scienceZOOM – popularizace VaV na JU

Název projektu

scienceZOOM – popularizace VaV na JU

Science Zoom

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/35.0001

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Anotace

Projekt scienceZOOM je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci, integraci a následnou realizaci vybraných aktivit směřujících k popularizaci VaV a jeho výsledků pro společnost; podpoře, rozvoji a inovacím systematické práce s talenty v oblasti seznamování se s VaV interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou; a dalšímu vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků VŠ a VVI v oblasti řízení, popularizace a komunikace, identifikace, ochrany, transferu a šíření výsledků VaV.

Vyvážený mix aktivit odpovídá VaV zaměření JU, identifikovaným potřebám široké cílové skupiny a reflektuje potřeby definované ve významných strategiích VaV jako jsou např. EVROPA 2020, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 a Strategií rozvoje lidských zdrojů pro ČR.

Záměrem projektu je pracovat s cílovou skupinou nejen v jihočeském regionu, ale i v rámci celé ČR.

Podrobnější popis

Hlavní cíl projektu:

Vybudovat multifunkční platformu zaměřenou na popularizaci VaV a jeho výsledků tzv. scienceZOOM. Prostřednictvím smysluplných, atraktivních, srozumitelných a interaktivních aktivit podnítit hlubší zájem o VaV.

Realizace projektu je zacílena na:

 • Popularizaci VaV pro společnost (KA1)
 • Systematickou práci se studenty a žáky v oblasti VaV (KA2)
 • Další vzdělávání v oblasti řízení, komunikace a popularizace VaV (KA3)

Hlavní cíl projektu bude dosažen naplněním a úspěšnou realizací dílčích cílů projektu prostřednictvím:

 • Popularizačních workshopů (PW)
 • Dynamického interaktivního webu (DIW)
 • Dnů otevřených dveří (DOD)
 • Audiovizuální tvorby (AVT)
 • Naučných stezek (NS)
 • Popularizačních seminářů (PS)
 • RoadShow (RS)
 • Rozvoje talentů (RT)
 • Dovednostních tréninkových modulů (DTM)

Globální dopady projektu:

 • zvýšení zájmu o výsledky VaV
 • celkové zvýšení povědomí o VaV
 • identifikace, podpora a rozvoj talentů
 • posílení informační, občanské, ekonomické, environmentální gramotnosti apod.

Celý systém projektu je nastaven tak, aby mohl být v následujících letech po ukončení podporovaného období aktualizován a rozšiřován.

Výdaje projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 18 091 354,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč

Celkové výdaje projektu: 18 091 354,00 Kč

Užitečné odkazy

Science Zoom Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1