PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Ústav bohemistiky | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 849
 • Místnost:
  023401041 pracovna pedagogů 041 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D., (nar. 1976) je vzděláním bohemista a slavista (FF UK). Působil jako lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově. Založil zde a spoluorganizoval Český stůl (2004–2006). Po absolvování doktorského studia prací Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století (2011; FF JU v ČB) je asistentem ve zdejším Ústavu bohemistiky. Vyučuje zde předměty převážně spjaté s historickou a srovnávací jazykovědou, slavistikou, lexikologií. Spíše výjimečně vede i semináře literární. Je také členem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na FF UK. Věnuje se judeoslovanské literární a jazykové komparatistice, šoa v české a polské literatuře, stereotypům v jazyce a literatuře, problematice literární identity a židovskému etnolektu češtiny. V poslední době se pokouší zdokonalit své znalosti jidiš a jidišové kultury. Jeho odborné práce, básně, překlady z polštiny a popularizační články byly publikovány v domácích či zahraničních konferenčních sbornících, kolektivních monografiích (mj. také ve vyd. Harrassowitz Verlag či De Gruyter) a časopisech (např. v Aluzi, Babylonu, Časopisu Matice moravské, České literatuře, Divadelní revue, Maskilu, Milk&Honey, Plavu, Slově a smyslu, Tvaru, Welesu či polských periodikách Poznańskie Studia Slawistyczne, Studia Judaica, Studium, Teksty Drugie). V roce 2015 vydal odbornou monografii Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Je spoluautorem kolektivní monografie Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (2016) či Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts (2021).

Tvůrčí činnost

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

 

 1. Odborné monografie

1) BALÍK, Štěpán. Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7422-445-4.

 

 1. Kapitoly v odborných monografiích

10) BALÍK, Štěpán. “Why Should We Be Brayge?” Elements of the Jewish Ethnolect in Czech Literature in the 20 th and at the Beginning of the 21 st Century. In: REICHERT, Carmen, BANNASCH, Bettina a WILDFEUER, Alfred eds. Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation. Verhandlungen des Jiddischen und Jüdischen im Kontext der Czernowitzer Sprachkonferenz. Conditio Judaica. Berlin aj.: DeGruyter, [zima 2021/22].

9) BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Vzorek aškenazismů v česke němčině stanoveny na základě jazykového materiálu ze Sudetoněmeckeho slovníku a jeho katalogu v Gießenu. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch - Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 107–118. (česká verze předchozího článku v angličtině)

8) BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Sample of Ashkenazisms in Czech German based on the linguistic material from Sudetendeutsches Worterbuch and its catalogue in Gießen. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch - Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 93–105.

7) BALÍK, Štěpán. And God Saw That It Was Bad (I viděl bůh, že je to špatné). In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 45–48.

6) BALÍK, Štěpán. Concert on the Island (Koncert na ostrově). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 102–105.

5) BALÍK, Štěpán. Crow Songs (Vraní zpěvy). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter 2021, s. 117–120.

4) BALÍK, Štěpán. Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 185–196. ISBN 978-80-7470-125-2.

3) BALÍK, Štěpán, HOLÝ, Jiří.  Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 431–520. ISBN 978-80-7470-125-2.

2) BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904.)

1) BALÍK, Štěpán. The Death of anti-Semitism? (On the Appropriateness of the Term anti-Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology). In: ZOUFALÁ, Marcela ed. Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 151–170. ISBN 978-3-447-10128-8.   

 

 1. Články v odborných periodikách
 2. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 

7) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction.Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, 2, s. 85–96.

6) BALÍK, Štěpán. Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové a kulturní paměti. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2019, 16, s. 49–67. ISSN 2084-3011.

5) BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos. Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, 12, s. 29–45. ISSN 2084-3011.

4) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata. Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, ‘recese’ i innych nieoczywistych formach oporu. Teksty Drugie. 2014, 4/147, s. 229–239. ISSN 0867-0633.

3) BALÍK, Štěpán. Ewangelia o Treblince według Glazara, Rajchmana, Wiernika, Willenberga. In: GAZDA, Grzegorz a kol. eds. Reprezentacje Shoah w literaturze i filme w Europie Środkowej: lata powolenne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum. 2014, 11, s. 49–62. ISSN 0860-7443.

2) BALÍK, Štěpán. Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. Studia Judaica. 2014, 17(1) s. 125–156. ISSN 1221-5163.

1) BALÍK, Štěpán. Czeska tradycja humoru i „mistyfikacji“. Teksty Drugie. 2010, 4, s. 247–266. ISSN 0867-0633.

 

 1. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

7) BALÍK, Štěpán, BRUNOVÁ, Marie, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana, ZITOVÁ, Olga. Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a smysl, 2021, 37, s. 117–134.

6) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl, 2020, 34, s. 179–180.

5) BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2.)

4) BALÍK, Štěpán. Matka J. A. Pitínského a Parta brusiče Karhana V. Káni [online]. www.sorela.cz, 2008. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20081126213819/http:/sorela.cz/web/articles.aspx?id=86.

3) BALÍK, Štěpán. Zapomenuté světlo – Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes. Česká literatura. 2005, 53(5), s. 694–709. ISSN 0009-0468.

2) BALÍK, Štěpán. Jazykové prznění Pitínského Jana Antonína. Divadelní revue. 2001, 12(2), s. 42–50. ISSN 0862-5409.

1) BALÍK, Štěpán. Dialogický monolog a Kulhavý poutník. Česká literatura. 2000, 48(3), s. 314–317. ISSN 0009-0468.

 

 1. 3. Články v ostatních odborných časopisech
 2. Články ve sbornících

11) BALÍK, Štěpán. Czech Bystanders Writing Poetry about the Shoah. Different ways of poetic languages in the first post-war literary reactions. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisisierung. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016, s. 129–144. ISBN 978-3-8382-0952-4.

10) BALÍK, Štěpán. The Provocative poetry of Radek Malý as a tool for dealing appropriately with the Shoah. In: HOLÝ, Jiří ed. Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Akropolis: 2015, s. 229–246. ISBN 978-80-7470-092-7.

9) BALÍK, Štěpán. Biological and Other Ways of Surving the Shoah in Irena Dousková´s Work. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014, s. 275–289. ISBN 978-3-8382-0512-0.

8) BALÍK, Štěpán. Aleksander Rozenfeld's Images of the Shoah. In: HOLÝ, Jiří ed. The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha: Akropolis, 2012, s. 61–72. ISBN 978-80-7470-022-4.

7) BALÍK, Štěpán. Three times Norbert Frýd (Archangels´ Sword, A Box of Lives and Bottle Mail). In: HOLÝ, Jiří ed. The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha: Akropolis, 2012, s. 43–50. ISBN 978-80-7470-004-0.

6) BALÍK, Štěpán. Droga do tożsamości w twórczości Aleksandra Rozenfelda i Karola Sidona. In: FIRLEJ, Agata, JÓZWIAK, Wojciech eds. Topografia tożsamości (Tom 2). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 67–77. ISBN 978-83-232-2438-9.

5) BALÍK, Štěpán. Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách. In: MATUSIAK Agnieszka a kol. eds. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. Wrocław: WUW, 2011. s. 762–768. ISBN 978-83-229-3199-8.

4) BALÍK, Štěpán. Tuwimovy a Poláčkovy židovské anekdoty. In: LIPOWSKI, Jaroslav, D. ŻYGADŁO-CZOPNIK, Dorota eds. Podzwonne dla granic. Wrocław: WUW, 2009, s. 241–254. ISBN 978-83-229-3083-0.

3) BALÍK, Štěpán. Obraz Žida v češtině a polštině. In: JAKLOVÁ, Alena ed. ČLOVĚK – JAZYK – KOMUNIKACE (Sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Kořenského, DrSc. 18.–20. 9. 2007 České Budějovice). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 279–282. ISBN 978-80-7394-075-1.

2) BALÍK, Štěpán. Pár poznámek na téma Mácha a Máj v českém orloji Karla Šiktance. In: KOŠNAROVÁ, Veronika. ed. V průsečíku pohledů (Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana). České Budějovice: Nakl. Tomáš Halama, 2007, s. 77–84. ISBN 978-80-87082-02-7.

1) BALÍK, Štěpán. Sociokulturní aspekty při výuce polsky mluvících studentů. In: RYNDOVÁ, Jitka a kol. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005. Praha: Akropolis, 2005, s. 67–71. ISBN 80-86903-37-0.

 

 1. Popularizační texty

49) BALÍK, Štěpán. Etymologie touhy. Milk and Honey. 2021, 7(41), s. 4–5.

48) BALÍK, Štěpán. Sudety – pohraničí – příhraničí. Čeština v ideologické a významové pasti (Jazykový kutloch). Milk and Honey. 2021, 7(41), s. 34.

47) BALÍK, Štěpán. Bylo jaro 1943, bylo povstání ve varšavském ghettu a byl Władysław Szlengel. Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 8–9.

46) BALÍK, Štěpán. Problém s rodem? Jazykový kutloch. Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 25.

45) BALÍK, Štěpán. Jom ha-šoa a básník varšavského ghetta Władysław Szlengel. Maskil 2021, 5781, 20(8), s. 8.

44) BALÍK, Štěpán. Jestli ti dojdou náboje, začne ťi smirdět zadek aneb o adekvátnosti přístupu k dětem. Milk and Honey. 2020, 6(39), s. 10–11.

43) BALÍK, Štěpán. Jihočeská jazyková identita v řeči dětí Nebudějčáků. Jazykový kutloch. Milk and Honey. 2020, 6(39), s. 33.

42) BALÍK, Štěpán. Sonye Kantor a Togbukh fun veverke (Białystok 1920, Warszawa 2010). Maskil 2020, 5780, 19(10–11), s. 8.

41) BALÍK, Štěpán. Šlamastika s židovskými prvky v šumavské a jihočeské němčině. Milk and Honey. 2020, 6 (37), s. 28–29. Dostupné z: https://holokaust.ff.cuni.cz/cs/2020/12/23/milk-and-honey/

40) BALÍK, Štěpán. Jazykový kutloch 2. Diktát. Milk and Honey. 2020, 6 (36), s. 28.

39) BALÍK, Štěpán. Jazykový kutloch. Milk and Honey. 2020, 6 (35), s. 26.

38) BALÍK, Štěpán (pseud. Emanuel Kantor). Malé věci s velkou silou. Milk and Honey. 2019, 5 (33), s. 5.

37) BALÍK, Štěpán. Odložit sebe samého stranou (rozhovor s Vítem Erbanem). Milk and Honey. 2019, 5 (33), s. 14.

36) BALÍK, Štěpán. Tajemství noci. Milk and Honey. 2019, 5 (33), s. 21.

35) BALÍK, Štěpán. Jazyce, identitě, vaření, literatuře a emancipaci. Rozhovor s Wilmou Abelesovou Iggersovou. Milk and Honey. 2019, 5 (28), s. 16–17.

34) BALÍK, Štěpán (společně se Z. Brdkem, C. Nováčkem, R. Picantem, D. Veseckou). Cesta do hlubin vysočinské duše aneb reportáž psaná na záchytce. Milk and Honey. 2018, 4 (27), s. 14–15.

33) BALÍK, Štěpán. Plóva, tj. židovská plovárna, a časopis Klepy. Milk and Honey, 2018, 4 (25), s. 27.

32) BALÍK, Štěpán. Sto pět let českého trampa Nory Frieda. Maskil. 2018, ijar 5778, 8, s. 5. Také [online]. Dostupné z: https://maskil.cz/5778/8.pdf.

31) BALÍK, Štěpán. Zmizelí lidé, místa a kameny. Milk and Honey, 2018, 23, s. 11.

30) BALÍK, Štěpán. Budějcký krzok Norbert Frýd. Milk and Honey. 2018, 4(22), s. 12–13.

29) BALÍK, Štěpán. Jablko poznání, Kafka a minimalistický Apollinaire naruby. Aktuality CSHZS [online]. 28. 12. 2017. z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2017/12/28/jablko-poznani-kafka-a-minimalisticky-apollinaire-naruby/.

28) BALÍK, Štěpán. Měli jsme to štěstí setkat se s brontosaury (osobní ohlédnutí za Ruth Bondyovou). Maskil 2017, tevet 5778, 4, s. 7. Také [online]. Dostupné z: https://maskil.cz/5778/4.pdf.

27) BALÍK, Štěpán. Připomínka židovské komunity v Soběslavi. Židovské listy. [online] 24. 11. 2015. Dostupné z: https://zidovskelisty.info/2015/11/24/pripominka-zidovske-komunity-v-sobeslavi/.

26) BALÍK, Štěpán. Prázdné místo Schlemihl. Milk and Honey. 2015, 1(7), s. 23.

25) BALÍK, Štěpán. Hak mir nisht keyn tshaynik: Židovské divadlo ve Varšavě. Plav. 2015, 11(6–7), s. 92. ISSN 1802-4734.

24) BALÍK, Štěpán. Dojczland – pohled polského spisovatele. Aktuality CSHZS [online]. 22. 10. 2014. Dostupné z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2014/10/22/dojczland-pohled-polskeho-spisovatele/.

23) BALÍK, Štěpán. Jidišová próza, drama a poezie v čestině. Aktuality CSHZS [online].  31.12.2013. Dostupné z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2013/12/31/jidisova-proza-drama-a-poezie-v-cestine/.

22) BALÍK, Štěpán. Mezi Friedem a Frýdem. (ke stému výročí autorova narození). Tvar. 2013, 24(9), s. 14.

21) BALÍK, Štěpán. Kulturní úpadek na jihu Čech. Nejdřív si šlehnout a pak na jatka! (Rozhovor s Janem Flaškou). Tvar. 2013, 24(8), s. 14–15.

20) BALÍK, Štěpán. Českobudějovický Den poezie v Horké vaně. Tvar. 2012, 23(20), s. 13.

19) BALÍK, Štěpán. Polsko-německá výstava Lov na avantgardu – zakázané umění ve Třetí říši. Aktuality CSHZS [online]. Březen 2012. Dostupné z: http://cl.ff.cuni.cz/holokaust/texty.

18) BALÍK, Štěpán. Jezus umarł za Czechy. Katolický týdeník. 2012, 23(24), s. 5. ISSN 0862-5557.

17) BALÍK, Štěpán, PARZELKA, A. Czeskie ślady na terenie Ojcowa. Kronika Miasta i Gminy Skała. 2012, 2, s. 12.

16) BALÍK, Štěpán. Jidiš v Polsku a Čechách aneb bratři Čech, Lech, Rus a jedna pozapomenutá Mojžíška. Tvar. 2012, 23(5), s. 6–7.

15) BALÍK, Štěpán. Průvodce krakovskými antikvariáty. Tvar. 2012, 23(2), s. 7.

14) BALÍK, Štěpán. Bože, proč trestáš tento národ? Tvar. 2010, 21(10), s. 8–9.

13) BALÍK, Štěpán. Starý židovský rok bilancuje Štěpán Balík. Tvar. 2009, 20(21), s. 13.

12) BALÍK, Štěpán. Svéráznou krakovskou čtvrtí provází Štěpán Balík (Podgórze). Tvar. 2009, 20(10), s. 9.

11) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich severních sousedů informuje Štěpán Balík (Zęby w dupie). Tvar. 2009, 20(8), s. 7.

10) BALÍK, Štěpán. Hranicím již odzvonilo. Tvar. 2008, 19(12), s. 14.

9) BALÍK, Štěpán. Polský animovaný film na DVD. Tvar. 2008, 19(10), s. 14.

8) BALÍK, Štěpán. Ohlédnutí za Křížovou cestou Wojciecha Wencela. Tvar. 2008, 19(10), s. 14.

7) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich severních sousedů informuje Štěpán Balík. Tvar. 2007, 18(9), s. 9.

6) BALÍK, Štěpán. Loňský kulturní podzim v Krakově shrnuje Štěpán Balík. Tvar. 2007, 18(1), s. 9.

5) BALÍK, Štěpán. O filmovém dění u našich severních sousedů informuje Štěpán Balík. Tvar. 2006, 17(13), s. 6.

4) BALÍK, Štěpán. Tré krakovských pověstí převypravuje Štěpán Balík. Tvar. 2006, 17(6), s. 13.

3) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich sousedů informuje Štěpán Balík – Český živel v polském Slezsku. Tvar. 2006, 17(5), s. 13.

2) BALÍK, Štěpán. Hrabal je mrtev, ať žije Topol! Snad ne… Navýchod [online]. 2003, 3(3). Dostupné z: http://www.navychod.cz/articles.php?sid=99ic3rbk7jv5qdg86o969r28v2&id=1dd18348-8e26-11df-aa30-00304830bcc4.

1) BALÍK, Štěpán. Výměna Praha – Brno pražskýma očima. Čeština doma i ve světě. 1999, 7(3, 4), s. 238–239.

 

 1. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

11) Szlengel, Władysław. „Nádražíčko Treblinky“. Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 9.

10) Szlengel, Władysław. „Dvě smrti“. Maskil 2021, 5781, 20(9), s. 7.

9) Kantor, Sonye. „Zrzečkův deník, veverčí rok“ (překl. společně s Marií Novákovou a Lídou Whiteside). Maskil 2020, 5780, 19(10–11), s. 9–11.

8) PIJAJ, Stanisław. Mezi Slezskem a Haličí. Jerzy Cienciała jako poslanec do říšské rady. Časopis Matice moravské. 2010, 79(1), s. 79–98. ISSN 0323-052X.

7) URBANOWSKI, Maciej. Údolí marnosti – údolí radosti (Obraz Polska v literatuře po roce 1989). Tvar. 2010, 21(10), s. 6–7.

6) ROZENFELD, Aleksander. Tančící tajnej (báseň+medailonek). Tvar. 2010, 21(10), s. 19.

5) PIJAJ, Stanisław. Problém spolupráce českých a polských poslanců ve vídeňské říšské radě v letech 1874-1879. In: AMBROŽOVÁ, H., CHOCHOLÁČ, B., JAN, L., PUMPR, P. eds. Historik na Moravĕ. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009, s. 391–398. ISBN 978-80-86488-57-8.

4) PIJAJ, Stanisław. Krakov – druhé hlavní město Haliče. In: FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J. eds. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Matice moravská. Brno: Matice moravská, 2008, s. 347–359. ISBN 978-80-86488-50-9.

3) PIJAJ, Stanisław. Pokusy o polsko-ukrajinskou dohodu v Haliči. In: FASORA, L.,  HANUŠ, J., MALÍŘ, J. eds. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno: Matice moravská, 2006, s. 267–277. ISBN 80-86488-36-5.

2) SHUTY, Sławomir. O Wandě, která Němce nechtěla. Literární a výtvarná příloha, Babylon. 13(6), 2004, s. 5.

1) JANČAR, Drago: Demokratura. Literární noviny. 2003, (14)43, s. 1 a 5. ISSN 1210-0021. (společně s D. Blažkem).

 

 1. Recenze

15) BALÍK, Štěpán (pod pseud. TGM, ten mladší). Skřítčí pohádky aus Budweis. Milk and Honey. 2020, 6(38), s. 28.

14) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Ultima Thule, zarožnovská zpravodajka M&H). Čtyřky aneb Chvála češtiny a budějckého lidu hospodského. Milk and Honey. 2020, 6 (35), s. 28.

13) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Paedr. Růžena Šípková, CSc.). A co nechat vlka žít jeho vlkotem? Milk and Honey. 2020, 6 (34), s. 31.

12) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Chaim Strudele fun Pecele). Hřbitovní kvítí aneb poslední štrůdl ve verších. Milk and Honey. 2019, 5 (32), s. 29. Dostupné z: https://holokaust.ff.cuni.cz/cs/2020/03/02/jaroslav-achab-haidler-zidovske-hrbitovy-a-pohrbivani/

11) BALÍK, Štěpán. Mama, warum bin ich kein Huhn? Milk and Honey. 2019, 5 (31), s. 25.

10) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Jarda Kabát, důvěrník z bržložské rezidentury). Pan Kúča, píšící, kreslící, čtoucí. Milk and Honey. 2019, 5 (30), s. 20.

9) BALÍK, Štěpán. Deník o oficiálním jazyce lidového Polska. Plav 14, č. 3, 2018, s. 2.

8) BALÍK, Štěpán. Vlis sedmiramenného svícnu. Česká literatura 66, č. 2, 2018, s. 311–313.

7) BALÍK, Štěpán. Technické pohádky. Milk and Honey. 2018, 4(22), s. 20.

6) BALÍK, Štěpán. Cwiszn / Pomiędzy (2010–2014). Plav. 2015, 11(6–7), s. 95–96. ISSN 1802-4734.

5) BALÍK, Štěpán. Saturnin a umělecký text o Osvětimi. Tvar. 2015, (26)7, s. 11.

4) BALÍK, Štěpán. A GOLEM ŘEKL: „MÍR… A KLID.“ Tvar. 2014, 25(18), s. 23.

3) BALÍK, Štěpán. Tango slz zpívejte Múzy. (o nově vydaných polských výborech válečné holokaustové poezie). Tvar. 2014, 25(5), s. 17.

2) BALÍK, Štěpán. Český překlad Haličských povídek aneb pokus o konstruktivní „kdybanie“ nad textem. Plav. 2007, 3(4), s. 49–52. ISSN 1802-4734.

1) BALÍK, Štěpán. Modrá jablka. Aluze. 2003, 7(2), s.168–170. ISSN 1803-3784.

 

 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí
 2. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

13) The Elements of Pop Culture in Ostachowicz’s Night of the Living Jews. Mezinárodní workshop Holocaust and Pop Culture. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (Polsko), prosinec 2021.

12) Elements of Jewish Ethnolect in Czech Literature in the 20th and Beginning of

21st Century / Elementn fun Yidish etnolekt in der tshekhishen literatur fun di 20.

un in dem onheyb 21. Yorhundert. Mezinárodní konference: ZUKUNFT DER SPRACHE, ZUKUNFT DER NATION? Debatten um jüdische Sprache und Literatur im Kontext von Mehrsprachigkeit und Nationbuilding. září 2019; Universität Augsburg (Německo)

11) Yiddishisms in Czech German According to the Sudetendeutsches Wörterbuch (in the Context of the Czech Language Environment). LexikoNet 2 mit Netzwerktreffen ANLÄSSLICH DES FESTAKTS ZUM ABSCHLUSS DES V. BANDES DES SUDETENDEUTSCHEN WÖRTERBUCHS. REDAKTION DES SUDETENDEUTSCHEN WÖRTERBUCHS Justus Liebig University Gießen (Německo), listopad 2018

10) Jewish identity in Czech (and Polish) literature with regard to the Shoah. Mezinárodní workshop HANDBOOK OF THE HOLOCAUST IN POLISH, CZECH AND SLOVAK LITERATURE AND CULTURE: PRELIMINARY WORKSHOP FOR THE PREPARATION OF AN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIC PROJECT. Justus Liebig University Gießen, červenec 2018 (Německo)

9) Yelling into the Silence and its Echos. Mezinárodní workshop Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (Polsko), prosinec 2015.

8) Czech Post-war Poetry about the Shoah. Mezinárodní workshop The Holocaust in the Central European Literatures and cultures: Problems of poetisation and aestheticization. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität, Gießen (Německo), červen 2014.

7) Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW JIDYSZYSTYCZNYCH „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce – przemiany, wyzwania i perspektywy“. Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ve spolupráci s JCC Kraków a Židovského muzea Galicja, Krakov (Polsko), květen 2013.

6) The Motif of the Shoah in Irena Dousková's Work. Mezinárodní workshop The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität, Gießen (Německo), listopad 2012.

