Zemědělská specializace

Specializace: Rybářství a ochrana vod

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N4106

Popis programu

Obor Rybářství a ochrana vod je ucelený a univerzální obor, který se vedle znalostí z biologické, ekologické a technologické stránky rybářství a vodního hospodářství zaměřuje na problematiku ochrany vodního prostředí. Orientačně také seznamuje s příbuznými či souvisejícími obory. Problematika obou směrů je zde prohlubována. U rybářství se to týká zejména speciálních chovů ryb, reprodukce a šlechtění ryb, u ochrany vod pak ochrany vodních zdrojů, opatření na podporu biodiverzity volně žijících organismů, managementu volných vod, čištění odpadních vod a aspektu kontaminace vodního prostředí. Problematika rybářství a ochrany vod je v tomto studijním programu chápána neoddělitelně a komplexně a odvíjí se od legislativních požadavků i novodobých trendů a potřeb. V rámci studia je možné se dále zaměřit na genetiku a reprodukci ryb, speciální akvakultury nebo hlouběji právě na oblast ochrany vod.

Informace o studiu

Navazující magisterské studium nabízí multioborové studium Rybářství a ochrana vod. Studium je vhodné pro absolventy obou nabízených bakalářských oborů na naší fakultě, zvládnou jej však i absolventi příbuzných bakalářských oborů.
Absolventi tohoto studia jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2. Během studia studenti absolvují také provozní praxi. Praxi mohou studenti absolvovat také formou stáže v cizině, tyto stáže jsou podporovány zejména z programu Erasmus+.
Studijní plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o speciální chovy ryb, reprodukovat a šlechtit je,
 • ochraňovat vodní zdroje, podporovat biodiverzitu volně žijících organismů,
 • čištění odpadních vod a hodnocení kontaminace vodního prostředí.
Uplatníte se například jako:
 • rybářský hospodář,
 • rybářský specialista,
 • vodohospodářský specialista podniku povodí,
 • ekolog specialista,
 • hydrolog specialista.

Přijímací řízení

Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího magisterského oboru.
Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných studentů.
Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují uchazeči, kteří nevyhoví podmínce o přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test bude obsahovat otázky z předmětů či okruhů akreditovaných bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod na FROV JU.
Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení. a zde.

Něco navíc

 • odborné exkurze a výlety
 • odborná praxe napříč jižními Čechami

Kontakt

Bc. Jindřich Hofbauer

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1