Kontakty

Útvar pro zahraniční vztahy - Rektorát JU:

Mgr. Zdeňka Novotná - institucionální koordinátorka Erasmus+; mobility zaměstnanců

tel: +420 389 032 029, +420 730 161 455

e-mail: novotnaz@jcu.cz

 

PhDr. Jana Dvořáková (agenda studentů Erasmus+)

koordinátor Erasmus+

Tel.: +420 389 032 030

Mobil: +420 735 700 533

E-mail: jdvorakova04@jcu.cz

 

Mgr. Věra Filipová (Study Abroad Advisor)

Tel.: +420 389 036 028

Mobil: +420 730 161 422

E-mail: filipovav@jcu.cz

 

Ekonomická fakulta

Mgr. Martina Fáberová

tel: +420 389 032 538

e-mail: international@ef.jcu.cz

Filozofická fakulta:

Mgr. Markéta Šmídová

tel.: +420 389 034 826

e-mail: zahranici@ff.jcu.cz

Pedagogická fakulta:

Mgr. Karolína Svobodová

tel.: +420 389 033 048

e-mail: svobodova@pf.jcu.cz  

Přírodovědecká fakulta:

Mgr. Barbora Okosy

tel.: +420 389 036 212

e-mail: bokosy@prf.jcu.cz

Teologická fakulta:

Mgr. Karolína Půrová

tel.: +420 389 033 556

e-mail: purova@tf.jcu.cz

Zemědělská fakulta:

Ing. Markéta Fusková

tel.: +420 389 032 722

fuskova@zf.jcu.cz

Zdravotně sociální fakulta:

Ing. Jana Ředinová

tel.: +420 389 037 517

e-mail: zahr@zsf.jcu.cz

Fakulta rybářství a ochrany vod:

Lucie Kačerová

tel.: +420 389 034 736

e-mail: lkacerova@frov.jcu.cz