Středisko ekonomických a provozních systémů (SEPS) CIT

a) Zajišťuje správu centrálních ekonomických systémů (ekonomický systém a spisová služba iFIS, mzdový a personální systém EGJE, systém pro pasportizaci budov a místností JU, interní platební systém, ),
b) zajišťuje správu databází Oracle (ve spolupráci s APS CIT),
c) zajišťuje správu a rozvoj "Akademické digitální telefonní sítě" a ve spolupráci s APS CIT také rozvoj IP telefonie na JU,
d) zajišťuje správu a řízení mobilních služeb na JU (ve spolupráci s HDKC CIT),
e) zajišťuje správu centrální domény Active Directory JU,
f) zajišťuje správu služeb Office 365 pro JU,
g) zajišťuje správu celouniverzitních licencí pro JU,
h) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
i) zajišťuje správu PC a sítě Rektorátu a FF JU,
j) zajišťuje objednávání a nákup PC a jiné výpočetní techniky pro Rektorát a FF JU.


Vedoucí SEPS CIT:


a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SEPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku ekonomických a provozních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SEPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SEPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.