Informace a formuláře pro vyjíždějící zaměstnance

Formuláře a další informace
Jednotkové sazby grantu Erasmus+
Metodika k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Dodatek č. 1 k Metodice k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020)
Dodatek č. 2 k metodice k poskytování cestovních náhrad...
Žádost o souhlas s použitím soukr. vozidla
+ doložit kopii TP a havarijního pojištění
Účastnická smlouva - zaměstnanec - STA/STT v a.r. 2016/2017
Smlouva s JU o výjezdu do zahraničí na výuku či školení v rámci programu Erasmus+
Mobility Agreement - Teaching (2016/2017)
Smlouva s přijímající institucí o výuce v rámci programu Erasmus+
Mobility Agreement - Training (2016/2017)
Smlouva s přijímající institucí o školení/job-shadowingu a jiné formě prohlubování znalostí a vědomostí v rámci programu Erasmus+
Confirmation - STA+STT (2016/2017)
Potvrzení přijímající instituce o proběhlé mobilitě do zahraničí v rámci programu Erasmus+
Cestovní příkaz - STA (2016/2017)
Cestovní příkaz pro výjezd do zahraničí na výuku v rámci programu Erasmus+
Cestovní příkaz - STT (2016/2017)
Cestovní příkaz pro výjezd do zahraničí na školení/job shadowing .... v rámci programu Erasmus+
Dohoda o mobilitě - výukový pobyt a.r. 2016/2017
Lze využít k mobilitám pouze na Slovensko.
Potvrzení o mobilitě v ČJ - a.r. 2016/2017
Pro mobility do Slovenské republiky.
Cestovní příkaz - STA (výuka) v a.r. 2017/2018
Cestovní příkaz - STT (školení) - a.r. 2017/2018
Účastnická smlouva s JU pro a.r. 2017/2018
Mobility Agreement - Teaching (2017/2018)
Mobility Agreement - Training (2017/2018)
Confirmation - potvrzení mobility - a.r. 2017/2018
Potvrzení o absolvování pracovního pobytu (výuka/školení) v zahraničí.
ČJ Dohoda o mobilitě - Výuka - a.r. 2017/2018
Pro výukové mobility na Slovensko.
ČJ Dohoda o mobilitě - Školení - a.r. 2017/2018
Pro mobility na Slovensko.
ČJ Potvrzení o mobilitě - a.r. 2017/2018
Pro mobility na Slovensko.
STT - NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE V ZAHRANIČÍ (STAFF-WEEKS)
Vhodné pracovní pobyty pro akademické, ale i administrativní a technické pracovníky, kteří mají zájem o získání a prohloubení znalostí ve své pracovní oblasti, o navázání spolupráce a o zlepšení svých jazykových dovedností (z 99% v AJ) na zahraničních univerzitách.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách