Student se specifickými potřebami

Podrobné informace pro uchazeče i studenty naleznete na stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se dlouhodobě snaží o zpřístupnění studia studentům se zdravotním postižením či chronickým onemocněním. Za tímto účelem také v roce 2012 zřídila Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Jeho cílem je poskytovat studentům podpůrné služby, díky nimž mohou uplatnit svoje schopnosti podobně, jako studenti bez postižení, a to aniž by přitom docházelo ke snižování studijních nároků.

Služby jsou poskytovány studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia bezplatně a jejich využití je dobrovolné. Podpora se zaměřuje nejen na studium jako takové, ale také na související oblasti, jako je ubytování, doprava apod.

 

Poskytovaných služeb mohou využívat studenti:

  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s pohybovým postižením,
  • se specifickými poruchami učení,
  • s poruchami autistického spektra,
  • s narušenou komunikační schopností,
  • s psychickým onemocněním,
  • s chronickým somatickým onemocněním.

 

Kontakt:

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Studentská 1824/27 (budova Studentského klubu)
České Budějovice

telefon: 389 036 026
e-mail: centrum-ssp@jcu.cz
web: centrumssp.jcu.cz

poštovní adresa:
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice