Kurz Přírodovědecké fakulty pro gymnazisty pokořil statistiky

Podle statistik patří matematika k nejméně oblíbeným předmětům. Kurz Jihočeské univerzity pro středoškoláky však dokládá něco jiného.

Podle různých anket patří matematika u studentů mezi nejméně oblíbené předměty. Fakt, že tomu tak úplně není, dokládá kurz, který pro středoškoláky uspořádala Přírodovědecká fakulta JU. Studentům byla nabídnuta možnost účastnit se kurzu, který během svého studia absolvují vysokoškoláci, kteří se na fakultě připravují na povolání učitelů matematiky na středních školách. Kurz je zaměřený na řešení úloh matematické olympiády a nabízí mimo jiné návod a postupy, jak tyto úlohy řešit. Netradiční nabídky využila přibližně padesátka gymnazistů, která kurz navštěvovala celý podzim až do prosince. Několik studentů se na konci kurzu také rozhodlo nanečisto si vyzkoušet, zda by zvládli kurz absolvovat stejně jako jejich starší kolegové z VŠ. Část z nich uspěla.

Celou zprávu můžete nalézt zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách