Noc vědců 2019 na Jihočeské univerzitě

Pátek 27 září 2019 17:00

do

Sobota 28 září 2019 00:00

Věda může být i zábava, přijďte se s námi bavit na Jihočeské univerzitě. Noc vědců s podtitulem ŠETRNĚ K PLANETĚ.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.

MAPA KAMPUSU ke stažení ZDE

Program naší univerzity naleznete níže.

EKONOMICKÁ FAKULTA (ul. Studentská 13)

Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade

Katedra obchodu a cestovního ruchu

Přednášející: Ing. Jan Šalamoun

Místo konání: budova A, učebna č. 120, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 17:30

Přednáška je bližším poznáním produktů fairtrade, dozvíte se informace o nejčastěji obchodovatelné komoditě – kávě - a certifikaci Fairtrade.

 

Proč a komu vadí veřejný dluh?

Katedra účetnictví a financí

Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Místo konání: budova A, učebna č. 120, 1. patro

Čas konání: 17:40 – 18:10

Přednáška je zamyšlením nad fenoménem veřejného dluhu a nad otázkou udržitelnosti veřejných financí. Společně budeme hledat odpovědi na následující otázky:

Co je veřejný dluh? Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým dluhem?

Koho a jak se dotýká veřejný dluh?

Roste veřejný dluh? Pokud ano, proč?

Existuje bezpečná úroveň veřejného dluhu?

Součástí přednášky bude také pohled na stav a vývoj veřejného dluhu různých zemí, včetně zajímavých historických period.

 

Cesta k ekologičtější Evropě

Katedra regionálního managementu

Přednášející: Lukáš Malecha

Místo konání: budova A, učebna č. 120, 1. patro

Čas konání: 18:20 – 18:50

Přednáška informačního střediska Europe Direct České Budějovice o aktualitách Evropské unie na témata životní prostředí, klimatické změny a odpadové hospodářství.  

 

Finanční krize a jejich dopad na společnost

Katedra účetnictví a financí

Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Místo konání: budova A, učebna č. 120, 1. patro

Čas konání: 19:00 – 19:30

Přednáška pojednává o vybraných finančních krizích 20. a 21. století. Určuje jejich příčiny a porovnává jejich dopad na ekonomiku postižených zemí i celou společnost.  

Závěr přednášky se zabývá rizikem vypuknutí dalších potencionálních krizí.

 

Stezka fairtrade po budově děkanátu EF

Katedra obchodu a cestovního ruchu

Místo konání: budova A, vestibul

Čas konání: 17:00 - 19:30

Příběhy jednotlivých fairtraidových produktů.

 

Na 15 minut bankéřem 

Katedra účetnictví a financí

Místo konání: budova A, učebna č. 118, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 19:30

Nauč se směnit eura a dolary.

 

Matematika hrou

Katedra aplikované matematiky a informatiky

Místo konání: budova A, učebna č.119, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 19:30

Učení matematiky může být pro děti zábavou. Těšit se můžete na šifrování, Hanojské věže a další hlavolamy. Taky se s námi naučíte jak se počítalo ve staré Číně.

 

Virtuální realita s Ekonomickou fakultou

 Katedra aplikované matematiky a informatiky

Přednášející: Karel Hulec

Místo konání: budova A, vestibul

Čas konání: 17:00 - 19:30

Tvůrci virtuálního sociálního vesmíru Neos předvedou nejpopulárnější virtuální hry a zážitky na pokročilých brýlích Samsung Odyssey 2. V případě zájmu rádi ukážou, jak můžete i bez zkušeností s programováním podobné aplikace sami vytvářet.

 

Víš, jakou máš ekologickou stopu?

Katedra regionálního managementu

Místo konání: budova A, učebna č. 107, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 19:30

Přijďte si spočítat, jak vaše každodenní jednání ovlivňuje životní prostředí.

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA (ul. Branišovská 31a)

Zemědělské plodiny středoevropského pravěku a jejich současné pěstování (s ukázkou v laboratoři)

Archeologický ústav

Přednášející: Mgr. Tereza Šálková

Místo konání: učebna S1 a laboratoř L3, přízemí

Čas konání: 17:00 - 17:45

Přednáška seznámí se zemědělskými plodinami, které lidé v pravěku pěstovali ve střední Evropě. Mnohé z těchto rostlin se běžně vyskytují i v současnosti, jiné jsou vzácné, ale přesto je možné se s nimi setkat. Přinášíme poznatky z experimentálního pěstování vybraných rostlin a fotografie „pravěkých záhonů“. K dispozici jsou i „živé“ exempláře rostlin, jejich semen a plodů. Za interpretaci výsledků archeobotanických výzkumů lze považovat kulinářské experimenty, které jsou interaktivní součástí přednášky.

 

Zprávy o setkání s bájnými zvířaty a neobvyklými přírodními úkazy v 16. a 17. století

Historický ústav

Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

Místo konání: učebna S10, 2. patro

Čas konání: 17:45 - 18:30

Jak si lidé v raném novověku vysvětlovali neobvyklé přírodní úkazy či katastrofy? Která bájná zvířata se podle nich ukrývala v neprostupných lesích či moři? A jak se měl člověk zachovat při setkání s nimi? Na tyto a mnoho dalších otázek se zaměří přednáška založená na dlouhodobém výzkumu letáků a novin z 16. a 17. století. Bude při ní představen značný počet obrázků z dobových letáků, které přinášely zveličené zprávy o existujících tvorech stejně jako děsivá vyprávění o vymyšlených monstrech či katastrofách.

 

Zpřístupnění archeologické laboratoře a praktická ukázka archeologických konzervací a analýz

Archeologický ústav

Přednášející: PhDr. Jan John, Ph.D., Mgr. Kamila Pokorná

Místo konání: laboratoř L3, přízemí

Čas konání:     1. prohlídka 18:30 - 19:15

                        2. prohlídka 20:30 - 21:15

Ve dvou stanovených termínech bude zájemcům otevřena archeologická laboratoř L3, v níž budou mít možnost se seznámit se zpracováním keramiky, s konzervací a analýzami kovových artefaktů a s dalšími specializovanými činnostmi při zpracování archeologických nálezů.

