Habilitační a jmenovací řízení

Informace o habilitačních řízení konaných na JU

odkaz

 

Zpracování osobních údajů uchazečů v habilitačním řízení či v řízení ke jmenování profesorem

 

Zahájená habilitační řízení

 

Jméno: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Pracoviště: Oddělení strukturní biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

                  Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Obor řízení: Biofyzika

Datum zahájení řízení: 3. března 2019

Habilitačí práce: Structure-assisted design of enzyme inhibitors  (pdf)

 

Jméno: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;

Obor řízení: Speciální zootechnika

Datum zahájení řízení: 19. března 2019

Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Obor řízení: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Datum zahájení řízení: 26. března 2019

Habilitačí práce:   (pdf)

 

Jméno: Ing. Jitka Rutkayová, Ph. D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;

Obor řízení: Speciální zootechnika

Datum zahájení řízení: 25. února 2019

Habilitačí práce:   (pdf)

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

 

Jméno: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Zoologie

Datum zahájení řízení: 13. března 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Zoologie

Datum zahájení řízení: 25. ledna 2019

 

Jméno: doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Datum zahájení řízení: 7. listopadu 2018

 

Jméno: doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor řízení: Botanika

Datum zahájení řízení: 22. listopadu 2017

Naše fakulty

Více o našich fakultách