Koordinátoři kvality

Nezastupitelnou úlohu v rámci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na součástech JU sehrávají rovněž koordinátoři kvality.

Fakultní koordinátor kvality koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na dané fakultě, zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality. Koordinátor kvality na součásti JU, která není fakultou, odpovídá za řízení procesů zajišťování a hodno­cení kvality souvisejících činností zajišťovaných danou součástí JU.

Koordinátoři kvality

Jméno e-mail Součást JU
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. jilek@ef.jcu.cz Ekonomická fakulta
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. radimsky@ff.jcu.cz Filozofická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz Přírodovědecká fakulta
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr. flajsh@frov.jcu.cz Fakulta rybářství a ochrany vod
doc. ThLic. Adam Mackerle, Th.D. mackerle@tf.jcu.cz Teologická fakulta
doc. Michal Opatrný, Dr.theol. mopatrny@tf.jcu.cz Teologická fakulta (doktorská studia)
Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. ptacnik@zsf.jcu.cz Zdravotně sociální fakulta
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. bartos@zf.jcu.cz Zemědělská fakulta
Ing. Ivan Hájek ihajek@jcu.cz Koleje a menzy
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz Akademická knihovna