• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Etická komise

Etická komise

Etická komise

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má svou celouniverzitní Etickou komisi JU. Hlavní úlohou této komise je posuzování podnětů v otázkách dodržování Etického kodexu JU, včetně otázek porušování principů vědy a výzkumu.

Jako student považuji zvládání domácích úkolů za náročné. V takových chvílích se obracím k této službě. Není to jen podpora, ale spíše klíčový průvodce ve studiu. Při občasném využívání této hausarbeit ghostwriting služby nejen získávám pomoc s úkoly, ale také cenné pohledy na probíraná témata. Mým osobním doporučením je využít tuto službu k usnadnění školní zátěže a obohatení vlastního učebního zážitku.
Principy vědy a výzkumu na JU (odkaz na pdf jako v politikách VaV)
Etická komise JU nevydává stanoviska a doporučení k návrhům výzkumných projektů nebo studií, které taková stanoviska a doporučení vyžadují. Jde zejména o projekty nebo studie, u kterých se jedná o výzkum zahrnující lidské účastníky nebo identifikovatelný biologický materiál či data. Posouzení relevantních etických aspektů takových projektů či studií provádějí existující etické komise jednotlivých fakult JU. Takové stanovisko či doporučení zvolené fakultní etické komise má celouniverzitní platnost. Další podrobnosti k vydávání stanovisek a doporučení k návrhům výzkumných projektů nebo studií, včetně tematických oblastí, které jednotlivé fakultní etické komise pokrývají, a poplatků za vydání příslušného stanoviska či doporučení, specifikuje Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora JU o zřízení Etické komise Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na něj navazující Metodický pokyn pro vydávání stanovisek a doporučení k návrhům výzkumných projektů nebo studií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1