Ing. Michaela Novotná

Manažer projektu

Michaela Novotná získala vysokoškolský titul inženýr na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně na Ekonomické fakultě v oboru Obchodní podnikání. Dříve pracovala ve státní sféře a od července 2019 působí jako projektová manažerka Útvaru pro rozvoj JU, kde se v současné době podílí na realizaci projektů:

Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO), Rozvoj JU - ERDF a Rozvoj JU - Kapacity pro VaV.