Sociální stipendium

Mám nárok na sociální stipendium?

Sociální stipendium můžete nárokovat v případě, že:

  • studujete ve standardní době svého studijního programu
  • prokážete se písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.


Přečtěte si podrobné informace k získání stipendia.

Jak získat sociální stipendium

  • vyplňte písemnou žádost o přiznání sociálního stipendia
  • zajistěte si písemné potvrzení o tom, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedeného ve vydaném potvrzení, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5
  • oba dokumenty předložte na studijní oddělení své fakulty
  • pokud nemáte dosud ve STAGu zadán svůj účet, na který Vám bude posíláno sociální stipendium, zadejte jej přes http://portal.jcu.cz . Po přihlášení pak vyberte Moje studium a Moje údaje.
  • kdo si již zadával účet pro účely např. ubytovacího stipendia, může si jej zkontrolovat, případně opravit, změnit. Uvedený účet bude použit pro oba (případně další) druhy stipendií. Změnu čísla účtu provádějte nejpozději 10 dnů před výplatním termínem stanoveným v příslušném opatření rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže Vám univerzita převod na nový účet garantovat.

Mohlo by vás také zajímat