Obecné informace a dokumenty

Na této stránce naleznete informace a dokumenty, které byste mohli potřebovat k přípravě a realizaci Vašich projektů.

Obecné informace

Dokument

Umístění

Abeceda fondů EU 2014 – 2020

Naleznete zde

 

Dokumenty

Dokument

Umístění

Zákon o zřízení JU

Naleznete zde

Statut JU

Naleznete zde

Výroční zpráva

(doklad o finančním zdraví)

Naleznete zde

Jmenovací dekret rektora

originál uložen v Kanceláři rektora – kontaktní osoba Ing. Jaroslava Uherová

Doložení zastupitelnosti rektora

 

  1. Rozhodnutí rektora JU o oprávnění k zastupování rektora v jeho nepřítomnosti na základě § 20 odst. 2 občanského zákoníku a § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.

originál uložen na personálním útvaru – kontaktní osoba Naděžda Kuršová

  1. Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadujících elektronické podepisování –

elektronické verze plných mocí poskytnou jednotliví zmocněnci

R 384, naleznete zde

Doklad o bankovním účtu/podúčtu

originál uložen na Ekonomickém odboru – kontaktní osoba Ing. Ivana Pecková

Doklad o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení

zajišťuje Sekretariát kvestorky – kontaktní osoba Ivana Svobodová

Doklad o právní subjektivitě - veřejný výpis údajů z registru osob

originál uložen na Sekretariátu kvestorky – kontaktní osoba Ivana Svobodová