Opatření rektora

Soubor PDF documentR 376 z 12. 4. 2018
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2018
Soubor PDF documentR 375 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 375 - příloha č. 2
R 375 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 374 z 21. 2. 2018
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 373 z 21. 2. 2018 - přílohy
Soubor PDF documentR 373 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
Soubor PDF documentR 372 z 13. 2. 2018
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2018/2019
Soubor PDF documentR 371 z 8. 2. 2018
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2018/2019
Soubor PDF documentR 370 z 31. 1. 2018
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2018/2019
Soubor PDF documentR 369 z 18. 1. 2018
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a o oblasti jejich působnosti
Soubor PDF documentR 368 z 21. 12. 2017
Opatření rektora k organizačním změnám na rektorátu
Soubor PDF documentR 367 z 21. 12. 2017
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy účinné od 1. 1. 2018
Soubor PDF documentR 365 z 8. 12. 2017
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Soubor PDF documentR 364 z 23. 11. 2017
Opatření rektora k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v r. 2017 na rektorátu
Soubor PDF documentR 363 z 23. 11. 2017
Opatření rektora k implementaci Mzdového předpisu JU
Soubor PDF documentR 362 z 10. 10. 2017
Opatření rektora, kterým se stanovuje lhůta pro vydání metodiky ke Mzdovému předpisu JU
Soubor PDF documentR 361 z 12. 9. 2017
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu
Soubor PDF documentR 360 z 1. 8. 2017
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2018
Soubor PDF documentR 359 z 1. 8. 2017
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 358 z 18. 7. 2017
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2017
Soubor PDF documentR 356 z 28. 6. 2017
Opatření rektora, který se vydává Jednací řád Etické komise JU
Soubor PDF documentR 355 z 1. 6. 2017
Opatření rektora k evidenci zahraničních mobilit
Soubor PDF documentR 353 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o výjimce z Opatření rektora č. 342 z 8. 12. 2016 k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
Soubor PDF documentR 352 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o konání voleb do AS JU pro období 2017-2020
Soubor PDF documentR 351 z 23. 3. 2017
Opatření rektora k zajištění radiační ochrany na fakultách JU
Soubor PDF documentR 350 z 8. 3. 2017
Opatření rektora k používání spisové obálky v procesu schvalování smluv na rektorátu JU
Soubor PDF documentR 350 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 350 - příloha č. 2
Soubor PDF documentR 350 - příloha č. 1

Naše fakulty

Více o našich fakultách