Opatření rektora

Soubor PDF documentR 424 z 31. 3. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 424 z 31. 3. 2020
Opatření rektora pro personální politiku, které určuje zařazení prací neakademických zaměstnanců do pracovních skupin – Katalog pracovních míst
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 423 z 24. 3. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 422 z 24. 3. 2020 - příloha 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 422 z 24. 3. 2020 - příloha 1
Soubor PDF documentR 422 z 24. 3. 2020
Opatření rektora o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 421 ze 17. 3. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 420 z 31. 1. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 420 z 31. 1. 2020
Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků na JU
Soubor PDF documentR 419 z 31. 1. 2020
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021
Soubor PDF documentR 418 z 30. 1. 2020
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2020/2021
Soubor PDF documentR 417 z 21. 1. 2020
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2020/2021
Soubor PDF documentR 416 z 2. 1. 2020
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy
Soubor PDF documentR 415 z 2. 1. 2020
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2020
Soubor PDF documentR 414 z 18. 12. 2019
Opatření rektora o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíce říjen až prosinec 2019
Soubor PDF documentR 413 z 9. 12. 2019
Opatření rektora JU k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2019 na rektorátu
Soubor PDF documentR 412 z 31. 10. 2019
Rozhodnutí rektora o konání doplňovacích voleb do AS JU na FROV
Soubor PDF documentR 411 ze 7. 10. 2019
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
Soubor PDF documentR 411 from October 7, 2019
Rector’s Ordinance on personal data protection regarding labour-law relationships
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 410 ze 4. 10. 2019 - přílohy
Soubor PDF documentR 410 ze 4. 10. 2019
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
Soubor PDF documentR 410 from October 4, 2019
Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 410 – Annexes
Soubor PDF documentR 409 z 30. 9. 2019
Opatření rektora k tvorbě a schvalování rozpočtu na JU
Soubor PDF documentR 407 z 25. 9. 2019
Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na Rektorátu JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 407 - příloha č. 2
Formulář Žádost o změnu pracovní doby
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 407 - příloha č. 1
Formulář Evidence pracovní doby
Soubor PDF documentR 405 z 19. 9. 2019
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2019
Soubor PDF documentR 404 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2020