24. 8. 2016/Na JU se učí češtinu 43 cizinců

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity hostí Letní školu slovanských studií. Její účastníci budou po následující tři týdny pronikat do tajů češtiny. Cestu na letní kurz českého jazyka si letos našlo 43 cizinců z 10 zemí. Jsou mezi nimi vysokoškoláci i zájemci z řad široké veřejnosti.

Letní jazykový kurz českého jazyka má na Jihočeské univerzitě dlouhou tradici. „Letní školu slovanských studií pořádáme letos již po pětadvacáté. Je to jedna ze dvou nejstarších letních škol na Jihočeské univerzitě. Za dobu jejího trvání se jí zúčastnilo již přes devět set zájemců o studium češtiny,“ objasnila doc. Bohumila Junková z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty JU, která je zároveň ředitelkou letní školy. A dodává: „Letní školu jsme zahájili v pondělí. Během dne proběhlo přivítání účastníků a jejich seznámení mezi sebou navzájem a také s lektory, kteří je budou vyučovat. Účastníci také na úvod kurzu absolvovali jazykový test, který nám posluchače pomohl rozřadit podle znalostí do jazykových skupin. Těch máme pět, a to od úplných začátečníků, přes mírně a středně pokročilé až po pokročilé. Výuka je nyní již v plném proudu“.

Věková skladba posluchačů je pestrá. Mezi účastníky převažují vysokoškolští studenti, které doplňuje několik posluchačů středního a vyššího středního věku. Zajímavá je motivace účastníků ke studiu češtiny. Důvody pro studium jsou například rodinné kořeny, zalíbení v češtině či práce. To potvrzuje i Rebecca Ehrig z Německa, která studuje český jazyk přibližně dva roky. „V minulosti jsem se věnovala studiu několika cizích jazyků a řekla jsem si, že zkusím něco nového. A tak jsem si vybrala češtinu. Abych si ji vylepšila, byla jsem již jeden semestr v Brně. Nyní jsem přijela do Českých Budějovic na letní školu“.

Obdobné je to i u jejího krajana Benedikta Meiningera, který se studiu českého jazyka věnuje přibližně stejnou dobu jako Rebecca. „V minulosti jsem se věnoval několika cizím jazykům. K nim jsem si zvolil ještě češtinu. Líbí se mi. Mám v Německu i několik českých kamarádů, mohu tak češtinu procvičovat,“ dodává Benedikt obstojnou češtinou.

Že jsou motivací pro studium češtiny také rodinné kořeny, dokládá zase Marie-France Louis z Francie. Ačkoliv je již v seniorském věku, je velmi aktivní. Její maminka byla Češka, doma se však česky nemluvilo. „Češtinu jsem vůbec neuměla. Měla jsem ji jen trochu naposlouchanou z rozhovorů mezi maminkou a babičkou, když nás přijela navštívit. Studiu češtiny se věnuji od roku 2005, kdy jsem se zapsala na kurz na univerzitě,“ vysvětluje Marie-France Louisa. 

Program letní školy zahrnuje dopolední a odpolední výuku, při které posluchači procvičují gramatiku a výslovnost. Náplň kurzů zpestřují přednášky, například zaměřené na českou literaturu a historii, dále filmové projekce a také výlety za krásami jižních Čech. Právě volnočasové aktivity jsou vítaným prostředkem procvičit si právě získané znalosti a sblížit se s ostatními účastníky kurzu.

Kurzu se účastní posluchači z Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Malty, Rakouska, Německa, Rumunska, Ruska a Velké Británie. Letní škola slovanských studií potrvá do 9. září.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz