Informace pro vyjíždějící zaměstnance

Formuláře a další informace
Výše grantů Erasmus+ (od a.r. 2014/2015 dále)
Metodika k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Žádost o souhlas s použitím soukr. vozidla
+ doložit kopii TP a havarijního pojištění
Dodatek č. 1 k Metodice k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Účastnická smlouva - zaměstnanec - STA/STT v a.r. 2016/2017
Smlouva s JU o výjezdu do zahraničí na výuku či školení v rámci programu Erasmus+
Mobility Agreement - Teaching (2016/2017)
Smlouva s přijímající institucí o výuce v rámci programu Erasmus+
Mobility Agreement - Training (2016/2017)
Smlouva s přijímající institucí o školení/job-shadowingu a jiné formě prohlubování znalostí a vědomostí v rámci programu Erasmus+
Confirmation - STA+STT (2016/2017)
Potvrzení přijímající instituce o proběhlé mobilitě do zahraničí v rámci programu Erasmus+
Cestovní příkaz - STA (2016/2017)
Cestovní příkaz pro výjezd do zahraničí na výuku v rámci programu Erasmus+
Cestovní příkaz - STT (2016/2017)
Cestovní příkaz pro výjezd do zahraničí na školení/job shadowing .... v rámci programu Erasmus+
STT - NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE V ZAHRANIČÍ (STAFF-WEEKS)
Vhodné pracovní pobyty pro akademické, ale i administrativní a technické pracovníky, kteří mají zájem o získání a prohloubení znalostí ve své pracovní oblasti, o navázání spolupráce a o zlepšení svých jazykových dovedností (z 99% v AJ) na zahraničních univerzitách.
Dohoda o mobilitě - výukový pobyt
Lze využít k mobilitám pouze na Slovensko.
Potvrzení o mobilitě v ČJ (pro výjezdy na Slovensko)

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách