Habilitační a jmenovací řízení

Informace o habilitačních řízení konaných na JU

Zpracování osobních údajů uchazečů v habilitačním řízení či v řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 

Oznámení o konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zasedání Vědecké rady PřF JU se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 10,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Řízení ke jmenování profesorem v oboru Zoologie -  doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Řízení ke jmenování profesorem  v oboru Zoologie - doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
Habilitační řízení v oboru Biofyzika - RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

 

Zahájená habilitační řízení

 

Jméno: Ing. Michael Rost, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: Ing. Jiří Peterka, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Obecná produkce rostlinná
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 12. 9.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

Pracoviště: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Obor řízení: Teologie
Datum zahájení řízení: 4. 9.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální  fakulta;
Obor řízení: Ošetřovatelství
Datum zahájení řízení: 16. 4.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

Pracoviště: Zemědělská fakulta JU
Obor řízení: Speciální produkce rostlinná
Datum zahájení řízení: 15.4.2019
Habilitačí práce:   Variabilita obsahových a vybraných funkčních vlastností hlízových bílkovin brambor v rámci rodu Solanum (pdf)
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 3. 10. 2019

 

Jméno: Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta;
Obor řízení: Teorie a dějiny novější české literatury
Datum zahájení řízení: 27. 3.  2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Pracoviště: Oddělení strukturní biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
                  Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 3. 3. 2019
Habilitačí práce: Structure-assisted design of enzyme inhibitors  (pdf)
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 17. 10. 2019

 

Jméno: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 19. 3. 2019
Habilitačí práce:   (pdf)

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Jméno: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Obor řízení: Rybářství
Datum zahájení řízení: 30. dubna 2019

 

Jméno: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 13. března 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 25. ledna 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Datum zahájení řízení: 7. listopadu 2018
Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019

 

Jméno: doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 22. listopadu 2017
Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019

 

Jmenovaní docenti 2019

Jméno: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Speciální produkce rostlinná
Datum zahájení řízení: 15.4.2019
Habilitačí práce:   Variabilita obsahových a vybraných funkčních vlastností hlízových bílkovin brambor v rámci rodu Solanum (pdf)
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 3. 10. 2019
Jmenována docentkou: 15. 10. 2019

 

Jméno: MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
Datum zahájení řízení: 26. března 2019
Habilitačí práce: Vybrané aspekty kvality a zdravotní nezávadnosti mléka  (pdf)
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 3. 10. 2019
Jmenována docentkou: 15. 10. 2019

 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Pedagogická psychologie
Habilitační práce:Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci
Habilitační přednáška před VR PF JU: 12. 6. 2019
Jmenována docentkou: 1. 8. 2019

 

Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Obor: Rybářství
Habilitační práce:Vybrané přírodní a antropogenní faktory způsobující endokrinní disrupci u ryb
Habilitační přednáška před VR FROV JU: 24. 5. 2019
Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

Ing. Jitka Rutkayová, Ph. D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Habilitační práce: Souvislosti produkce ryb v podmínkách České republiky
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 25. 4. 2019
Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.

Obor: Ekologie
Habilitační práce: Plant-microbial-soil interactions as drivers of ecosystem C and N cycling
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Ing. Milan Štech, Ph.D.
Obor: Botanika
Habilitační práce: Plant systematics as a jigsaw puzzle: from population diversity to species stories
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenován docentem: 1. 5. 2019

 

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Obor: Pedagogická psychologie
Habilitační práce: Lepšie raz vidieť…video v pedagogickej príprave učitelov a učiteliekJak to vidí
Habilitační přednáška před VR PF JU: 10. 4. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Jmenovaní profesoři 2019

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Pracoviště: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Datum zahájení řízení: 10. 4. 2018
Obor: Ošetřovatelství
Obhájeno na VR ZSF JU: 9. 10. 2018
Obhájeno na VR JU: 20. 2. 2019
Jmenována profesorkou: 23. 5. 2019

 

doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta JU a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Datum zahájení řízení: 2. 10. 2017
Obor: Biofyzika
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 5. 2018
Obhájeno na VR JU: 10. 10. 2018
Jmenována profesorkou: 23. 5. 2019

 

doc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Datum zahájení řízení: 20. 9. 2017
Obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 5. 2018
Obhájeno na VR JU: 10. 10. 2019
Jmenován profesorem: 23. 5. 2019

 

Zastavená habilitační řízení

Jméno: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Obor řízení: Ekonomika a management
Datum zahájení řízení: 14. 5. 2019
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 1. 10. 2019

 

Jméno: PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor řízení: Pedagogická psychologie
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 11. 6. 2019

Naše fakulty

Více o našich fakultách