17. 1. 2017/ Podle statistik patří matematika k nejméně oblíbeným předmětům. Kurz JU pro středoškoláky však dokládá něco jiného.

Podle různých anket patří matematika u studentů mezi nejméně oblíbené předměty. Fakt, že tomu tak úplně není, dokládá kurz, který pro středoškoláky uspořádala Přírodovědecká fakulta JU. Studentům byla nabídnuta možnost účastnit se kurzu, který během svého studia absolvují vysokoškoláci, kteří se na fakultě připravují na povolání učitelů matematiky na středních školách. Kurz je zaměřený na řešení úloh matematické olympiády a nabízí mimo jiné návod a postupy, jak tyto úlohy řešit. Netradiční nabídky využila přibližně padesátka gymnazistů, která kurz navštěvovala celý podzim až do prosince. Několik studentů se na konci kurzu také rozhodlo nanečisto si vyzkoušet, zda by zvládli kurz absolvovat stejně jako jejich starší kolegové z VŠ. Část z nich uspěla.  

Matematika je často prezentována jako postrach českých studentů. Pohled do zaplněné posluchárny Jihočeské univerzity v pozdních odpoledních hodinách na konci minulého roku tomu ale nenasvědčoval. Dobrovolně na univerzitu docházelo přibližně padesát gymnazistů z Českých Budějovic a Třeboně, kteří se přihlásili do kurzu Metody  řešení úloh pro střední školy organizovaný Přírodovědeckou fakultou JU.                                           

„Kurz je primárně určený pro studenty naší fakulty, kteří se připravují na povolání učitele matematiky na střední škole. V rámci tohoto kurzu se studenti učí, jak úlohy matematické olympiády pro střední školy řešit,“ sdělil Vlastimil Křivan z Ústavu matematiky a biomatematiky Přírodovědecké fakulty JU. A doplnil: „Napadlo nás, že umožníme zájemcům z řad středoškoláků účast v tomto kurzu. Interakce se zvídavými středoškoláky je pro naše studenty zase dobrou průpravou na budoucí povolání učitel.“ Dodal také, že zájem o kurz ze strany studentů středních škol ho s kolegy mile překvapil a vedl k tomu, že z kapacitních důvodů nakonec museli omezit počet účastníků.

Pro středoškoláky kurz představuje možnost, jak se připravit na řešení úloh matematické olympiády a osvojit si metody jejich řešení. Úlohy používané při matematické olympiádě se od těch řešených při běžných hodinách matematiky totiž liší a není tak moc prostor, kde se na ně připravit. Příklady jsou zaměřené spíše na schopnost logického úsudku, kdy často není výsledkem přesný výpočet, ale nalezení postupu řešení.

"Studenti byli obdivuhodní. Po dobu sedmi týdnů vždy odpoledne čtyři vyučovací hodiny vytrvale a neúnavně řešili problémové úlohy. Pět z nich dokonce vyhovělo podmínkám, které musí studenti Přírodovědecké fakulty JU splnit pro zdárné absolvování tohoto kurzu,“ doplnil Vlastimil Křivan.

Matematická olympiáda je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol. Je nejstarší oborovou soutěží. Po jejím vzoru byla založena např. olympiáda fyzikální nebo biologická. Letos se koná již 66. ročník soutěže.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách