E-přihláška - informace a registrace

Před vyplněním a registrací přihlášky věnujte pozornost následujícím informacím.

 

  • Přijímací řízení probíhá na fakultách, podmínky přijímacího řízení vyhlašuje děkan příslušné fakulty.
  • Ve formuláři E-přihlášky jsou nabízeny pouze ty obory, které příslušné fakulty umožňují registrovat v elektronické podobě.  Pouze k přihlášení ke studiu těchto oborů je možné formuláře E-přihlášek využít. Na ostatní obory je nutné se přihlásit prostřednictvím vyplněného tištěného formuláře přihlášky.
  • Některé fakulty vyžadují kromě elektronické formy i zaslání vytištěné přihlášky s podpisem poštou. Doporučujeme se před vyplněním elektronické přihlášky vždy informovat na webových stránkách jednotlivých fakult o konkrétních podmínkách přijímacího řízení a požadavcích na přihlášku.
  • Veškeré své dotazy směřujte na studijní oddělení příslušné fakulty.

  

E-přihláška - vstup do vyplnění a registrace