Opatření rektora

Soubor PDF documentR 404 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2020
Soubor PDF documentR 403 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 402 z 1. 7. 2019
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Soubor PDF documentR 401 z 12. 6. 2019
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 401 - příloha č. 2
R 401 - příloha č. 1
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 400 z 11. 6. 2019 - přílohy
Soubor PDF documentR 400 z 11. 6. 2019
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 399 z 24. 5. 2019 - příloha
Soubor PDF documentR 399 z 24. 5. 2019
Opatření rektora k aplikaci zákona o registru smluv
Soubor PDF documentR 398 z 2. 5. 2019
Opatření rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2019
Soubor PDF documentR 397 z 1. 4. 2019
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku
Soubor PDF documentR 396 z 14. 2. 2019
Opatření rektora k vyhlášení Ceny rektora za prestižní vědeckou publikaci
Soubor PDF documentR 395 z 12. 2. 2019
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2019/2020
Soubor PDF documentR 394 z 12. 2. 2019
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020
Soubor PDF documentR 393 z 22. 1. 2019
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2019/2020
Soubor PDF documentR 392 ze 4. 1. 2019
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2019
Soubor PDF documentR 391 z 28. 12. 2018
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy účinné od 1. 1. 2019
Soubor PDF documentR 389 z 10. 12. 2018
Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 389 - příloha 2
Seznam centrálně zadávaných komodit na JU a stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 389 - příloha 1
Karta veřejné zakázky
Soubor PDF documentR 389 - dodatek č. 1 z 25. 3. 2019
Dodatek č. 1 Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
Soubor PDF documentR 388 z 19. 11. 2018
Opatření rektora k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2018 na rektorátu
Soubor PDF documentR 387 z 2. 11. 2018
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 3
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 2
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 1
Soubor PDF documentR 386 z 12. 10. 2018
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu
Soubor PDF documentR 385 z 12. 9. 2018
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018

Naše fakulty

Více o našich fakultách