Dětská skupina Kvítek

Dětská skupina Kvítek nabízí dětem zaměstnanců Jihočeské univerzity nadstandardní péči a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání.

 

Základní informace

Dětská skupina je určena dětem od 1 roku do 7 let. V současnosti budeme preferovat věkovou skupinu od 2 do 7 let s celodenní docházkou. 

Kapacita předškolního zařízení JU:

dětská skupina Kvítek 1: 20 dětí                                                          

dětská skupina Kvítek 2: 10 dětí

Provozní doba školky: 7.00 - 17.00 hod.

Poplatek za poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: při docházce max. 10 dní v měsíci 1 000,- Kč, při docházce nad 10 dní v měsíci 2 000,- Kč (rozsah docházky bude upraven ve smlouvě s rodiči)

Zahájení provozu: 1. září 2016

Co nabízíme

Naším cílem je vytvořit partnerství, respekt a přátelský vztah mezi rodiči a pedagogy, jejichž společným zájmem budou spokojené děti a jejich optimální rozvoj. Rodiče jsou pro nás nedílnou součástí dění a života v předškolním zařízení.Dětem mladším tří let bude věnována individuální péče v oblasti zajištění fyziologických potřeb tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Budeme respektovat vývojová specifika raného dětství a vytvoříme vzdělávací program, který bude rozvíjet každé dítě podle jeho individuálních možností a potřeb. 

Děti se starají o drobná zvířata, která jsou nedílnou součástí našeho zařízení.

Děti starší 4 let se aktivně účastní aktivit jako je předplavecký výcvik, bruslení a usilujeme i o realizaci dalších aktivit.

V zařízení probíhají vzdělávací a kulturní akce, divadla, vzdělávací a preventivní programy a další.

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky vypracujeme individuální vzdělávací plán, který je připraví na co nejpřirozenější vstup do základní školy. V tomto období budou na děti kladeny vyšší nároky především v oblasti volních vlastností, budou vedeny k plnění pravidelných povinností a podněcovány ke zvídavosti, zájmu o vzdělávání a kritickému myšlení

Děti starší tří let budou vzdělávány podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, jako v běžné mateřské škole. Podle vypracovaného ŠVP PV si děti budou osvojovat klíčové kompetence, s ohledem na individualitu každého dítěte. Naším záměrem je nabídnout dětem v tomto období (především od 3 do 5 let) co nejvíce her a činností, které je budou motivovat a nenásilnou formou rozvíjet jejich potenciality.

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je vypracován plán pedagogické podpory, jehož cílem je, připravit dítě co nejlépe na vstup do základní školy. Plán se bude zaměřovat na rozvoji oslabených oblastí důležitých pro vstup do základní školy a podporu ostatních oblastí tak, aby byly co nejlépe rozvíjeny kompetence dětí, případně bylo rozvíjeno dítě s projevy nadaného dítěte. V tomto období budou na děti kladeny vyšší nároky především v oblasti volních vlastností, budou vedeny k plnění pravidelných povinností a podněcovány ke zvídavosti, zájmu o vzdělávání a kritickému myšlení.

Při pedagogické práci jsou využívány moderní vzdělávací metody, jako jsou prvky

* montessori pedagogiky

* využívání metody instrumentálního obohacení Reuvena Feursteina

* metody NTC Learningu – Mensa ČR

* Logopedická prevence

Také je kladen důraz no volnou hru dětí, která je v předškolním obdobím důležitou součástí rozvoje každého dítěte.

V době letních prázdnin je realizován týdenní příměstský tábor pro děti ve věku od 4, 5 let.

V době letních prázdnin je kapacita zařízení uvolněna i pro děti zaměstnanců, kteří navštěvují ve školním roce státní MŠ. Předběžná a včasná registrace v případě zájmu o docházku v době letních prázdnin je na základě zaslání registračního formuláře, ke stažení v dokumentech.

Vzdělávací program ke stažení zde.

Kontakt

Adresa:

ul. Šípková 1822/1
370 05 České Budějovice

Ředitelka předškolního zařízení JU:

Bc. Magdalena Marešová
tel.: 606 600 520
e-mail: mmaresova@jcu.cz
e-mail: kvitek@jcu.cz
 

Telefon:

Kvítek 1: 734 269 030

Kvítek 2: 734 266 030

Telefonní předvolba pro JU pro 4-ciferné linky je: 38 903 nebo 38 777.

tel: 6030