8. 11. 2016/Filozofická fakulta Jihočeské univerzity slaví 10. výročí svého založení

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity slaví 10 let od svého vzniku. Oslavy výročí se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016. V tento den se bude konat slavnostní zasedání Vědecké rady FF JU, na které naváže koncert Jihočeské filharmonie. Fakulta bude slavit se zástupci akademické obce Jihočeské univerzity, s osobnostmi z veřejného a společenského života regionu i se zástupci z partnerských univerzit.

„Letos si Filozofická fakulta Jihočeské univerzity připomíná 10 let od svého založení. Ač to v životě instituce není až tak dlouhá doba, domníváme se, že je co oslavovat. Součástí oslav je slavnostní zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty, na kterém budou předány pamětní medaile třem významným osobnostem z oblasti humanitních věd. V podvečer pak proběhne kulturní program v podobě vystoupení Jihočeské filharmonie,“ upřesnil děkan Filozofické fakulty JU prof. Vladimír Papoušek a dodal: „Výročí představuje možnost bilancování, možnost zhodnotit, co se povedlo, za co je možné chválit, i kde jsou mezery. Současně je to také příležitost plánovat do budoucnosti.“   

Slavnostní zasedání Vědecké rady FF JU se uskuteční od 15.30 hodin, koncert Jihočeské filharmonie se koná od 18 hodin. Obě akce proběhnou v aule v univerzitním kampusu.

Filozofická fakulta JU byla založena v roce 2006. Zakládajícími součástmi fakulty byly Historický ústav, který od roku 2003 působil na JU jako samostatný ústav, a část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Filozofická fakulta má osm ústavů – Ústav anglistiky, bohemistiky, česko-německých areálových studií a germanistiky, romanistiky, archivnictví a pomocných věd historických, věd o umění a kultuře, Historický ústav a Archeologický ústav. FF JU nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. V současné době fakultu navštěvuje přibližně 800 studentů. V rámci několika oborů nabízí fakulta možnost studia s tzv. dvojím diplomem, které umožňuje navštěvovat domovskou a zahraniční partnerskou univerzitu současně a obdržet titul z obou univerzit, čímž se výrazně zvyšuje atraktivita absolventa na trhu práce. Této možnosti mohou studenti využít například u bretaňské univerzity Université de Bretagne-Sud či u Université Paris Descartes. Za dobu své existence prošlo fakultou více než 1 500 absolventů, kteří našli uplatnění v soukromé i veřejné sféře.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz