Co studovat na Jihočeské univerzitě

Vyberte si z širokého spektra 220 oborů.

Vyhledávání v seznamu přijímacích oborů na JU

Seznam akreditovaných studijních programů před novelou zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (PDF)

Seznam akreditovaných studijních programů po novele zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (PDF)

Studijní programy a katalog předmětů ECTS

Studium učitelství pro SŠ


Ekonomická fakulta

Její absolventi patří k nejžádanějším na trhu s nejnižší mírou nezaměstnanosti – 1,1 %. Díky spolupráci s korporacemi obsazují významné posty středního a vyššího managementu. Studovat můžete například podnikání, řízení a ekonomiku podniku, účetnictví nebo ekonomickou informatiku.

Studijní programy na Ekonomické fakultě

Filozofická fakulta

Fakulta připravuje budoucí vědecké pracovníky i středoškolské učitele. Výuka probíhá v moderních a nově vybavených posluchárnách, seminárních místnostech a laboratořích. Studovat můžete například historii, archeologii, archivnictví, bohemistiku, estetiku, evropská studia, dějiny umění, germanistiku nebo romanistiku.

Studijní programy na Filozofické fakultě

Pedagogická fakulta

Je největší fakultou v rámci JU. Připravuje budoucí učitele především pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro mateřské školy. Můžete díky ní využít řadu mezinárodních vzdělávacích programů. Fakulta čerpá z více než 60leté tradice vzdělávání pedagogů v jihočeském regionu. Studovat lze učitelství se specializací na IT, cizí jazyky, tělesnou výchovu, ekologii nebo třeba psychologii.

Studijní programy na Pedagogické fakultě

Přírodovědecká fakulta

Fakulta vyniká moderním zázemím a špičkovým výzkumem. Nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. Fakulta provozuje terénní stanici v tropických i polárních oblastech. Úzce spolupracuje s Biologickým centrem Akademie věd.

Studijní programy na Přírodovědecké fakultě

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších pracovišť v celé Evropě připravuje odborníky pro rybářství, státní správu a instituce ochrany životního prostředí v ČR i EU. Využít můžete experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků.

Studijní programy na Fakultě rybářství a ochrany vod

Teologická fakulta

Teologická fakulta je moderní fakulta s vlastními vědecko-výzkumnými centry a studijními programy zaměřenými na propojení teorie s praxí.  Studovat můžete filosofii, charitativní a sociální práci, pedagogiku volného času, religionistiku a teologické obory. Ve všech studijních oblastech je kladen důraz na odbornost, lidskost a na společenskou odpovědnost. Absolventi se uplatňují ve veřejných, neziskových a státních institucích, ve školství a církevních organizacích.

Studijní programy na Teologické fakultě

Zdravotně sociální fakulta

Druhá největší fakulta JU propojuje jako jedna z mála škol v ČR zdravotní a sociální problematiku – její absolventi využívají celistvý přístup k člověku a pomáhají tělu i duši. Také proto nemají problém najít uplatnění. Studovat můžete obory jako rehabilitace, ochrana zdraví, sociální práce nebo ošetřovatelství.

Studijní programy na Zdravotně sociální fakultě

Zemědělská fakulta

Je nejstarší fakultou JU, přesto odráží současné evropské trendy v zemědělství - zabývá se technologickými, přírodními, sociálními, ekonomickými i kulturními aspekty zemědělství. Studovat můžete také aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Absolventi fakulty jsou úspěšnými odborníky ve výrobní praxi, službách, managementu i výzkumu.

Studijní programy na Zemědělské fakultě

Celoživotní vzdělávání

Profesní a zájmové kurzy Celoživotního vzdělávání jsou ideální pro každého, kdo si chce doplnit, prohloubit a rozšířit vědomosti nebo kvalifikaci. Součástí nabídky je také Univerzita 3. věku.

Nabídka kurzů Celoživotního vzdělávání