577/geogrcas.2019.71.3.14 (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Rozkošný, F. (2018): Distance, Integrity, Hierarchy - the Issue of Regionalization of Central Europe Based on Air Transport Flows. AUC Geographica, 53, 1, 95-105. doi: 10.14712/23361980.2018.9. (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Marada, M. (2017): Delimitation of Functional Transport Regions: Understanding the Transport Flows Patterns at the Micro-regional Level. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 99, 1, 79-93. doi: 10.1080/04353684.2017.12917412 (IF 2017 = 0.630; Q4 in Geography)

Kraft, S., Havlíková, D. (2016): Anytime? Anywhere? The seasonality of flight offers in Central Europe. Moravian Geographical Reports, 24, 4, 26-37. doi: 10.1515/mgr-2016-0020 (IF 2016 = 2.149; Q2 in Geography)

Halás, M., Kraft, S. (2016): Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal, 132, 1, 103-117. doi: 10.1080/14702541.2015.1084029 (IF 2016 = 0.750; Q4 in Geography)

Horňák, M., Kraft, S. (2015): Functional Transport Regions in Slovakia defined by Passenger-car Traffic Flows. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, 109-128. doi: 10.1553/moegg157s109 (IF 2015 = 0.143; Q4 in Geography)

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 22, 1, 24-32. doi: 10.2478/mgr-2014-0003 (IF 2014 = 0.872; Q3 in Geography)

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports, 20, 3, 38-49. (Emerging Sources Citation Index)

Kubeš, J., Kraft, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 47, 4, 805-829. (IF 2011 = 0.357; Q3 in Sociology)

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, 298-315. (Emerging Sources Citation Index)

 

 

Scopus database

Kraft, S. (2016): Measuring and modelling the spatial accessibility of public transport stops in GIS. Hungarian Geographical Bulletin, 65, 1, 57-69. doi: 10.15201/hungeobull.65.1.5 

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions. Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, 8, 2, 51-67. doi: 10.5719/hgeo.2014.82.51

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, 33, 2, 139-150. doi: 10.2478/quageo-2014-0022

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis, 62, 4, 279-291.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, 17, 3, 10-21.

 

Books

Kraft, S., Květoň, T. (2015): Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic - A Case study of the Blatná region. LAP, 104 pp. ISBN 978-3-659-35774-9

 

Chapters

Kraft, S., Blažek, M. (2012): Intraurbánní dostupnost zastávek městské hromadné dopravy a její hodnocení pomocí nástrojů GIS. In: Bartołomiejczyk, M., Połom, M. (eds.): Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy ve střední a východní Evropě - Příklady z České republiky, Polska a Slovenska. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddzial Katowicki, Sosnowiec, s. 47 – 60. ISBN 978-83-61695-10-3

Kraft, S. (2009): Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.". Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 105 - 119. ISBN 978-80-8083-734-1

 

Other publications

Kraft, S. (2015): Základy geografie dopravy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 77 s. ISBN 978-80-7394-527-5 

Kraft, S. (2017): Letecká doprava ve světě: prostorová organizace a její vývoj v kontextu globalizačních procesů. In: 20th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 354 – 358.

Kraft, S. (2016): Funkční dopravní regiony jako metoda studia prostorových vzorců dopravních vazeb. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 174-182. ISBN 978-80-7394-619-7

Kraft, S., Prener, J. (2014): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 45, 2, 53 - 77.

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 120 – 126.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 43, 2, 65 - 82.

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, 8, 2, 43 - 48.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, 9, 1, 21-33.

Kraft, S. (2008): "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea Geographica, 14, 77-84.

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí". Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): "XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách", ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz, s. 53-57. ISSN 0942-5934

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS. Miscellanea geographica, 12, 63-72.

Kraft, S. (2011): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 517-521. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S. (2010): Prostorová a časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Výzkumná zpráva z projektu "Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020". Mott MacDonald Praha, s.r.o. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., České Budějovice, 21 s.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S. (2009): Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978 -80 -7372 -443 -6

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S. (2007): Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 85 s.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje. In: Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice, JU v Českých Budějovicích, s. 130 - 138.

Kraft, S. (2007): Možnosti hodnocení úrovně dopravní obslužnosti obcí veřejnou hromadnou dopravou a její prostorové diferenciace. In: Čáp, J., Morkus, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference "Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele". Dopravní fakulta Jana Pernera UP, Pardubice, s. 73 - 78.


Research Projects

 • Člen týmu grantového projektu GA ČR (20-21360S): „Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie“ s dobou řešení 2020 – 2022. (hlavní řešitel – prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu TAČR (CK01000156) "Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji". (hlavní řešitel doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu TAČR (TITSMMR821): „Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR". (hlavní řešitel doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)
 • Spoluřešitel projektu FMP INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (KPF-02-135): „Připravenost památek na německy mluvící klientelu". (hlavní řešitel - doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu OP VVV (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430): „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“ s dobou řešení 2018 - 2022. (hlavní řešitel - doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu GA JU (116/2016/S): „Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů“ s dobou řešení 2016–2018. (hlavní řešitel – Mgr. Michal Vančura, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu TA ČR (TB0500MD005): „Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh“. (hlavní řešitel – doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu GA ČR (P404/12/1035): „Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka“ s dobou řešení 2012 – 2014. (hlavní řešitel – RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu GA JU (162/2013/S): „Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu“ s dobou řešení 2013–2015.
 • Odborný pracovník projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0066 Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy s dobou řešení 2010–2013.
 • Spoluřešitel vědeckého projektu GA JU s názvem "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic" s dobou řešení 2010–2012.

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1