5) Trzy świadectwa o Treblince (Glazar, Wiernik, Willenberg). Mezinárodní workshop Tematizace holokaustu v evropské kultuře po roce 1945 (Kształtowanie się tematu Holocaustu w kulturze europejskiej po 1945 roku). Lodž (Polsko). Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Łódzki a Centrum Badań Żydowskich Uniwersytet Łódzki, květen 2011.

4) Droga do tożsamości w twórczości Aleksandra Rozenfelda i Karola Sidona. Mezinárodní konference Kulturní mapa nové Evropy: města, cesty, putování. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (Polsko), říjen 2008.

3) Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách. Mezinárodní konference VELKÁ KULTURNÍ TÉMATA VE SLOVANSKÝCH LITERATURÁCH. TĚLO. Instytut Filologii Słowiańskie,j Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), listopad 2009.

2) Heterostereotyp Żyda w języku polskim oraz czeskim pod kątem jego rozwoju w ostatnich latach. Mezinárodní konference Svět Slovanů v jejich literaturách a jazycích. Uniwersytet Szczeciński. Pobierowo (Polsko), duben 2009.

1) Tuwimovy a Poláčkovy židovské anekdoty. Mezinárodní konference Podzwonne dla granic. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Jugowice (Polsko), duben 2008.

 

 1. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

7) Hugo Bergmann on the Yiddish, and Yiddish Research in the Czech Republic (společně s Marií Brunovou, Jiřím Holým, Hanou Nichtburgerovou, Olgou Zitovou). Mezinárodní konference One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem (1883–1975), Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK, Praha, listopad 2021.

6) The Provocative poetry of Radek Malý as a tool for dealing appropriately with the Shoah. Mezinárodní workshop Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústav pro českou literatury AV ČR, Praha, květen 2014.

5) Aleksander Rozenfeld's Images of the Shoah. Mezinárodní workshop The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústav pro českou literatury AV ČR, Praha, červen 2012.

4) Three times Norbert Frýd (Archangels´ Sword, A Box of Lives and Bottle Mail). Mezinárodní workshop The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústav pro českou literatury AV ČR, Praha, listopad 2011.

3) Obraz Žida ve dvou českých jazykových příručkách druhé třetiny 19. století aneb Nerudův jazykový základ. Workshop Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. zorganizováno Židovským muzeem v Praze ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha, říjen 2010.

2) Obraz Žida v češtině a polštině. Mezinárodní konference konaná u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Kořenského, DrSc. Ústav bohemistiky Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, září 2007.

1) Sociokulturní aspekty při výuce polsky mluvících studentů. 10. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Praha, listopad 2005.

 

9.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

8) přednáška / workshop Jazyky Židů v českých zemích. Mezi češtinou, němčinou, jidiš a hebrejštinou. I. a II. část. Institut für Slavistik der Justus-Liebig-Universität; Gießen (Německo,) červenec 2019.

7) přednáška Jazyky Židů v Českých zemích. Mezi češtinou, němčinou, jidiš a hebrejštinou. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersitetu Jagiellońskiego, Krakov (Polsko), duben 2018.

6) přednáška Czeski etnolekt żydowski oraz językowa i literacka tożsamość żydowska w XX wieku. přednáška pro Komisi historie a kultury Židů Polské akademie věd a umění (Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności), Krakov (Polsko), duben 2018.

5) přednáška Yiddish Loanwords in Czech. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität, Gießen (Německo), červenec 2014.

4) přednáška Polský Žid v polských a českých židovských anekdotách. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), květen 2010.

3) přednáška Tradycja czeskiej literatury zydowskiej oraz obraz Zyda w literaturze czeskiej. Instytut judaistiki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), duben 2009.

2) přednáška Češi – národ hrdinů. Instytut Filologii Słowiańskiej, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko), duben 2009.

1) přednáška Stereotyp Polaka z czeskiego punktu widzenia. Wydział polonistiki, Uniwersytet Jagielloński, Krakov (Polsko), březen 2009.

 

 1. Ostatní

10.1. Popularizační aktivity

3) Indoevropské jazykové souvislosti. Kabinet ČB, Nová 3, 10. 11. 2021.

2) 02 / Štěpán Balík. PechaKuchaNight České Budějovice. Vol.7. 11. 5. 2017 20:20. OBJEKT BÝVALÉ SLÉVÁRNY (online: http://pechakuchacb.cz/vol-7/).

1) (společně s red. Schusterovou, K.) Jazyk jidiš je dodnes živý. pořad Šalom alejchem. všechny regionální stanice Českého rozhlasu. 1. 1.  2017 v 19:45 (online: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/jazyk-jidis-je-dodnes-zivy--1685207).

 

10.2. Přednášky v ČR

3) přednáška Slovanské jazyky – vnitřní dělení, vývoj a historie, rozšíření ve světě. U3V, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 5. 11. 2019

2) přednáška K pojmu antisemitismus a entocentrismus (na filologickém materiálu). Izraelský týden na Univerzitě Karlově, Pražské centrum židovských studií. Praha, 6. 5. 2014.

1) přednáška JIDIŠOVÉ VÝPŮJČKY V ČEŠTINĚ aneb O ČEM VYPOVÍDAJÍ SLOVA bichle, čachry, epesní, melouch, póvl, šlamastyka, šoufl apod. (Aneb o jidišových výpůjčkách v češtině). Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ústav bohemistiky a pobočka Jazykovědného sdružení AV ČR. České Budějovice 24. 4. 2014.

 

 

10.3. Básně:

8) BALÍK, Štěpán. „Novosvětská“, „Ze starého světa“, „Žluté kalhotky“, „na jih, na jih, na jih“. Milk and Honey. 2019, 5(32), s. 13.

7) BALÍK, Štěpán. „Jihočeská energetika, a. s.“ Wagon, Literární almanach online. 2010, 3. Dostupné z: http://www.almanachwagon.cz/naklad/balik_stepan/w10III.htm.

6) BALÍK, Štěpán. „Wrona“ (překlad do polštiny Igor Kędzierski). Studium. 2006, 3–4, s. 97–101.

5) BALÍK, Štěpán. „Vrána“ Tvar. 2003, 13(21), s. 14.

4) BALÍK, Štěpán. Viktorka, černý myslivec a ZOO. Tvar. 2001; Edice TVARy. řada B – Svazek 17.

3) BALÍK, Štěpán. „Jaro 1945“ a „Sedí v pohybu“ (incipit). Weles. 2000, 12, s. 41.

2) BALÍK, Štěpán. „Ze zcela jiných důvodů“. Weles, 1999, 9, s. 16.

1) BALÍK, Štěpán. „Jako malé dítě“, „Brouci“, „Komár“, „Moje nejkratší povídka“, „Televize“, „Jinde“ a „Dolly“ In: Almanach studentských literárních prací. Praha: Gymnázium v Praze 4, Budějovická 680, 1995, (nestránkováno).

 

10.4. Drobnosti:

28) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Karol Podzimek, st.). Duchovní zářezy. Z populární hudby IX. Milk and Honey. 2021, 7(41), s. 33.

27) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Karol Podzimek, junior). Stará železa nerezaví. Z populární hudby VIII. Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 24.

26) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Karla Podzimková, st.). Přebarevný pouťový koláček plný máku, povidel, tvarohu, mandlí a rozinek. Z populární hudby VII. Milk and Honey. 2020, 6(39), s. 33.

25) BALÍK, Štěpán. Podprahové vnímání městské krajiny. Milk and Honey. 2020, 6 (38), s. 29.

24) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek, junior). Jihočeské podzemíčko, nebo nebíčko? Z populární hudby VI. Milk and Honey. 2020, 6(38), s. 29.

23) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Patrik Kobliha). Dělat věci zadarmo. Milk and Honey. 2020, 6 (37), s. 33.

22) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Standa Svásťa Holý). Čistota nade vše. Milk and Honey. 2020, 6 (37), s. 33.

21) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek, st. i ml.). Z populární hudby IV[V]. Jazz is not dead, Jazz has come alive in prisons. Milk and Honey. 2020, 6 (35), s. 27.

20) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek, junior). Z populární hudby IV. Milk and Honey. 2020, 6 (34), s. 32.

19) BALÍK, Štěpán. Ohlédnutí za výstavou Hermana de Vries v Českobudějovickém domě umění (do 29. 12. 2019). Milk and Honey. 2020, 6 (34), s. 33.

18) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek st.). Z populární hudby III – ohlédnutí za šumavským létem těžkých kovů Milk and Honey. 2019, 5 (32), s. 5.

17) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek jr). Z populární hudby II. Milk and Honey. 2019, 5 (31), s. 11.

16) BALÍK, Štěpán. Sweet Honey. Milk and Honey. 2019, 5 (31), s. 4.

15) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Dementina Absoluta Předčásková). Milk&Honey#30. Milk and Honey. 2019, 5 (30), s. 7.

14) BALÍK, Štěpán. Sauer Milk. Milk and Honey. 2019, 5 (30), s. 25.

13) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Karol Podzimek). Ze světa populární hudby. Milk and Honey. 2019, 5 (28), s. 7.

12) BALÍK, Štěpán. Sweet Honey. Milk and Honey. 2019, 5 (28), s. 4.

11) BALÍK, Štěpán. Sauer Milk. Milk and Honey. 2019, 5 (28), s. 4.

10) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Elvíra Kardinal). Kůň s Tebou! Aneb rozdíl dvou písmen. Milk and Honey. 2018, 4 (27), s. 10.

9) BALÍK, Štěpán. Sweet Honey. Milk and Honey. 2018, 4 (27), s. 4.

8) BALÍK, Štěpán. Sweet Honey. Milk and Honey. 2018, 4 (26), s. 4.

7) BALÍK, Štěpán. Sweet Honey. Milk and Honey. 2018, 4 (25), s. 4.

6) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Franz Kobäretz). Já taky ne! Za trochu trampna šel bych světa kraj. Milk and Honey. 2018, 4 (24), s. 17.

5) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Alfonz Budvajzr). Co jste urbanisti, co jste dělali? Milk and Honey. 2017, 3(21), s. 9.

4) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Konstanz Abisele Dubištová). Romové a „Češi“ a čeština. Milk and Honey. 2017, 3(21), s. 30.

3) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Ing. Vladimír Maharalec). Jihočeský Golem objeven! Milk and Honey. 2017, 3(19), s. 4.

2) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Semjon Utkovič Golubcev). V srdci ČB objeveno Rudé náměstí. Milk and Honey. 2017, 3(17), s. 4.

1) BALÍK, Štěpán (pod pseud. Hans E. Pigon van der Laahef). Valentýn 2017. Milk and Honey. 2017, 3(16), s. 5.

 

Disertace:

1) BALÍK, Štěpán. Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století. České Budějovice, 2011, 185 s.

Aktuální rozvrhInformace

 

Badatelské zaměření

židovský etnolekt, problematika literární a jazykové identity, stereotypy v jazyce a literatuře, šoa v české a polské literatuře,

 

Studium

2006–2011
doktorand Ústavu bohemistiky FF JU v ČB, obor Dějiny nové české literatury, disertace na téma Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století pod vedením prof. Vladimíra Papouška
1997–2004
FF UK, obory Český jazyk a literatura, Slavistika, diplomová práce na téma Matka. (Sémiotický rozbor hry J. A. Pitínského); uznána rovněž jako rigorózní práce (PhDr. – lingvistika)

 

Stipendia, ocenění, granty

 • červenec 2019

Erasmus+ Ústav slavistiky (Universität Gießen; Německo) – výukový program

 

 • červen 2019

Erasmus+ Sudetendeutsches Wörterbuch (Universität Gießen; Německo) – školení

 

 • duben 2018

Erasmus+ Ústav slovanské filologie (Uniwersytet Jagielloński; Polsko) – výukový program

 

 • září 2017

stipendium Aktion Česká rep. - Rakousko; Universität Wien, u prof. Stefana Michaela Newerkly (slavistika) – téma stipendia Theoretical and Methodological Aspects of Research into the Jewish Ethnolect of Austrian German

 

 • 2013–2016

Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitel; GA ČR 13-03627 S)

 

 • červenec 2014

v rámci postdoktorandského stipendia – Ústav slavistiky (Universität Gießen; Německo)

 

 • březen a duben 2013

v rámci postdoktorandského stipendia – Ústav judaistiky (Uniwersytet Wrocławski; Polsko)

 

 • 10. 2012 – 30. 6. 2015

Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 

 • –22. 7. 2011

letní škola jazyka jidiš ve Varšavě v rámci grantu: Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526)

 

 • 2008–2011

Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526, spoluřešitel)

 • 2008–2009

GAJU: Polsko-česká komparatistika (no. 004/2008/H, individuálně)

 

 • 2008–2009 (ZS a LS)

Visegradské stipendium, Ústav antropologie literatury a kulturních studií Jagellonské univerzity (Polsko)

 • 2007–2008

Slovanský film a literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FRVŠ 1106/2008, spoluřešitel)
GAJU: Polsko-české literární a jazykové vztahy (no. 73/2007/H-FF, individuálně)

 • 2006–2008

Lexikon avantgardy (LC06053, spoluřešitel)

 • 2006–2007

GAJU: Polsko-české vztahy (no. 6/2006/H-FF, individuálně)

 • 2006

Skupinové ocenění II. stupně (Nagroda Zespołowa II Stopnia) rektora Jagellonské univerzity (Polsko)

 • 2001–2002 (zimní semestr)

stipendium MŠMT, Slavistika na Jagellonské univerzitě (Polsko)

 • 2000 (letní semestr)

stipendium Erasmus, Slavistika na Kostnické univerzitě (Německo)

 

Zaměstnání

2015 – dosud

odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB

2012–2015
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB v rámci projektu Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě
2011–2012
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB
2006–2011
učitel: zajištění výuky lingvistických a literárních předmětů v rámci Ústavu bohemistiky FF JU v ČB (např. polština, dějiny lingvistiky, obecná lingvistika, srovnávací jazykověda, staroslověnština a slavistika, česká historická mluvnice a dialektologie, srovnávací literatura)
2004–2006
lektor českého jazyka v Ústavu slovanských studií na Jagellonské univerzitě (Krakov)

Členství

2010 – dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK
2007 – 2013
Polsko-česká vědecká společnost

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1