Skip to main content

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 • Unit:
  EF Department of Regional Management and Law | Assistant Professor
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 032 507
 • Room:
  020102046 učebna 046 - 2. patro - Budova A - děkanát (pracovna 217 V)
  Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice
  navigate

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publication

Detail Authors Publication title Year Publication type Publication sub-type

CV

Creative activity

Publications (selection since 2016)

KOUŘILOVÁ, Jana, KUBÍKOVÁ, Martina, PĚLUCHA, Martin. Digitalizace jako předpoklad regionální konkurenceschopnosti? Analýza disparit na příkladu ČR. In: KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír (ed.). XXIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [online]. Brno, 01.09.2021 – 03.09.2021. Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 75–83. eISBN 978-80-210-9896-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-9. Dostupné také z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2095/5572/3128-1/0#preview.
PĚLUCHA, M., KOUŘILOVÁ, J., KASABOV, E., FEURICH, M. (2021). Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. (Impact Factor: 3.544, 2019). Ranking (2019) – Q1 Geography (JIF Percentile 86.310), Q1 Regional & Urban Planning (JIF Percentile 83.333). ISSN: 0743-0167
KOUŘILOVÁ, J., PĚLUCHA, M. (2020).“Are primary schools a development and stabilization factor of rural municipalities? Differences of their importance in Czech suburban, intermediate and peripheral countryside”. Eastern European Countryside [online], roč. 26, č. 1, s. 201–228. eISSN 2300-8717. ISSN 1232-8855. DOI: 10.12775/eec.2020.008. [IF a AIS 2019: 0.455 | 0.049] [SJR 2019: 0.241] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50400)]
KOUŘILOVÁ, J.(2020). The role of human resources in Period 4.0 – challenges of rural labour markets, education and training, and territorial specifics of EU countries In. PĚLUCHA, Martin, KASABOV, Edward, aj. Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy [online]. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2020. 242 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-367-35658-3. eISBN 978-0-429-34098-7.
KOUŘILOVÁ, J. (2019). Role lidských zdrojů v rozvoji venkovských oblastí v rámci nových výzev digitální ekonomiky – kontext pro formování nové politiky rozvoje venkova. In: Sborník příspěvků z 10. mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti. Brno, 10.10. – 11.10. 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně
MATULA, M., KOUŘILOVÁ, J. (2018). Specifické rysy současného vývoje veřejné správy v Gruzii. Správní právo [online]. 2018, roč. LI, č. 1–2, s. 100–128. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/sp1-2-matula-kourilova-pdf.aspx.
PĚLUCHA, M., KOUŘILOVÁ, J., KVĚTOŇ, V. (2017). Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2017, roč. 8, č. 2, s. 129–148. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303. ISSN 1942-0684 (online).
KOUŘILOVÁ, J., PĚLUCHA, M. (2017). Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 486–503. DOI: 10.1515/euco-2017-0029.
KOUŘILOVÁ, J., PELANTOVÁ, K. (2016). Konkurenceschopnost krajů České republiky. In: KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (ed.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Čejkovice, 15.06.2016 – 17.06.2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 74–81. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-8.

Current scheduleInformation

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Assistant Professor at the Department of Regional Management and Law

 

Courses:

 • Environmental Management
 • Regional Planning and Programming
 • Territorial Planning

Research interests: 

 • EU economic and social cohesion policy,
 • Human resources and education in the context of regional development and public administration,
 • Rural development
 • Evaluation of public policies

 

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1