 

Co mají kočky společného s překladem aneb současná aplikovaná jazykověda...

Ústav romanistiky

Přednášející: PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Místo konání: jazyková učebna S12, 2. patro

Čas konání: 19:30 – 20:30

V části zaměřené na práci s překladovými texty představíme práci překladatelů cizojazyčných textů a ukážeme, jaké nástroje dnes překladatelé mohou při překladu využívat. Zájemci si budou moci vyzkoušet simulaci překladatelského procesu (zadání překladu, zpracování zakázky, odevzdání překladu). V části jazykové budou poodhaleny zákonitosti překladatelského procesu, které je možno díky komputačním nástrojům pozorovat, zkoumat a studovat v korpusech jazykových dat.

 

Šetrně k planetě ve středověku? Lze si vzít ponaučení?

Archeologický ústav

Přednášející: Mgr. Lukáš Holata, Ph.D.

Místo konání: učebna S1, přízemí

Čas konání: 21:30 - 22:15

Přednáška stručně představí některé aspekty chování člověka v krajině, zejména od vrcholného středověku, kdy intenzita jeho aktivit a zásahů narůstá. Takový přehled mění obecně zažitou představu o negativním působení člověka na okolní prostředí až v posledních dekádách, max. staletích. Zároveň se podíváme na konkrétní příklad středověkého zemědělství a jeho následky. Progresivní postupy archeologického výzkumu umožňují precizně dokumentovat i takové komponenty, jako jsou zaniklá pole. Ba co víc, díky ojediněle příznivým podmínkám jejich uchování můžeme studovat takové jevy, jako je např. rozsah a intenzita půdní eroze. Analýzy ukazují, že intenzivní orební zemědělství takových oblastí vedlo na některých místech, i přes různá opatření, až k degradaci půd. Sice můžeme bezpečně konstatovat, že takové využití je v daném prostředí nevhodné, avšak máme také spolehlivou evidenci, že dané komunity zde dokázaly „fungovat“ až 300 let. Poznání, jakým způsobem se adaptovaly a vyrovnávaly se s negativními důsledky své činnosti, tak patří ke klíčovým úkolům při řešení současných environmentálních problémů.

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA (ul. Dukelská 9)

Výchova k občanství není žádná věda. Nebo ano?

Katedra společenských věd

Přednášející: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Místo konání: učebna D311, 2.patro

Čas konání: 17:00 - 18:00

Jak jsme na tom 30 let od listopadu 1989 s Výchovou k občanství? Jaký je vztah (a smysl) Výchovy k občanství vzhledem k demokracii? Vědí současné generace studentů, co znamená apolitičnost škol? A vědí to učitelé? Jak aktivními občany jsou v současné České republice mladí lidé? Jak zájem mladých o dění ve společnosti podpořit? Po úvodní debatě bude následovat workshop, kdy se na současnost České republiky podíváme očima Hobbese, Locka a Rousseaua. Sorry jako!

 

Ještě dnes buď větším egoistou! O nakupování. Sleva! Pouze dnes v noci!

Přednášející: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Místo konání: učebna D311, 2.patro

Čas konání: 19:00 - 20:00

Je étosem naší doby nakupování? Platí i u nás "nakupuji, tedy jsem", jak ke spojení identity člověka a spotřeby ironicky poznamenala americká umělkyně Barbara Kruger? Žijeme-li v konzumní společnosti, je to nutně špatně? Proč se netěšit z nabídky, o níž se předchozím generacím mohlo jen snít? Proto, že máme možnost si vybrat, ale nemáme možnost si nevybrat? iPhone 8 64GB Vesmírně šedý nebo Samsung Galaxy S10e? Můžete si ale vybrat mobil nemít? Skutečně? Jaká je cena za vystoupení z kolotoče plnění si konzumních přání, o nichž filosofové (Taylor a Saarinen) tvrdí, že nemohou být nikdy uspokojena, protože konzumní toužení netouží po uspokojení, ale touží po další spotřební touze? Vede nutně spotřeba v éře konzumu k egoismu? K zamilování se do sebe samých? Spojuje společnost konzumu "estetika" spíše než "etika"?

Na tyto a další otázky spojené s dobou, kdy si na věci, které "nepotřebujeme", půjčujeme peníze, které nemáme, se pokusíme podívat a společně hledat odpovědi. Nejdříve však na úvod necháme samu konzumní dobu, aby vypověděla o své podstatě svým pseudonáboženským jazykem reklamy.

 

Podvečerní pozorování na fakultní výukové zahradě

Katedra biologie

Přednášející: PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Místo konání: naproti Zemědělské fakultě - pavilonu E 

Čas konání: 17:00 – 19:00

Výuková zahrada v podvečer - možnosti využití. Ukázka sběru bezobratlých živočichů pomocí světelné pasti. Determinace vodního hmyzu.

 

Krajina jako součást vizuální interpretace  -  výstava s přednáškou

Katedra výtvarné výchovy

Přednášející: Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Místo konání: Galerie D9, modelovna - přízemí (suterén)

Čas konání:     1. přednáška 17:00 – 19:00

                        2. výstava 17:00 – 00:00

Vyučující KVV Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., představí zájemcům v krátké přednášce vnímání krajiny z pohledu vybraných umělců, na kterou naváže komentovaná prohlídka výstavy Krajina a její výtvarné interpretace. Výstavou vás provedou samotné autorky: Nikola Příhodová, Veronika Dočkálková, Aneta Szkanderová a Hana Šípová. Program zakončí vyučující KVV Mgr. Karel Řepa, Ph.D., svou přednáškou s názvem Psychodynamické modely tvůrčího procesu, při níž se bude věnovat jedné ze specifických oblastí psychologie kreativity.

 

Enviromentální psychologie

Česká asociace studentů psychologie

Přednášející: Linda Procházková, Kristýna Horáková, Dominika Kučerová

Místo konání: chodba 1. patro

Čas konání: 17:00 - 20:00

Ekopsychlogie je poměrně nový empirický vědecký obor v rámci sociální psychologie, který se systematicky zabývá vztahem prostředí a chování člověka, a je také základnou pro enviromentální hnutí v rámci sociálních věd. Rádi bychom tímto způsobem téma přiblížili veřejnosti, seznámili zájemce s historií vývoje tohoto oboru, s aktuálním děním a výzkumy na poli enviromentální psychologie u nás i v zahraničí. A pro soutěživé jedince bude u stánku ČASP připraven i kvíz!

 

Čtecí maraton angloamerické literatury

Katedra anglistiky

Přednášející: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Místo konání: aula D240, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 20:00
Účastníci čtecího maratonu jsou zváni nejen k poslechu, ale i k aktivní účasti a vlastní interpretaci četby autorů angloamerické literární provenience. Vybrané texty bude možné sledovat v projekci, čtení probíhá v originále i v českém překladu podle vlastní volby aktivních účastníků. Číst je možno individuálně nebo ve skupinách, účastníci si mohou přinést vlastní text, a případně se zapojit do improvizovaného čtení fantastické nebo pohádkové literatury podle vlastního výběru.

 

Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny

Katedra germanistiky

Přednášející: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Místo konání: učebna D319, 2. patro

Čas konání: 18:00 - 20:00

Deutsch ist eine sehr variable Sprache, bekannt sind z. B. die drei Standardvarietäten des Deutschen (Deutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz), die kleinräumigeren deutschen Dialekte oder die Sprache diverser sozialer Gruppen (Fachsprachen, Jugendsprache u. ä.). Der Vortrag gibt – auch aufgrund vieler illustrierender Beispiele – eine Übersicht über diese Variabilität.

Němčina je velmi rozmanitý jazyk, známé jsou např. tři standardní variety němčiny (němčina v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku), německé dialekty nebo jazyk různých sociální skupin (odborné jazyky, jazyk mládeže apod.). Přednáška nabídne – také na základě četných ilustrativních příkladů – přehled o této variabilitě.

 

Kapela Vy3

Katedra hudební výchovy

Přednášející: Přemysl Hrubý, Matouš Hamerník

Místo konání: prostor před vchodem do budovy U Tří lvů 1/A

Čas konání: 18.00 – 20.00

Jsme... partička muzikantů z kapel Bee Band a U Zdi, která se ráda nedrží pouze svého hlavního nástroje. Co koncert, to jiný instrument. Jednomu se zamlouvá piano, které občas vymění za kytaru nebo trumpetu. Druhý zase točí bicí se saxofonem a klarinetem. Je tedy otázka, u kterých nástrojů nás divák zrovna zastihne. Nechte se tedy překvapit a přijďte s námi sdílet atmosféru houpající se muziky.

 

Jak nás vidí druzí lidé?

Katedra pedagogiky a psychologie

Přednášející: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Místo konání: aula D240, 1. patro

Čas konání: 20:00 - 21:00

Přednáška se věnuje tématu vnímání a posuzování osobnosti člověka, a to jak z hlediska jeho vlastní perspektivy, tak perspektivou druhých lidí. Co nám brání se nezaujatě popsat a v čem mohou být pohledy druhých lidí jiné a třeba i přesnější? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v prezentaci výsledků nového sociálněpsychologického výzkumu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Noční klub deskových her

Katedra matematiky

Přednášející: Anna Beránková, Kateřina Kalová, Daniel Štrobl

Místo konání: učebna TL201, 1.patro

Čas konání: 18:30 – 23:00

Noční klub Rébus návštěvníkům poskytne poklidné posezení u logických deskových či karetních her. Pro případné zájemce bude dále připravena hra, která při úspěšném vyřešení rébusů účastníkům odkryje různá zákoutí budovy školy a zároveň rozšíří jejich znalosti v oblasti matematiky. V zázemí nočního klubu pro Vás bude připraveno malé občerstvení.

 

Vím, že nic nevím…

Přednášející: Uhlířová Hana, Kreklová Eliška, Nováková Kristýna, Boublíková Hana, Kvěchová Petra, Poslušná Dita

Místo konání: učebna D220, 1.patro

Čas konání:     1. hra 18:00 – 18:30

                        2. hra 20:00 – 20:30

                        3. hra 22:00 – 22:30

Pamatujete si, jak Vás strašili na střední škole ohledně zkoušek na vysoké? Je to opravdu tak těžké? Nebo už jste zkoušky zažili? Pojďte se s námi na to podívat. Ukážeme Vám, jak to může, ale i nemusí probíhat. Ne každý student má při zkoušce nasazené růžové brýle. Někdo je klidný, někdo ve stresu. Uvidíte sami. Poznámka: Vše berte s humorem a nadsázkou. A hlavně si nezapomeňte úsměv s sebou.

 

Katedra aplikované fyziky a techniky

Přednášející: Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Místo konání: chodba + učebny, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 20:00

Učební interaktivní materiály pod lupou – využití oční kamery ve výuce fyziky

Oční kamera je jedním z nejmodernějších způsobů sledování pohybů očí při práci na počítači, při sledování reklam, při analýze videosekvencí apod. Při workshopu se seznámíte s využitím oční kamery při výzkumu v didaktice fyziky. Oční kameru si budete moci vyzkoušet a dozvíte se zajímavosti z výzkumu, který na katedře aplikované fyziky a techniky probíhá. 

Fyzika v kuchyni

Druhý workshop ukazuje zajímavé experimenty, které propojují fyziku s běžným životem. Náplní tohoto workshopu je ukázka jednoho z hlavních cílů KAFT – popularizace fyziky.

I v době IT technologií je metoda reálného fyzikálního pokusu nezastupitelná. Experimenty si budete moci i vyzkoušet. Uvidíte, co se stane, když dáte do mikrovlnky věci, které tam nepatří. Jak si lze pomocí indukčního vařiče rozsvítit žárovku. Co byste se stalo s hliníkovým nádobím na indukčním vařiči. Jak lze vodu vařit v papírovém kelímku a mnohé další…

Využití 3D tisku ve výuce fyziky

V současné době 3D tiskárny prožívají velký „rozkvět“. Dostávají se do mnoha odvětví našeho života. Cílem tohoto workshopu je ukázka jejich využití při výuce fyziky. Uvidíte zajímavé pomůcky vytištěné na 3D tiskárně, její využití při záchraně pomůcek z minulých let apod.

 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Přednáška a edukační film "Česká arktická vědecká infrastruktura - stanice Josefa Svobody na Svalbardu", edukační film "Kurz polární ekologie" a přednáška "Jak se mění Arktida pod vlivem klimatických změn".

Centrum polární ekologie

Přednášející: Doc. Ing. Josef Elster CSc.

Místo konání: Centrum polární ekologie, ul. Na Zlaté Stoce 3

Čas konání: 19:00 – 20:30                         

V přednášce bude představen český arktický výzkum zaměřený na posouzení vlivů změn klimatu na arktický ekosystém.

 

Chemik jako ochránce naší planety

Ústav chemie

Přednášející: Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D., Ing. David Kahoun, Ph.D.

Místo konání: budova C, 1. patro, učebny 01 046, 01 047, 01 061, ul. Branišovská 1760

Čas konání: 17:00 – 00:00

Umí chemik přírodě jen škodit nebo ji umí i chránit? Co je to chromatografie a jak se vlastně měří pH? A umí chemik třeba i vyrobit a ekologicky konzumovat zmrzlinu?

Vyzkoušíme si rozdělit přírodní barviva obsažená ve špenátu pomocí tenkovrstvé chromatografie. Další barviva se pokusíme získat z červeného zelí a použijeme je jako ekoindikátor kyselosti a zásaditosti roztoků. Chcete zjistit, zda lze upravit pH v ústech pomocí žvýkačky nebo si na speciálních extrémně citlivých vahách zvážit svůj vlas nebo řasu?

Laboratorní výroba zmrzliny tekutým dusíkem při teplotě minus 196 °C každou celou hodinu od 18 hod.

Ukázka analytických laboratoří včetně speciálních přístrojů – kapalinové a plynové chromatografy s různými detektory organických sloučenin. Zajímavé aplikace analytické chemie v ochraně životního prostředí. Prezentace výsledků monitoringu toxických polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší v Českých Budějovicích.

 

Kde je ta poušť – aneb hrozí Jihočechům nedostatek vody?

Katedra biologie ekosystémů

Přednášející: Prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc.

Místo konání: budova B, učebna B3, přízemí, ul. Branišovská 31c

Čas konání: 19:00 – 20:00

Každoroční tropická vedra a dlouhodobý vláhový deficit vzbuzují enormní zájem médií, prohlubují vrásky zemědělců, lesníků, rybářů i vodohospodářů a rozproudily diskuse odborníků, politiků i laické veřejnosti. Kam se poděl déšť a sníh? Proč se naše krajina přehřívá? Proč odumírají lesy, vysychají potoky i studny a hynou ryby? Vážně vysychá Šumava a Vltava? Hrozí nám opravdu nedostatek pitné vody a války o vodu? Dokážeme se na důsledky klimatické změny adaptovat? Je výstavba nádrží opravdu jediným řešením? Nabídneme zamyšlení o významu vody pro život, krajinu i společnost.

 

Exkurze pro zájemce na Ústavu fyziky

Ústav fyziky

Přednášející: RNDr. Milan Durchan CSc.

Místo konání: budova C, učebna 02 020, 2. patro, ul. Branišovská 1760

Čas konání: 17:00 – 20:00

Exkurze pro zájemce, předvedení moderního praktika u optiky, povídání o jaderné a atomové fyzice.

           

Kůrovec z pohledu družice

Přednášející: RNDr. Martin Hais Ph.D., Mgr. Stanislav Grill, PhDr. Miloš Prokýšek Ph.D.

Místo konání: Budova B, učebna B1, přízemí, ul. Branišovská 31c

Čas konání: 17:00 – 18:00

30 minut populární prezentace na téma kůrovec v Čechách, v čem je problém a jak nám mohou pomoci družice a drony při vyhledávání napadených lesních porostů. Následně bude ukázka letu s dronem, který bude mít termovizní kameru.

 

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD - České Budějovice (ul. Na Sádkách 1780)

Rybníky v naší krajině: jak fungují a co pro nás znamenají.

Ústav akvakultury a ochrany vod, Laboratoř aplikované hydrobiologie

Přednášející: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

Místo konání: budova ZR, učebna R2, 2. patro

Čas konání:     1.  přednáška 17:00 – 17:30

                        2.  přednáška 19:40 – 20:10

Rybníky jako lidmi uměle vytvořené vodní útvary tvoří po více než tisíc let nedílnou součást naší krajiny. V očích dnešní společnosti však rybníky často představují jen jakési "kapříny", tzn. zabahněné nádrže určené k chovu ryb, mající často zelenou vodu nevalné kvality.

Ve skutečnosti to tak být nemusí. Rybníky mají mnoho dalších, pro většinu lidí skrytých a nedoceněných funkcí. Poskytují nám tak mnohem více prospěchu, než si běžný smrtelník vůbec může myslet. Přednáška komplexně představí úlohu rybníků v naší krajině, zvláště pak v souvislosti s dnešním velice palčivým problémem, jakým je nedostatek vody ve středoevropské krajině.

 

Cizorodé látky ve vodním prostředí aneb co také teče našimi řekami?

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Přednášející: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.

Místo konání: budova ZR, učebna R2, 2. patro

Čas konání:     1.   přednáška 17:40 – 18:10

                        2.   přednáška 20:20 – 20:50

Člověk vyrábí a používá stále více různých chemických látek. Naše zemědělství je založeno na plošném používání pesticidů, v domácnosti používáme prací a čisticí prostředky, neobejdeme se bez kosmetických přípravků, užíváme stále více léků a drog, široké spektrum chemických sloučenin je v průmyslových výrobcích, potravinách... Všechny používané chemikálie se nakonec objeví v životním prostředí. Přednáška seznámí posluchače s tím, jak se dají tyto látky sledovat a jaká rizika představují.

 

Raci v Evropě a jejich využití

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř etologie ryb a raků

Přednášející: Ing. Jan Kubec

Místo konání: budova ZR, učebna R2, 2. patro,

Čas konání:     1.   přednáška 18:20 – 18:50

                        2.   přednáška 21:00 – 21:30

Raci jsou nedílnou součástí naší přírody, ale ne všichni patří právě do našich vod. Přednáška uvede přehled původních a nepůvodních druhů raků žijících ve střední Evropě, doplněný ukázkou morfologických znaků k jejich rozlišení, a upozorní na prokazatelný vliv nepůvodních druhů raků na biodiverzitu vodního ekosystému. Součástí bude také informace o využití raků ve výzkumu jako modelového organismu v etologii a při zkoumání environmentálních změn vodního prostředí.

 

Zpracování ryb a úprava rybího masa

Ústav akvakultury a ochrany vod, prodejna ryb a rybích výrobků Ryby pro zdraví

Přednášející: Ing. Jan Kašpar

Místo konání: budova ZR, učebna R2, 2. patro

Čas konání:     1.   přednáška 19:00 – 19:30

                        2.   přednáška 21:40 – 22:10

Přednáška stručně seznámí s legislativou zpracování ryb v České republice, se základními postupy při úpravě ryb v domácnostech a problematikou obecných znalostí spojených s jejich usmrcením. V další části budou zmíněny jednoduché principy pro domácí filetování kapra, doporučené skladování čerstvých a mražených ryb a na co si dát pozor při jejich nákupu. Součástí bude i ukázka doporučeného vybavení, vysvětlení jednotlivých druhů úprav a proč se nebát zvýšit podíl sladkovodních ryb na našem stole.

 

Ukázky zástupců planktonu a bentosu rybníka pod mikroskopy a binolupami, ukázky interaktivních modelů říční nivy, rybníka a rybničních výpustí   

Ústav akvakultury a ochrany vod, Laboratoř aplikované hydrobiologie

Přednášející: Ing. Pavel Franta

Místo konání: budova ZR, učebna R1, 2. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Přednáška o rybnících bude doplněna názornou ukázkou nejvýznamnějších zástupců planktonních (žijících ve vodním sloupci) i bentických (žijících na dně) organismů obývajících rybníky, které si pod odborným dohledem pracovníka FROV budou moci návštěvníci sami prohlédnout. Dále se návštěvníci seznámí s konstrukcí rybníka a jeho nejvýznamnějších částí včetně různých typů výpustních zařízení a vyzkouší si, jak funguje jeden typ mokřadu, a sice říční niva. 

 

Ukázky živých raků - různé druhy

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř etologie ryb a raků

Přednášející: Ing. Jan Kubec

Místo konání: budova ZR, učebna R1, 2. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

 

Degustace rybích výrobků (do vyčerpání zásob)

Ústav akvakultury a ochrany vod, prodejna ryb a rybích výrobků Ryby pro zdraví

Přednášející: Ing. Jan Kašpar, Bc. Pavlína Gápová, Bc. Josef Vobr, Ing. Eduard Levý

Místo konání: budova ZR, vestibul

Čas konání: 17:00 – 22:00

V rámci ochutnávky rybích výrobků se účastníci mohou těšit na netradiční rybí saláty a pomazánky, paštiku nebo kapří karbanátky. Do vyčerpání zásob.

 

Komentovaná prohlídka akvaponického skleníku

Ústav akvakultury a ochrany vod, Laboratoř výživy

Přednášející: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Místo konání: Akvaponický skleník, univerzitní kampus

Čas konání:     1. 30 min. prohlídka začíná v 17:00 (max. 10 lidí)

                        2. 30 min. prohlídka začíná v 18:00 (max. 10 lidí)

                        3. 30 min. prohlídka začíná v 19:00 (max. 10 lidí)

                        4. 30 min. prohlídka začíná ve 20:00 (max. 10 lidí)

                        5. 30 min. prohlídka začíná ve 21:00 (max. 10 lidí)

                        6. 30 min. prohlídka začíná ve 22:00 (max. 10 lidí)

Akvaponie je unikátní moderní technologie produkce potravin, která symbioticky propojuje chov ryb a pěstování rostlin. V akvaponii není potřeba půdy a může tak být umístěna v blízkosti spotřeby, např. na střechách budov nebo v poušti. Pro provoz akvaponie je potřeba minimální množství vody. Ve srovnání s konvenčním zemědělstvím cca pouze jedna desetina. Pro ochranu rostlin se využívá přirozených nepřátel škůdců a není tak potřeba pesticidů. Do systému není potřeba přidávat umělá hnojiva, protože výživu rostlin zajišťují metabolity ryb. V rámci prohlídky bude návštěvníkům představena nově otevřená výzkumná akvaponická hala Fakulty rybářství a ochrany vod, kde se mohou s technologií blíže seznámit. Max. 10 lidí na prohlídku.

 

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD - Nové Hrady (ul. Zámek 136)

Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu

Přednášející: Ing. Petr Císař, Ph.D., Šárka Beranová, Pavlína Tláskalová, Ing. Pavel Souček

Místo konání: Ústav komplexních systémů

Čas konání:     1. přednáška 17:00 – 17:30, výroba mikroskopu 17:30 – 18:00

                        2. přednáška 19:00 – 19:30, výroba mikroskopu 19:30 – 20:00         

                        3. přednáška 21:00 – 21:30, výroba mikroskopu 21:30 – 22:00

Přednáška seznámí s konstrukcí a funkcí světelného mikroskopu. Bude vysvětleno, jak a k čemu se mikroskop používá. Budou předvedeny ukázky mikroskopického záznamu z různých oblastí výzkumu. V další fázi účastníci provedou odběr vzorků z rybníka a vytvoří si vlastní mikroskopický preparát. Preparáty bude možné otestovat na několika mikroskopech a na konci bloku si účastníci vyrobí vlastní světelný mikroskop, který si odnesou domů.

 

Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu

Přednášející: Ing. Štěpán Papáček, Ph.D.

Místo konání: Ústav komplexních systémů

Čas konání:     1. Simulace 18:00 – 18:30

                        2. simulace 20:00 – 20:30

Simulační nástroje umožňují provádět experimentální ověření bez nutnosti fyzické realizace pokusu. To šetří čas, ale i prostředky. Simulace je tedy významný nástroj nejen ve vědě. V rámci přednášky budou účastníci seznámeni se základními principy simulace a budou si moci sami vyzkoušet vytvořit model pomocí programu Comsol.

 

Ukázka možností počítačového vidění

Přednášející: Ing. Petr Císař, Ph.D.

Místo konání: Fakulta rybářství a ochrany vod, hala, Ústav komplexních systémů, ul. Zámek 136, Nové Hrady

Čas konání: 17:00 – 22:00

Ukázka demonstruje možnosti kamerových systémů používaných pro výzkumné, ale i komerční účely. Zájemci si budou moci vyzkoušet 2D i 3D kameru, zobrazování v infračerveném spektru a speciální kameru pro snímání pohybu prstů a celého těla.

 

Mikroskopie

Přednášející: Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

Místo konání: Ústav komplexních systémů

Čas konání: 17:00 – 22:00

Ukázka představuje různé druhy světelných mikroskopů a jejich využití. Zájemci budou seznámeni s různými konstrukcemi mikroskopů a různým stupněm automatizace mikroskopie. Bude představena mikroskopie ve velmi vysokém rozlišení a objasněny principy zobrazování objektů.

 

Rak jako bioindikátor

Přednášející: Ing. Aliaksandr Pautsina, Ph.D.

Místo konání: Ústav komplexních systémů

Čas konání: 17:00 – 22:00

Ukázka představuje počítačový systém snímání srdečního tepu raka, který se používá pro analýzu kvality vody. Bude vysvětlen princip použití raka jako bioindikátoru a neinvazivní snímání srdečního tepu a jeho analýzy. Zájemci si budou moci změřit vlastní srdeční tep a porovnat ho s tím račím.

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA (ul. Kněžská 8)

Vnímání krásna v přírodě

Katedra filosofie a religionistiky, Katedra Pedagogiky

Přednášející: Mgr. Barbora Wernerová, Mgr. Veronika Blažek Iňová

Místo konání: učebna 4.08, 3. patro

Čas konání: 18:30 – 20:00

Na krásu se můžeme dívat nejen z pohledu estetiky, ale také filosofie. Zakladatelem logoterapie a existenciální analýzy, Viktor E. Frankl, vidí v přírodě příležitost k uskutečňování prožitkových hodnot. Právě v dnešní přetechnizované době je prožitek z krásna nepostradatelným klíčem k naplnění duchovní prázdnoty, která se v důsledku našeho způsobu života může objevovat. Frankl uvádí, že životní smysl můžeme nalézt uskutečňováním tří základních hodnot. Prožitková hodnota je velmi často podceňována, ale těžko by vám člověk, který právě vylezl na vrchol hory řekl, že nemá cenu žít. Jsou to právě zážitky, které dávají našemu životu smysluplný pocit, že jsme naživu.

Dnešní člověk tyto zkušenosti krásy a prožitek smyslu nachází právě v přírodě. Zde se setkává s něčím, co jeho běžnou zkušenost posouvá za hranice všedního dne. Teolog R. Otto zde hovoří dokonce o prožitku posvátna, který prolamuje nadpřirozenou sféru do naší reality.  Umíme však ještě vnímat tuto posvátnou atmosféru, nebo už naše smysly otupily a naše mysl si zvykla na „instantní“ zážitky, které si můžeme vizualizovat kdykoliv se nám zachce? A co ztrácíme, když se neumíme ponořit do svého vlastního světa a alespoň na prchavý okamžik nechat svoje smysly i duši žasnout nad krásou stvoření? Právě o těchto a mnoha dalších otázkách, nad tématem krásy a životního smyslu, budeme společně diskutovat na našem workshopu.

 

Látkové hygienické potřeby pro ženy

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

Přednášející: Mgr. Martina Pavelková

Místo konání: učebna 4.07, 3. patro

Čas konání: 18:00 – 19:00

Látkové vložky se používají stejně jako klasické jednorázové vložky, avšak oproti těmto jsou zdravější, ekologičtější, levnější a pohodlnější záležitostí. Na workshopu se seznámíme se způsobem používání a údržby látkových vložek, porovnáme jednotlivé druhy vložek a také materiály, které se při jejich výrobě používají. Ukázán bude i způsob, jakým se šijí, aby si je každý mohl vyrobit doma sám.

 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (Aula JU, ul. Studentská 23)

Výživa dětí - od novorozence po předškoláka

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: Mgr. Ing. Simona Šimková

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 17:00 – 17:30

Přednáška je určena téměř každému, i Vám. Proč? Snad každý z nás děti má, plánuje mít nebo je má alespoň ve svém okolí, a co když je někdy budete hlídat? Mohlo by být užitečné vědět, co dítě od narození smí jíst, co bychom mu raději neměli dávat a jak velkou porci jídla by mělo dostat. Přijďte si poslechnout, proč je kojení tak důležité, a v čem se liší náhradní kojenecká výživa od mateřského mléka. Kdy začít zařazovat příkrmy a jaké potraviny raději dítěti dát ochutnat až později? Jak vést dítě ke správným stravovacím návykům a podle čeho se orientovat, když ani vy sami si nejste úplně jistí, jaké skupiny potravin během dne zařazovat? To vše se dozvíte na přednášce zaměřené na výživu dětí - od kojence po předškoláka.

 

Autismus – přednáška a kazuistiky

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: Mgr. Ingrid Baloun

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 17:40 – 18:10

Přednáška je určená široké veřejnosti. Zajímá Vás stále diskutovanější téma o poruše autistického spektra? Dozvíte se základy o autismu, uvidíte krátké video, jak se žije rodinám s dětmi s autismem v České republice. Představí se Vám přímo rodič dítěte s autismem, který poví jejich příběh.

 

Jak předcházet nemocím srdce a cév?

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče 

Přednášející: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 18:20 – 18:50

Přednáška bude zaměřena na prevenci nemocí srdce a cév. Vznik těchto chorob je vázaný mnoha faktory, které můžeme označit jako ovlivnitelné i neovlivnitelné. V přednášce bude vyzdvihnut význam ovlivnitelných rizikových faktorů nemocí srdce a cév, a to především významu kuřáctví, stravování, fyzické aktivitě a stresu.

 

Co je to světlo – vlny, nebo částice?“ 

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: RNDr. Karel Roháček, CSc.

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 19:00 – 19:30

V přednášce bude podán stručný historický přehled vývoje fyzikálních názorů na „podstatu světla“. Objasněny budou hlavní výsledky bádání přírodovědců doby osvícenství (17.-18. stol.), jakož i teoretiků a experimentátorů novověku (19.-20. stol.). Z nich vyplyne současný názor na fenomén lidově nazývaný „světlo“.

 

InBody, poznej víc než svou hmotnost

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: Mgr. Ing. Simona Šimková

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 19:40 – 20:10

Přemýšleli jste někdy, z čeho se vlastně skládá Vaše tělo? Součástí jsou kosti, svaly nebo voda. Jaké tělesné složení je ale správné a jak ho zjistit? A proč vlastně vůbec vědět, z čeho naše tělo je? Přijďte si poslechnout, jaké pomocníky můžete využít i pro svou motivaci při změně životního stylu. 

 

Multismyslová relaxační místnost SNOEZELEN

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Přednášející: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 20:20 – 21:00

V přednášce bude podán stručný popis metody Snoezelen, jejímž zásadním principem je multisenzorická stimulace, která probíhá ve specificky upraveném prostředí. Díky příjemné  atmosféře  má  za  cíl  vyvolat  pocit  klidu,  uvolnění,  bezpečí  a  jistoty, slouží  k relaxaci,  poskytnutí  autentického  zážitku,  vytvoření  vztahu  vzájemné  důvěry, zároveň také motivuje k činnosti a stimuluje. Snoezelen je místem radosti a setkávání ve speciálně upraveném prostředí, jehož základním cílem je působit na všechny lidské smysly. V místnosti snoezelen se člověk ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku.  

 

Prezentace nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory

Simulační centrum pro zdravotnické obory

Přednášející: Mgr. Jiří Kaas Ph.D.

Místo konání: zasedací místnost, přízemí

Čas konání: 21:10 – 21:40

Prezentace nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory, v němž se budou moderními metodami připravovat na své profese hlavně všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři.

 

Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří   

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd 

Přednášející: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 19:00

Cílem semináře bude seznámit účastníky se základními komunikačními bariérami při práci se seniory. Návštěvníci také budou mít možnost si osobně vyzkoušet ,,gerontooblek“ – pomůcku, která simuluje určitá omezení, která může navodit iluzi stáří či určitého smyslového omezení (zrak, hmat, sluch). Speciální ortézy navozují ztuhlost kloubů a tím omezení hybnosti. Speciální brýle pak znemožní ostré vidění. Touto pomůckou si i mladý člověk může vyzkoušet, jaké to je zestárnout během pár minut o 60 let.

 

Porodní asistence, Ukázka porodního modelu, Modely na samovyšetření prsu

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Ukázka porodního modelu a modelu na samovyšetření prsu.

 

Záchranáři – první pomoc

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Přednášející: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Ukázka KPR (kardiopulmonální resuscitace).

 

Fyzioterapie

Ambulance fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

Přednášející: Mgr. Jana Jarošová

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Vyšetření nožní klenby na podoskopu ukazuje rozložení zátěže v plosce, stav příčné a podélné klenby včetně ukázek různých fyzioterapeutických technik a zejména balančních cvičení s využitím pomůcek pro kompenzaci sedavého zaměstnání.

 

Poradny o zdravém životním stylu

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Prezentace poraden zdravého životního stylu – kardio poradna, revmatologická poradna, laktační poradna

 

Kardio poradna

Přednášející: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

 

Revmatologická poradna

Přednášející: PhDr. Věra Stasková, Ph.D.

Návštěvníci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet kompenzační pomůcky pro revmatiky v běžných denních činnostech včetně simulace revmatismu rukou.

 

Laktační poradna

Přednášející: Mgr. Alena Machová

 

Možnost měření vybraných zdravotních ukazatelů.

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče 

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00     

Měření krevního tlaku, pulzu, cukru, cholesterolu, měření celkového tuku v těle bodymassindex, bodystat, celková analýza těla

Cholesterol (poplatek 50 Kč/osoba) - prvních 100 návštěvníků ZDARMA 

Celková analýza těla (100 Kč/osoba) - prvních 50 návštěvníků ZDARMA

 

Prezentace aktivit Dětské univerzity, Oblek simulující obezitu, Brýle simulující závislost na drogách a alkoholu

Dětská univerzita

Přednášející: PhDr. Věra Stasková, Ph.D.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 22:00

Dětská univerzita Zdravotně sociální fakulty JU nabízí dětem ve věku od 8 do 15 let seznámení s vysokoškolským prostředím, s nejnovějšími vědeckými poznatky a získání nových vědomostí, dovedností a současně na okamžik zažít, jak pracuje záchranář v sanitce, jaký pocit je odebírat někomu krev (na modelu ruky) nebo si na vlastní kůži vyzkoušet postup při sádrování zlomené končetiny. V rámci Noci vědců budou představeny další aktivity, které mohou návštěvníci na vlastní kůži zažít, a to:

1) jaké to je v běžných denních činnostech mít několik kilo navíc (skrze oblek simulující obézního),

2) limity plynoucí ze zrakového postižení v běžných denních činnostech (aktivity s brýlemi simulující oční vady),

3) intoxikaci na vlastní kůži (aktivity s brýlemi simulující alkohol a drogy).

 

Monitoring srdečního tepu

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: RNDr. Karel Roháček, CSc.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 22:00

Záznam (na obrazovce PC) minutové tepové frekvence pomocí ručního senzoru, a to v klidu (v sedě na židli) a při zátěži (simulovaný běh).

 

Exaktní měření sady fyzikálních parametrů

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: RNDr. Karel Roháček, CSc.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 22:00

Aktuální ozářenost (optický radiometr), teplota a vlhkost (BEHA-metr), úroveň radioaktivního pozadí (digitální radiační monitor) a akustického pozadí (fonometr).

 

„Transmutace“ světla modrého na červené

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Přednášející: RNDr. Karel Roháček, CSc.

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 22:00

Demonstrace projevů kvantových jevů v našem makroskopickém světě. Rozklad bílého světla do „barevné duhy“.

 

Hrátky s pamětí

Přednášející: Bc. Marcela Rudolfová

Místo konání: přednáškový sál, 1. patro

Čas konání: poběží po celou dobu od 17:00 do 22:00

Dobrou paměť může mít každý. Přijďte na náš workshop a ukážeme vám, jak na to. Cílem našeho workshopu je představit cíle, metody a techniky trénování paměti nejen pro seniory. Nedílnou součástí workshopu budou praktické ukázky se zaměřením na koncentraci, krátkodobou a dlouhodobou paměť.

 

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Minoritní plodiny a jejich význam pro zdravou výživu

Přednášející: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D., doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Místo konání: budova ZR – učebna Z11, 1. patro, ul. Na Sádkách 1780

Čas konání:     1. přednáška 17:00 – 18:30

                        2. přednáška 19:00 – 20:30

Pásmo krátkých přednášek věnovaných vybraným zástupcům minoritních plodin a jejich významu pro zdravou výživu – ukázky plodin a výrobků z nich vyrobených – degustace výrobků a připravených pokrmů.

 

Kvalita potravin a jak ji poznáte?

Přednášející: Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček

Místo konání: Pavilon E – učebny L5 a L4, přízemí, ul. Studentská 1668

Čas konání:     1. přednáška 17:00 – 18:30

                        2. přednáška 19:00 – 20:30

                        3. přednáška 21:00 – 22:30

Přednáška o kvalitě potravin (sýry, šunky, kečupy, chléb) a jak se dá poznat z informací na obalu; praktická ukázka výroby (např. kečup); degustace výrobků (sekaný masný výrobek, chléb, kečup, mléčný výrobek) vyrobených podle výsledků projektu NAZV QJ1610324 – Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin.

 

Historie pivovarnictví a současné technologie vaření piva

Přednášející: Ing. Monika Březinová, Ph.D., Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Libor Smutek 

Místo konání: budova muzea a pivovaru Čtyrák, Na Zlaté stoce 3

Čas konání:     1. prohlídka 17:00 – 18:30

                        2. prohlídka 19:00 – 20:30

                        3. prohlídka 21:00 – 22:30

Prohlídka muzea pivovarnictví, kde je možnost vstoupit do středověké krčmy a projít si proces vaření piva pomocí 3D brýlí. Návštěva minipivovaru Zemědělské fakulty, ukázka procesu vaření piva.

 

Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství

Přednášející: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (přednáška), Ing. Irena Hoštičková, Ph.D. (praktická část – izolace DNA), Ing. Eva Jozová, Ph.D. (praktická část – klíšťata) a Ing. Jana Konopická (praktická část - houby)

Místo konání: budova ZR, učebna Z1, praktická část v laboratoři, přízemí, ul. Na Sádkách 1780

Čas konání:     1. přednáška 17:00 – 18:30

                        2. přednáška 19:00 – 20:30

                        3. přednáška 21:00 – 22:30

Zájemci se seznámí s postupem izolace DNA z různých materiálů a dozví se, k jakým analýzám lze DNA využít. Dále si mohou vyzkoušet naočkovat suspenzi spor významných rostlinolékařských mikroorganismů na petriho misky s živnou půdou podle vlastní předlohy či připravených návrhů a tím vytvořit své vlastní umělecké dílo. Svůj naočkovaný vzorek si mohou účastníci odnést a pozorovat tak jeho vývoj. V případě zájmu lze donést klíště, které bude otestováno na přítomnost boreliózy. Výsledek bude zájemcům sdělen během několika dnů.

 

AKADEMICKÁ KNIHOVNA JU (ul. Branišovská 31b)

Dílnička pro děti – výroba placek a ekologická křížovka

Místo konání: v přízemí u schodiště

Čas konání: 17:00 - 19:00

Pro děti bude připravena bohatá sada omalovánek. Součástí budou také malé omalovánky, které si děti budou moci za pomoci knihovnice proměnit v originální placku. Pro ty, kteří rádi luští, bude nachystána křížovka s ekologickou tématikou. Za vyluštění tajenky bude na děti čekat drobná odměna.

 

Hra pro děti: CO KAM PATŘÍ aneb pomáhej Zemi

Místo konání: studovna časopisů, 1. patro

Čas konání: 17:00 - 19:00

Děti se formou zábavné hry dozvědí, jak správně třídit odpad a jaký to má význam pro zdraví přírody i nás. Za dokončení hry si děti odnesou pěkné odměny. Zapojit se a tak trochu pomoci mohou i rodiče.

 

Veřejné čtení z autorovy knihy Zmizení Edwina Lindy a z pokračování Tajemství Žeberova odkazu

Autor: David Jan Žák

Místo konání: Klub AK, přízemí

Čas konání: 17:00 - 19:00

Autor bude číst ze své knihy Zmizení Edwina Lindy a z pokračování Tajemství Žeberova odkazu, které vyjde v listopadu letošního roku. Po veřejném čtení bude následovat beseda. 

 

Komentovaná prohlídka Akademické knihovny

Místo konání: sraz u infopultu, přízemí

Čas konání:     1. prohlídka 17:00 - 17:30

                        2. prohlídka 18:00 - 18:30

                        3. prohlídka 19:00 - 19:30

Návštěvníci se dozvědí o historii a vzniku knihovny, seznámí se se službami, které AK poskytuje nejen studentům, ale také veřejnosti, prohlédnou si jak knižní fond, tak i studovny a zázemí, které je uživateli knihovny běžně nepřístupné.

 

Upozornění: Z této veřejné akce mohou být pořizovány videozáznamy a fotodokumentace, které mohou být zveřejněny na komunikačních kanálech Jihočeské univerzity a Noci vědců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přidat událost do kalendáře
iCal