Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - humanitní obory (RII-HO)

Název projektu

Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - humanitní obory (RII-HO)

Číslo projektu

Projekt je ve schvalovacím procesu

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 2. Vysokoškolské vzdělávání

Anotace

Cílem projektu je optimalizace inovačního úsilí ve výuce humanitních oborů napříč JU ve všech typech vzdělávání od učitelství přes odbornou teoretickou výuku až po aplikované profesní studium. Výraznou přidanou hodnotou projektu je v tuzemských podmínkách nevídaná synergická a integrální spolupráce celkem sedmi fakult JU na aktivitách projektu.

Podrobnější popis

Řešení projektu předpokládá zvýšení kvality studia a spolupráce mezi jednotlivými fakultami JU cestou inovace, integrace a modularizace stávajících studijních oborů/programů na JU i vytvoření flexibilního prostředí a studijního zázemí pro skupiny studentů s různými perspektivami uplatnění. Inovace a rozvoj studijních oborů/programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce vychází též ze strategických cílů jednotlivých součástí JU, zakotvených v jejich dlouhodobých záměrech.

Hlavním cílem je inovace, respektive vytvoření výukových modulů a integrace studijních oborů. Inovace humanitních studijních oborů na jednotlivých fakultách JU povede vedle vytvoření konkrétních modulů též ke vzniku nezbytných studijních opor, zvyšování jazykových a odborných kompetencí studentů i akademických pracovníků a k žádoucímu propojení oborů pěstovaných na jednotlivých fakultách JU. Realizace projektu umožní studentům lepší orientaci v rámci studijních oborů a do budoucna i lepší uplatnění na trhu práce.

Výdaje projektu

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 707 352,72 Kč
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
  • Celkové výdaje projektu: 90 707 352,72 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1