ERASMUS + (KA103)

Všeobecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.

Kterých zemí se program týká

Studijní pobyty mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+: Erasmus (dále jen programová země)

·         členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

·         nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko

POZOR, mobilita do Švýcarska pro akademický rok 2014/2015 je možná v rámci stipendia poskytnutého Švýcarskou vládou ne v rámci programu Erasmus+!

Kontakty

Informace pro vyjíždějící studenty (Studijní pobyt)

Informace pro vyjíždějící studenty (Pracovní stáž)

Informace pro vyjíždějící zaměstnance, metodika programu Erasmus+ (Formuláře a další informace)

Bilaterální dohody

Erasmus Policy Statement (Deklarace dodržování podmínek programu Erasmus+ pro období 2014-2020)

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html - portál pro vyhledávání informací o institucích a organizacích zapojených v Erasmus+

 

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách