Přehled udělených čestných vědeckých hodností doctor honoris causa Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

34.

 

Jméno, příjmení:
prof. Mark Anthony Small, J. D., PhD.

Pracoviště:
Institute on Family and Neighbohood Life, Clemson University, U.S.A.

Obor:
Rehabilitace

Charakteristika
Uznávaný odborník v sociálních vědách

Na návrh součásti:
Zdravotně sociální fakulta

Datum:
16. 6. 2019
 

 

33.

Jméno, příjmení:

prof. Jana Picková, PhD.

Pracoviště:

Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

Obor:

Rybářství a ochrana vod

Charakteristika

Mezinárodně uznávaná vědkyně zabývající se významem lipidů pro biologické procesy

Na návrh součásti:

Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:

31. 10. 2018

 


 

32.

 

Jméno, příjmení:

Prof. James Sanford Rikoon, PhD.

Pracoviště:

University of Missouri, Columbia, U.S.A.

Obor:

Management a environmentální sociologie

Charakteristika:

Mezinárodně uznávaný odborník v oblasti sociologie venkova, environmentální sociologie a sociálně-ekonomických otázek regionálního rozvoje.

Na návrh součásti:

Ekonomická fakulta

Datum:

6. června 2018

 


 

31.

 

Jméno, příjmení:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller

Pracoviště:

Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor:

Biofyzika

Charakteristika:

Mezinárodně respektovaný odborník v oblasti bioorganické chemie

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

5. 6.2017


 

30.

Jméno, příjmení:

prof. Katsutoshi Arai

Pracoviště:

Hokkaido University, Japonsko

Obor:

Rybářství

Charakteristika:

Vynikající japonský vědec zabývající se genetikou ryb

Na návrh součásti:

Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:

1. 3. 2017


 

29.

Jméno, příjmení:

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Pracoviště:

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Obor:

Rybářství

Charakteristika:

Vynikající český cytogenetik a odborník na cytotaxonomii sladkovodních holarktických skupin ryb

Na návrh součásti:

Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:

1. 3. 2017


 

28.

Jméno, příjmení:

Jiří Fröhlich

Pracoviště:

Vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku (do odchodu do penze)

Obor:

Archeologie

Charakteristika:

Významný český archeolog a historik, specialista na středoevropskou montánní archeologii

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta

Datum:

14. 9. 2016


27.

Jméno, příjmení:

prof. Michel Sasseville, Ph.D.

Pracoviště:

Faculté de philosophie, Université Laval, Québec,Canada

Obor:

Didaktika filosofie

Charakteristika:

Vynikající kanadský odborník v oblasti zprostředkování filosofie, respektive filosofického myšlení, studentům, a to i dětem školního a předškolního věku.

Na návrh součásti:

Teologická fakulta

Datum:

20.5.2015


26.

Jméno, příjmení:

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.

Pracoviště:

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a  Katolická teologická fakulta UK v Praze

Obor:

Dějiny české literatury

Charakteristika:

Vynikající český literární historik, kritik a editor.  Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je moderní česká literatura z přelomu 19. a 20. století a křesťansky orientovaná poezie a próza.

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta a Teologická fakulta

Datum:

20.5.2015


25.

Jméno, příjmení:

Prof. Villy Sundström

Pracoviště:

Lund University, Sweden

Obor:

Biofyzika

Charakteristika:

Přední světový odborník v oboru časově rozlišené spektroskopie - metody, která umožňuje sledovat extrémně rychlé děje na molekulární úrovni.

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

24.9.2014


24.

Jméno, příjmení:

RNDr. Jan Květ, CSc.

Pracoviště:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Obor:

Biologie ekosytémů

Charakteristika:

Celosvětově   uznávané  odborníky  v oblasti   ekologie  mokřadních  rostlin.

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

4.6.2013


23.

Jméno, příjmení:

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

Pracoviště:

Masarykův ústav AV ČR,v.v.i.

Obor:

Dějiny české literatury

Charakteristika:

Literární historik, lexikograf a editor. Těžiště jeho práce spočítá v literární historii – především v oblasti poezie a myšlení o umění

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta

Datum:

4.6.2013


22.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Steven M. Reppert

Pracoviště:

University of Massachussets, Medical School, U.S.A.

Obor:

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Charakteristika:

Světově uznávaný neurobiolog  zabývající se  výzkumem cirkadiánních rytmů. Jeho oblíbeným objektem zájmu je motýl monarcha stěhovavý (Danaus plexippus).

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

19.3.2013


21.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Jeffrey R. Johansen

Pracoviště:

John Carroll University, Ohaio, U.S.A.

Obor:

Botanika

Charakteristika:

Světově uznávaný biolog věnující se dvěma hlavním výzkumným tématům, a to taxonomii a ekologii rozsivek a kombinovanému přístupu k systematice sinic.

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

22.11.2012


20.

Jméno, příjmení:

prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Pracoviště:

Univerzita Karlova v Praze

Obor:

Teologie

Charakteristika:

Významný český filozof druhé poloviny dvacátého století. Zaměřuje se na dějiny české novověké filozofie a v systematické oblasti na komunikaci scholastické filozofie s analytickou filozofií.

Na návrh součásti:

Teologická fakulta

Datum:

23.5.2012


19.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Jean Bérenger

Pracoviště:

Université Paris-Sorbonne, Francie

Obor:

Historie

Charakteristika:

Vynikající evropský historik se zaměřením na výzkum dějin střední Evropy.

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta

Datum:

23.11.2010


18.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Francisco J. Ayala

Pracoviště:

University of California v Irvine, U.S.A.

Obor:

Evoluční biologie

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník v oblasti evoluční biologie a genetiky

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

11.5.2010


17.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Jacky Cosson

Pracoviště:

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francie

Obor:

Buněčná biologie

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník v oblasti buňky, gamet a reprodukční biologie

Na návrh součásti:

Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:

1.12.2009


16.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Erik De Clercq, MD.

Pracoviště:

Rega Institute for Medical Research Catholic University, Leuven, Belgie

Obor:

Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník ve výzkumu a vývoji antivirových látek, antimetabolitů a antiparazitárních látek

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

4.6.2009


15.

Jméno, příjmení:

prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

Pracoviště:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Obor:

Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník ve virologii, zejména v oblasti výzkumu a vývoje inhibitorů replikačních mechanismů virových patogenů

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

4.6.2009


14.

Jméno, příjmení:

Prof. Dr. Rolf Hilgenfeld

Pracoviště:

Universität zu Lübeck, Německo

Obor:

Biofyzika

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník v oboru proteinové krystalografie

Na návrh součásti:

Ústav fyzikální biologie

Datum:

22.4.2009


13.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. James H. Oliver, Jr.

Pracoviště:

Georgia Southern University, Statesboro GA, U.S.A.

Obor:

Parazitologie

Charakteristika:

Světově uznávaný odborník v oblasti biologie klíšťat a klíšťaty přenášených chorob

Na návrh součásti:

Přírodovědecká fakulta

Datum:

8.10.2008


12.

Jméno, příjmení:

prof. PhDr. Sylvie Richterová

Pracoviště:

Sapienza Università di Roma, Itálie

Obor:

Česká literatura

Charakteristika:

Světově uznávaná představitelka současné bohemistiky

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta

Datum:

11.6.2008


11.

Jméno, příjmení:

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc

Pracoviště:

Historický ústav Akademie věd ČR a Centrum medievistických studií

Obor:

České dějiny

Charakteristika:

Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti:

Filozofická fakulta

Datum:

1.11.2007


10.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Hans Joachim Behr

Pracoviště:

Universität Braunschweig, Německo

Obor:

Německá litaretura

Charakteristika:

Mezinárodně uznávaný odborník na středověkou německou literaturu a světově uznávaným specialistou na problematiku starší německé literatury v Čechách

Na návrh součásti:

Pedagogická fakulta

Datum:

24.5.2007


9.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon

Pracoviště:

University of Norwich, Velká Británie

Obor:

Ekologie

Charakteristika:

Mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru ekologie mšic a jejich predátorů

Na návrh součásti:

Biologická fakulta

Datum:

5.12.2006


8.

Jméno, příjmení:

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Pracoviště:

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Obor:

Veřejné zdravotnictví

Charakteristika:

Lékař

Na návrh součásti:

Zdravotně sociální fakulta

Datum:

25.4.2006


7.

Jméno, příjmení:

prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

Pracoviště:

Univerzita Karlova v Praze

Obor:

České dějiny

Charakteristika:

Přední český historik

Na návrh součásti:

Historický ústav JU

Datum:

11.10.2005


6.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. John Law

Pracoviště:

University of Georgia, Athens, U.S.A.

Obor:

Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:

Světově uznávaný specialista v oblasti biochemie a molekulární biologie hmyzu

Na návrh součásti:

Biologická fakulta

Datum:

4.11.2004


5.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Werner Williams

Pracoviště:

Universität Augsburg,  Německo

Obor:

Německá literatura

Charakteristika:

Světově uznávaný vědec v oboru germanistická medievalistika

Na návrh součásti:

Pedagogická fakulta

Datum:

13.5.2004


4.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Peter Johanek

Pracoviště:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Německo

Obor:

České dějiny

Charakteristika:

Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti:

Historický ústav JU

Datum:

13.5.2004


3.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Manfred Anke

Pracoviště:

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

Obor:

Fyziologie a výživa hospodářských zvířat

Charakteristika:

Světově uznávaný vědec v oboru výživy zvířat

Na návrh součásti:

Zemědělská fakulta

Datum:

6.11.2003


2.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Hans Rothe

Pracoviště:

Universität Bonn, Německo

Obor:

Dějiny české literatury

Na návrh součásti:

Pedagogická fakulta

Datum:

29.4.2003


1.

Jméno, příjmení:

prof. Dr. Ernest Kulhavy

Pracoviště:

Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor:

Ekonomické vědy

Na návrh součásti:

Zemědělská fakulta

Datum:

8.6.2000