Informace a formuláře pro vyjíždějící zaměstnance, metodika programu E+

Formuláře a další informace
Základní postup při výjezdu na program Erasmus+ pro zaměstnance JU
Jednotkové sazby grantu Erasmus+ 2017
Metodika k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Dodatek č. 1 k Metodice k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Dodatek č. 2 k Metodice k poskytování cestovních náhrad...
Dodatek č. 3 k Metodice poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit učitelů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+
Žádost o souhlas s použitím soukr. vozidla
+ doložit kopii TP a havarijního pojištění
Cestovní příkaz - STA (výuka) v a.r. 2017/2018
Cestovní příkaz - STT (školení) - a.r. 2017/2018
Účastnická smlouva s JU pro a.r. 2017/2018
STT - NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE V ZAHRANIČÍ (STAFF-WEEKS)
Vhodné pracovní pobyty pro akademické, ale i administrativní a technické pracovníky, kteří mají zájem o získání a prohloubení znalostí ve své pracovní oblasti, o navázání spolupráce a o zlepšení svých jazykových dovedností (z 99% v AJ) na zahraničních univerzitách.
Kalkulátor vzdálenosti Evropské komise pro program Erasmus+
Jazykové kurzy angličtiny ve Velké Británii
Channel Crossings - široká nabídka pro pedagogické pracovníky VŠ
Metodika programu Erasmus+ na JU
Příloha č. 1 Metodiky E+ - popis funkce institucionálního koordinátora
Příloha č. 2 Metodiky E+ - kontaktní osoby
Příloha č. 3 - jednotkové sazby, kalkulátor vzdálenosti (KA103).pdf
Příloha č. 4 Metodiky E+ - harmonogram činnosti koordinátora studijních pobytů
Příloha č. 5 Metodiky E+ - jednotkové sazby Mezinárodní kreditové mobility
"Confirmation" - potvrzení o pracovní aktivitě v zahraničí (STA/STT)
CP Erasmus STA 2018_2019
CP Erasmus STT 2018_2019
Účastnická smlouva Erasmus 2018_2019
Mobility Agreement - Teaching
Mobility Agreement - Training
ČJ Mobilitní smlouva - výuka
ČJ Mobilitní smlouva - školení
ČJ Potvrzení o absolvování výukového pobytu/školení
Sazby grantů pro zaměstnance od r. 2018

Naše fakulty

Více o našich fakultách