Opatření rektora

Soubor PDF documentR 387 z 2. 11. 2018
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 3
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 2
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 1
Soubor PDF documentR 386 z 12. 10. 2018
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu
Soubor PDF documentR 385 z 12. 9. 2018
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018
Soubor PDF documentR 384 z 20. 8. 2018
Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické podepisování
Soubor PDF documentR 384 - příloha č. 5
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 383 z 20. 8. 2018
Opatření rektora, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na JU v rámci vnitřního oběhu dokumentů
Soubor PDF documentR 382 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2019
Soubor PDF documentR 381 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů DATOVÁ SCHRÁNKA
Soubor PDF documentR 379 z 24. 5. 2018
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
Soubor PDF documentR 378 ze 17. 5. 2018
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů
Soubor PDF documentR 377 z 2. 5. 2018
Rozhodnutí rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2018
Soubor PDF documentR 376 z 12. 4. 2018
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2018
Soubor PDF documentR 375 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 375 - příloha č. 2
R 375 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 374 z 21. 2. 2018
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 373 z 21. 2. 2018 - přílohy
Soubor PDF documentR 373 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
Soubor PDF documentR 373 from February 21, 2018
Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 373 from February 21, 2018 - Annexes

Naše fakulty

Více o našich fakultách