Habilitační a jmenovací řízení

Informace o habilitačních řízení konaných na JU

odkaz

 

Zpracování osobních údajů uchazečů v habilitačním řízení či v řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 

Oznámení o konání řízení ke jmenování profesorem

Zasedání Vědecké rady JU se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 10:00.

Místo konání:
Zasedací místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, číslo dveří 03003, České Budějovice - areál Čtyři Dvory

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Botanika - doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika - doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

 

Zahájená habilitační řízení

 

Jméno: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Pracoviště: Oddělení strukturní biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

                  Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Obor řízení: Biofyzika

Datum zahájení řízení: 3. března 2019

Habilitačí práce: Structure-assisted design of enzyme inhibitors  (pdf)

 

Jméno: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;

Obor řízení: Speciální zootechnika

Datum zahájení řízení: 19. března 2019

Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Obor řízení: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Datum zahájení řízení: 26. března 2019

Habilitačí práce:   (pdf)

 

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Jméno: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Obor řízení: Rybářství

Datum zahájení řízení: 30. dubna 2019

 

Jméno: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Zoologie

Datum zahájení řízení: 13. března 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Zoologie

Datum zahájení řízení: 25. ledna 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Datum zahájení řízení: 7. listopadu 2018

Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019

 

Jméno: doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Botanika

Datum zahájení řízení: 22. listopadu 2017

Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019

 

Jmenovaní docenti 2019

Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
Obor: Rybářství
Habilitační práce:Vybrané přírodní a antropogenní faktory způsobující endokrinní disrupci u ryb

Habilitační přednáška před VR FROV JU: 24. 5. 2019
Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

Ing. Jitka Rutkayová, Ph. D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;

Obor řízení: Speciální zootechnika

Habilitační práce: Souvislosti produkce ryb v podmínkách České republiky

Habilitační přednáška před VR ZF JU: 25. 4. 2019

Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

 

Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
Obor: Ekologie
Habilitační práce: Plant-microbial-soil interactions as drivers of ecosystem C and N cycling

Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Ing. Milan Štech, Ph.D.
Obor: Botanika
Habilitační práce: Plant systematics as a jigsaw puzzle: from population diversity to species stories

Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Obor: Pedagogická psychologie

Habilitační práce: Lepšie raz vidieť…video v pedagogickej príprave učitelov a učiteliekJak to vidí

Habilitační přednáška před VR PF JU: 10. 4. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách